Folkeafstemning


Onsdag den 1. juni 2022 er der folkeafstemning - Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet?

www.1juni.dk kan du finde information om, hvad vi skal stemme om.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du stemmer i Mariagerfjord Kommune.

Du har stemmeret til folkeafstemningen, hvis du:

  • er fyldt 18 år
  • har dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • har fast bopæl i riget
  • ikke er umyndig

Valgkortet sendes med fysisk post til alle personer, der er optaget på valglisten. Du modtager kortet med posten ugen op til valget.

Har du ikke modtaget dit valgkort, eller er det fejl på valgkortet?

Modtager du ikke dit valgkort senest fredag den 27. maj eller er der fejl i oplysningerne på dit valgkort, kan du kontakte Borgerservice på tlf. 97 11 31 01.

Har du mistet dit valgkort?

Hvis dit valgkort er blevet væk, kan du få udskrevet et nyt på valgstedet.

For at få udskrevet et nyt valgkort, skal du medbringe gyldigt ID (sundhedskort, kørekort, pas eller lignende).

Har du brevstemt, men får alligevel et valgkort?

Vær opmærksom på, at du kan modtage et valgkort med posten, selvom du har brevstemt. Hvis din brevstemme er taget i betragtning, er det dog ikke muligt at stemme igen. Når valgkortet bliver skannet ved valgbordet, vil det fremgå, at der allerede er brevstemt.

Alle vælgere kan brevstemme i enhver kommune i Danmark i perioden fra 20. april til og med 28. maj 2022.

Du kan i Mariagerfjord Kommune brevstemme i Borgerservice indenfor normal åbningstid.

Borgerservice Hadsund, Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund:
Mandag 10.00 – 17.00
Onsdag 10.00 – 15.30

Borgerservice Hobro, Adelgade 30B, 9500 Hobro:
Tirsdag 10.00 – 15.30
Torsdag 10.00 – 17.00
Fredag 10.00 – 12.00

Der holdes ekstra åbent for brevstemmeafgivning i Borgerservice Hadsund og Hobro:
Lørdag den 28. maj kl. 9.00-16.00

På Mariager Bibliotek og på Arden Bibliotek og Kulturhus kan du brevstemme følgende dage:
Torsdag den 19. maj kl. 12.00 – 17.00
Fredag den 20. maj kl. 10.00 – 14.00
Mandag den 23. maj kl. 10.00 – 16.00
Tirsdag den 24. maj kl. 10.00-15.00

Brevstemmeafgivning i eget hjem
Det er muligt at brevstemme i eget hjem for vælgere, der på grund af handicap eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen eller ved Borgerservice forud for valgdagen.

Vælgere, der ønsker at brevstemme i eget hjem, kan ansøge om dette ved telefonisk henvendelse til Borgerservice på 97 11 31 17. Der kan søges fra den 4. maj 2022 og frem til den 20. maj 2022 kl. 18.00.

Borgerservice vil herefter orientere vælgeren om tidspunkt, hvor to tilforordnede stemmemodtagere aflægger besøg i hjemmet for at tage imod brevstemme.

Det fremgår af dit valgkort, hvilket afstemningssted du skal møde op på på valgdagen.
Fra 4. maj til den 24. maj kl. 12.00 kan du søge om at blive flyttet til et andet afstemningssted på grund af handicap eller nedsat førlighed. Udfyldt ansøgning skal afleveres til Mariagerfjord Kommune. Ansøgningsskema kan hentes her. Har du spørgsmål til dette, kan du kontakte Borgerservice på tlf. 97 11 31 01.

Oversigt over kommunens afstemningssteder:

Arden Hallen, Hvarrevej 6, 9510 Arden
Vebbestrup Forsamlingshus, Kirkevej 2, 9500 Hobro
Valsgård Hallen, Ulstrupvej 3B, 9500 Hobro
Rosendalhallen i Hørby, Døstrupvej 23, 9500 Hobro
Onsild Hallen, Præstemarken 2A, 9500 Hobro
Hobro Idrætscenter, Amerikavej 22, 9500 Hobro
Mariager Hallen, Gl. Hobrovej 1, 9550 Mariager
Assens Hallen, Edderupvej 1, 9550 Mariager
Hadsund Hallerne, Stadionvej 25, 9560 Hadsund
Veddum Sal, Hovedgade 3, 9560 Hadsund (Veddum og Skelund)
 Als Hallen, Vikingvej 8, 9560 Hadsund

Når du kommer til afstemningsstedet, skal du aflevere dit valgkort ved bordet. Valgstyreren ved bordet scanner dit valgkort. Det er derfor vigtigt, at du husker at medbringe dette, når du skal stemme.

