Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Seniorrådet den 23. februar 2021 kl. 10:00 i WebEx
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.40-G01-3-17

9. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At dagordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Fraværende: Lene Lundsgaard og Jytte Frederiksen.

 

27.69.40-G01-3-17

10. Orientering fra formanden

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand Jens Peter Ellefsen

  • Dialogmøde med Frivilligcentret.
  • Indkaldelse til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2021 for stemmeberettigede i Nyborg Strand.

Tilmelding skal ske senest mandag den 29. marts 2021 via Danske Ældreråds hjemmeside. Der åbnes for tilmelding tirsdag den 23. februar 2021. KUN for stemmeberettigede - Jens Peter Ellefsen og Lisbeth Roth er valgt som stemmeberettigede.

  • Danske Ældreråd inviterer til webinar om en kommende sundhedsaftale tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 10.15 - 12.00.
  • Ajourføring af deltagere i arbejdsgrupper.

 

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Seniorrådet støtter Inger Møller Nielsen, Brønderslev som kandidat til formandsposten for Danske Ældreråd. Forslaget meldes ligeledes ind til Danske Ældreråd.

Fraværende: Lene Lundsgaard og Jytte Frederiksen.

 

27.69.40-G01-3-17

11. Orientering fra Sundheds- og ældrechefen

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Fagchef for Sundhed og Ældre indstiller til Seniorrådets medlemmer:

1. At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagchef for Sundhed og Ældre Michael Bredahl Tidemand orienterer:

  • COVID-19 status.
  • Orientering fra Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Beslutning

Fagchef for Sundhed og Ældre Michael Bredahl Tidemand orienterer:

  • Testning i Mariagerfjord Kommune - alle borgere opfordres til jævnligt at lade sig teste.
  • Fremviser vaccinationskalender udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

 

Seniorrådet opfordrer til, at der udpeges flere decentrale vaccinationssteder i Mariagerfjord Kommune.

Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Lene Lundsgaard og Jytte Frederiksen.

 

27.69.40-P07-1-21

12. Årsberetning 2020

Forventet sagsgang

Seniorråd, TM/SO/KF, BY

Anledning

Årsberetning 2020 for Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til rådets medlemmer:

  1. At årsberetningen for 2020 godkendes.
  2. At årsberetningen fremsendes til Udvalget for Sundhed og Omsorg, Udvalget for Teknik og Miljø samt Udvalget for Kultur og Fritid med indstilling til byrådet
om at tage årsberetningen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Seniorrådets årsberetning for 2020 er rådets arbejde i løbet af året nærmere beskrevet. Årsberetningen er vedlagt som bilag.

Beslutning

Årsberetning for 2020 godkendes.

Fraværende: Lene Lundsgaard og Jytte Frederiksen.

 

27.69.40-G01-3-17

13. Nyt medlem til arbejdsgruppen "Bekæmpelse af ensomhed"

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At der udnæves medlem til arbejdsgruppen for "Bekæmpelse af ensomhed".

Sagsfremstilling

Et af fokusområderne i værdighedspolitikken er: Bekæmpelse af ensomhed. Der blev nedsat en arbejdsgruppe.

Seniorrådet udpegede Lene Lundsgaard som seniorrådets repræsentant i arbejdsgruppen Da Lene Lundsgaard pga. sygdom ikke kan deltage i arbejdsgruppen og ingen ved hvornår hun kan vende tilbage, vil jeg bede om, at seniorrådet udpeger en suppleant som kan træde ind i stedet for Lene Lundsgaard.  

En af arbejdsgruppens opgaver er at behandle indkomne ansøgninger til  en nyoprettet pulje ” Forebyggelse af ensomhed. ” Vi skal behandle ansøgninger d. 6 april.

Beslutning

Lisbeth Roth udpeges som medlem af arbejdsgruppen "Bekæmpelse af ensomhed".

Revideret oversigt over poster og arbejdsgrupper er vedlagt som bilag.

Fraværende: Lene Lundsgaard og Jytte Frederiksen.

 

27.69.40-A26-1-17

14. Årshjul for Seniorrådet 2021

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Anledning

Fast punkt på dagsordenen.

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til rådets medlemmer:

1. At årshjul gennemgåes og opdateres.

Sagsfremstilling

Årshjul er vedlagt som bilag.

Beslutning

Årshjul gennemgåes og opdateres. Opdateret årshjul vedlagt som bilag.

Fraværende: Lene Lundsgaard og Jytte Frederiksen.

 

27.69.40-G01-3-17

15. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Anledning

Fast punkt på dagsordenen.

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne: 

1. At der tages beslutning om, at mødet den 23. marts 2021 afholdes som WebEx.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lene Lundsgaard og Jytte Frederiksen.

 

27.69.40-G01-3-17

16. Eventuelt

Beslutning

Der oprettes punkt på dagsordenen til den 23. marts 2021 vedr. Folkemøde i Mariager.

Fraværende: Lene Lundsgaard og Jytte Frederiksen.

 

Lukkede dagsordenspunkter