Sbsys dagsorden preview

Tillægsdagsorden til mødet i Byrådet den 24. juni 2021 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus
  

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
156Udtræden af Byrådet
Lukkede dagsordenspunkter

Åbne dagsordenspunkter

00.22.02-A30-3-21

156. Udtræden af Byrådet

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Casper Hedegaard (B) har meddelt borgmesteren, at han ønsker at udtræde af Byrådet med virkning fra 31. juli 2021, idet han pr. samme dato fraflytter Mariagerfjord Kommune.

Jf. den kommunale valglovs § 100 mister et medlem, der fraflytter kommunen, sin valgbarhed, og skal derfor udtræde af Byrådet.

Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

  1. At det godkendes, at stedfortræder Maren Tang indtræder i Byrådet.
  2. At den ledige plads i Økonomiudvalget besættes efter valggruppens meddelelse i mødet.
  3. At den ledige plads i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse besættes efter valggruppens meddelelse i mødet.

Sagsfremstilling

Når et medlem udtræder af Byrådet, indtræder stedfortræder efter reglerne i valglovens § 91, jf. § 104. Det betyder, at stedfortræder indtræder i Byrådet i rækkefølge efter størrelsen af stemmetal ved kommunalvalget i 2017.

1. stedfortræder på Radikale Venstres kandidatliste er Clara Carstensen, som imidlertid er fraflyttet kommunen, hvorfor hun ifølge valgloven ikke længere er berettiget til at indtræde i Byrådet.

2. stedfortræder på Radikale Venstres kandidatliste er Maren Tang, der har bopæl i kommunen og villig til at indtræde.

Casper Hedegaard er valgt til medlem af følgende organer:

  • Økonomiudvalget
  • Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

 

Ifølge § 28, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse skal den ledigblevne plads i udvalg mv. besættes af den samme gruppe, som har indvalgt det medlem, der udtræder i løbet af valgperioden. 

Under henvisning hertil, meddeler valggruppen (Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Radikale Venstre) i mødet, hvem gruppen ønsker skal indtræde på de ledige pladser. 

Beslutning 

Lukkede dagsordenspunkter