Europa-Parlamentsvalg 2019


Der afholdes valg til Europa-Parlamentet hvert 5. år i maj eller juni måned. Det næste valg til Europa-Parlamentet er søndag den 26. maj 2019. Her skal vi vælge 14 danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Her kan du læse mere om Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019.

Man har valgret til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, hvis man er fyldt 18 år, og herudover:

  • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.

Udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til Folketingsvalglovens § 2, vil også automatisk være berettiget til at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Derudover kan danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland eller i et tredjeland (land uden for EU), blive optaget på en særlig valgliste til Europa-Parlamentsvalget. Læs mere om udlandsdanskeres valgret.

Følgende personer har derimod ikke valgret til Europa-Parlamentsvalget:

  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

Alle vælgere kan brevstemme i enhver kommune i Danmark i perioden 14. april til 23. maj 2019.

Du kan i Mariagerfjord Kommune brevstemme i Borgerservice Hadsund, Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund og Borgerservice Hobro, Korsgade 2, 9500 Hobro indenfor normal åbningstid:

Borgerservice Hadsund:
Mandage kl. 10-17
Onsdage kl. 10-15.30

Borgerservice Hobro:
Tirsdage kl. 10-15.30
Torsdage kl. 10-17
Fredage kl. 10-12

Derudover holder Borgerservice i Hadsund og Hobro ekstra åbent Lørdag den 18. maj kl. 10-12.

Brevstemmeafgivning i eget hjem
Vælgere der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen eller ved Borgerservice forud for valgdagen, har mulighed for at brevstemme i eget hjem.

Vælgere, der ønsker at brevstemme i eget hjem, kan ansøge om dette. Ansøgning kan afleveres til Borgerservice i perioden 28. april og frem til den 15. maj kl. 12. Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Borgerservice på 97 11 31 17.

Borgerservice vil herefter orientere vælgeren om tidspunkt, hvor to tilforordnede stemmemodtagere aflægger besøg i hjemmet for at tage imod brevstemme.

Det fremgår af dit valgkort, hvilket valgsted du skal møde op på på valgdagen.
 
Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan søge om at afgive stemme på et andet valgsted i kommunen. Ansøgning kan afleveres i Borgerservice fra den 28. april til den 16. maj kl. 12.00. Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Borgerservice på tlf. 97 11 31 17.

Oversigt over kommunens valgsteder:

Arden Hallen, Hvarrevej 6, 9510 Arden
Vebbestrup Forsamlingshus, Kirkevej 2, 9500 Hobro
Valsgård Hallen, Ulstrupvej 3B, 9500 Hobro
Onsild Hallen, Præstemarken 2A, 9500 Hobro
Rosendalhallen, Døstrupvej 23, 9500 Hobro
Hobro Idrætscenter, Amerikavej 22, 9500 Hobro
Mariager Hallen, Gl. Hobrovej 1, 9550 Mariager
Assens Hallen, Edderupvej 1, 9550 Mariager
Hadsund Kulturcenter, Koncertsalen, Kirkegade 2-4, 9560 Hadsund
Veddum Sal, Veddum Hovedgade 3, 9560 Hadsund (Veddum og Skelund)
Als Kro og Badehotel, Øster Hurupvej 1, 9560 Hadsund

Bemærk at valgstedet i Onsild er flyttet fra Pigernes Kro til Onsild Hallen.

 

Vi bruger digital valgliste på vores valgsteder i Mariagerfjord Kommune.

Digital valgliste betyder, at vælgeren får læst sit valgkort digitalt. Når du kommer til valgstedet, skal du stadig aflevere dit valgkort ved bordet. Men i stedet for at slå op i en mappe med liste over alle vælgerne, kan valgstyreren ved bordet scanne dit valgkort. Det giver en hurtigere og sikrere ekspedition.

Med digital valgliste behøver du ikke længere kigge efter bordnummer. Du kan blot gå til bordet med den korteste kø, da pc’erne på bordene indeholder de samme oplysninger.

Mariagerfjord Kommune tilbyder i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget gratis transport på valgdagen for svagelige vælgere, der ikke selv kan komme til valgstedet.

Vælgere, der har behov for transport, kan rette henvendelse til en af kommunens taxavognmænd, og udgiften vil blive betalt af Mariagerfjord Kommune.

Bemærk at transporten udelukkende er til og fra egen bopæl.

Alle 11 valgsteder i Mariagerfjord Kommune er tilgængelige for gangbesværede, kørestolsbrugere og lignende. Vi har også på alle valgsteder sørget for, at der en ekstra stor stemmeboks, hvor der er plads til kørestol eller rollator. Der er samtidig mulighed for at låne en lup.

Vælgere, der kommer til valgstedet i bil, men ikke kan komme fra bilen og ind på valgstedet, kan stemme ude i bilen, hvis chaufføren henvender sig ved valgbordet med valgkortet.

På valgstedet Hobro Idrætscenter vil der være mulighed for at benytte en ekstra stor stemmeboks med hæve-sænke bord og CCTV. Vælgere med handicap eller nedsat førlighed, der hører til på andet valgsted, kan fra den 28. april og frem til den 16. maj kl. 12.00 ansøge om at skifte valgsted. Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Borgerservice på 97 11 31 17.

Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af Europa-Parlamentsvalget skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i lovgivningen eller i henhold til lovgivningen.

Her kan du se en oversigt over tidsfristerne.

Valgplakater må hænges op fra kl. 12.00 fire lørdage før valgdagen den 26. maj 2019.

Her kan du læse mere om reglerne for ophængning af valgplakater.

Opdateret 15.04.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?