Der er frit bordvalg. Det betyder, at du kan gå til det bord med den korteste kø.

Mariagerfjord Kommune tilbyder i forbindelse med folkeafstemningen gratis transport på valgdagen for vælgere med handicap eller nedsat førlighed, der ikke selv kan komme til afstemningsstedet.

Vælgere, der har behov for transport, kan rette henvendelse til en af kommunens taxavognmænd, og udgiften vil blive betalt af Mariagerfjord Kommune.

Bemærk at transporten er udelukkende til og fra egen bopæl.

Hjælpemidler
Alle 11 afstemningssteder i Mariagerfjord Kommune er tilgængelige for gangbesværede, kørestolsbrugere og lignende. Vi har også på alle afstemningssteder sørget for, at der en ekstra stor stemmeboks, hvor der er plads til kørestol eller rollator. På alle afstemningsstederne er der også LED-lampe, lup og overlægsplade til blinde og svagsynede.

På afstemningsstedet i Hobro Idrætscenter vil der være mulighed for at benytte en ekstra stor stemmeboks med hæve-sænke bord og CCTV.

Ønsker du at blive flyttet til et andet afstemningssted?
Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan fra 4. maj 2022 ansøge om at afgive stemme på et andet afstemningssted i kommunen. Udfyldt ansøgning skal afleveres til Mariagerfjord Kommune senest 24. maj 2022 kl. 12.00. Du kan finde ansøgningsskemaet her. Har du spørgsmål til dette, kan du kontakte Borgerservice på tlf. 97 11 31 01.

Bilstemme
Vælgere, der kommer til afstemningsstedet i bil, men ikke kan komme fra bilen og ind på afstemningsstedet, kan stemme ude i bilen, hvis chaufføren henvender sig ved valgbordet med valgkortet.

Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds?
Du kan henvende dig til en af de personer der hjælper til ved afstemningen (valgstyrer eller valgsekretærer), så vi de sørge for, at du får den hjælp, du har brug for.
Du kan få hjælp af to valgstyrer, eller én valgstyrer samt en du selv har valgt. Du skal klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvad du vil stemme.

Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du også vælge kun at få hjælp fra én person af eget ønske. Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at dokumentere det f.eks. med lægeerklæring, ledsagerkort eller andet. Du skal klart og tydeligt kunne fortælle, hvem du ønsker der skal hjælpe samt hvad du ønsker at stemme.

De samme muligheder gælder, hvis du ønsker at brevstemme. Her kan du få hjælp fra én eller to borgerservicemedarbejdere.

 

Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folkeafstemningen skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i lovgivningen eller i henhold til lovgivningen.

Her kan du se en oversigt over disse tidsfrister.

Der kan opsættes valgplakater i Mariagerfjord Kommune fra lørdag den 7. maj 2022 kl. 12. Plakaterne skal være nedtaget igen senest den 9. juni 2022.

Hvis plakaterne opsættes inden for rammerne af de regler, som findes i vejlovgivningen, kræver det ingen forudgående tilladelse af opsætte valgplakater.

Regler om valgplakater

Valgplakater på offentlige veje reguleres af Vejloven §3, nr. 10, §§ 84 og 85, og på private fællesveje i byer og bymæssige områder findes reglerne i privatvejloven §10, nr. 17,  §§ 66a og 66b.  

Det er værd at bemærke, at er der tale om en privat fællesvej, kan der alene opsættes valgplakater på master til vejbelysning samt elforsyningsmaster. På offentlig vej kan der også opsættes valgplakater på vejtræer, hegn samt indretninger fæstet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

Yderligere vejledning kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside.

Opsætning af valgplakater på valgsteder

Valgbestyrelsen i Mariagerfjord Kommune har besluttet, at der på valgdagen ikke må forefindes valgplakater på valgstedernes matrikler. Eventuelle valgplakater ophængt på valgstederne, skal derfor nedtages inden valgdagen.

Her kan du se matrikelkort over de enkelte valgsteder, som du kan orientere sig i ved ophængning af valgplakater.

Kontakt


Sarah Brandt Lauritsen

Staben for Byråd, Personale og Strategi

  •  97113015
  •  

Louise Brønnerup Andersen

Staben for Byråd, Personale og Strategi

  •  97113009
  •  

Opdateret 03.05.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?