Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017


I Danmark bliver der afholdt kommunale og regionale valg hvert fjerde år. Det næste Kommunal- og Regionsrådsvalg skal afholdes tirsdag den 21. november 2017.Her kan du læse mere om Kommunal- og Regionsrådsvalget:

Du har stemmeret til Kommunalvalget, hvis du på valgdagen udover at være myndig med fast bopæl i Mariagerfjord Kommune opfylder mindst ét af følgende kriterier:
•er dansk statsborger
•er statsborger i et af de øvrige EU-lande, Island eller Norge
•har haft fast bopæl i Danmark uden afbrydelser de seneste tre år forud for valgdagen

Alle vælgere kan brevstemme i enhver kommune i Danmark i perioden 10. oktober – 17. november 2017.

Du kan i Mariagerfjord Kommune brevstemme i Borgerservice i Hadsund og Hobro indenfor normal åbningstid.
Der holdes ekstra åbent for brevstemmeafgivning i begge Borgerservice følgende dage:

Lørdag den 4. november 2017 kl. 10 – 12
Lørdag den 11. november 2017 kl. 10 – 12
Fredag den 17. november 2017 kl. 9 – 16

Brevstemmeafgivning i eget hjem
Det er muligt at brevstemme i eget hjem for vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen eller ved Borgerservice forud for valgdagen.

Vælgere, der ønsker at brevstemme i eget hjem, kan ansøge om dette ved telefonisk henvendelse til Borgerservice på tlf. 97 11 31 38. Der kan søges fra den 24. oktober 2017 og frem til den 9. november 2017.

Borgerservice vil herefter orientere vælgeren om tidspunkt, hvor to tilforordnede stemmemodtagere aflægger besøg i hjemmet for at tage imod brevstemme.

A. Socialdemokratiet
Leif Skaarup, Hobro
Edin Hajder, Hobro
Mette Binderup, Valsgård
Lene Nielsen, Hadsund
Jens Riise Dalgaard, Arden
Peter Muhl, Skelund
Karen Østergaard, Hadsund
Trine Blaabjerg Petersen, Hobro
Per Søndergaard Mathiesen, Vebbestrup
Jane Grøn, Mariager
Niels Peter Christoffersen, Hobro
Jette Rask, Hobro
Bo Drastrup-Fjordbak, Arden
Svend Skifter Andersen, Hobro
Steen Thomsen, Ajstrup
Gitta Brams, Ø. Hurup
Thomas Høj, Mariager
Ronny Thomsen, Als
Dorthe Boddum, Hobro

B. Radikale Venstre
Casper Hedegaard, Hadsund
Claus Jacobsen, Arden
Clara Carstensen, Hobro
Maren Tang, Rostrup

C. Det Konservative Folkeparti
Jens-Henrik Kirk
Karsten Elkjær
Jytte Birkkjær
Kristian Willadsen
Trine Brøndum Vestergaard
Bent Verner Madsen
Orla Blok

F. SF – Socialistisk Folkeparti
1. Peder Larsen, Mariager
2. Janni Platz Sthyr, Visborg
3. Thorbjørn Boldsen, Hobro
4. Asger Nørgaard, Hobro
5. Jes Nørholm, Visborg
6. Mikkel Grøn, Assens
7. Søren Uhrenholt, Arden
8. Malthe Mikkelsen, Skelund
9. Jonna Lauritsen, Mariager

I. Liberal Alliance
Bo Ritterbusch, Veddum
Claus Hermansen, Hobro
Max Sveistrup Jensen, Hadsund
Michael Buje, Hadsund

K. Kristendemokraterne
Robert Thomsen, Mariager
David Jakobsen, Mariager
Piratheep Krishnapalan, Hobro
Maria Lykke Bentsen, Mariager
Anders Kristian Lyng, Valsgård
Dan Frederiksen, Mariager
David Lund Christesen, Mariager
Mojtaba Ojagaz Daliri, Hobro

O. Dansk Folkeparti
Jan Andersen, Øster Hurup
Hans Henrik Sørensen, Arden
Søren Errebo, Astrup
Pia Adelsteen, Mariager
Lasse Vestergaard, Hadsund
Jørgen Hammer Sørensen, Hobro

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Mogens Jespersen, Hadsund
Jørgen Pontoppidan, Hobro
Per Lynge Laursen, Arden
Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariager
Camilla Christensen, Arden
Henrik Sloth, Øster Hurup
Søren Greve, Hobro
Niels Erik Poulsen, Brøndbjerg
Peter Krogh Olsen, Assens
Danny Juul Jensen, Veddum
Svend Madsen, Hobro
Helle Mølgaard, Valsgård
Per Roth, Hadsund
Marianne Eiby, Hobro
Per Kragelund, Vebbestrup
Mogens Krogh, Mariager
Marianne Ladefoged, Hadsund
Søren Sørensen, Hobro
Lasse Madsen, Møgelholt
Ricco Guldager Christensen, Hobro
Anna Pinnerup, Houtved
Flemming Lienhøft, Hobro
Mikael Madsen, Hadsund
Hardy Bjærge, Hadsund

Ø, Enhedslisten – De Rød-Grønne
1. Miguel J. Valentine, Hobro
2. Per Værum Mikkelsen, Skelund
3. Dorthe Wienberg, Valsgård
4. Eddie Kjemtrup, Skjellerup
5. Torsten Ringgaard, Hobro
6. Annette Rasmussen, Hobro
7. Egon Christensen, Hobro

Å. Alternativet
Melanie Simick, Hobro
Christian Johnson, Hobro
Birgitte Miehs, Helberskov
Karsten Karstensen, Assens
Victor Ander Søndergaard, Hobro

F. SF – Socialistisk Folkeparti og Ø. Enhedslisten  - De Rød-Grønne er opstillet på partiliste, hvilket vil sige, at kandidaterne er opstillet i prioriteret rækkefølge.

Valgforbund:

Valgforbund 1:
A. Socialdemokratiet
Å. Alternativet

Valgforbund 2:
B. Radikale Venstre
F. SF – Socialistisk Folkeparti
Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne

Valgforbund 3:
C. Det Konservative Folkeparti
I. Liberal Alliance
K. Kristendemokraterne
O. Dansk Folkeparti
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
  
  

Det fremgår af dit valgkort, hvilket valgsted du skal møde op på på valgdagen.
 
Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at afgive stemme på et andet valgsted i kommunen fra den 24. oktober 2017 ved henvendelse til tlf. 97 11 31 38.

Oversigt over kommunens valgsteder:

Arden Hallen, Hvarrevej 6, 9510 Arden
Vebbestrup Forsamlingshus, Kirkevej 2, 9500 Hobro
Valsgård Hallen, Ulstrupvej 3B, 9500 Hobro
Rosendalhallen i Hørby, Døstrupvej 23, 9500 Hobro
Pigernes Kro i Onsild, Viborg Landevej 56, 9500 Hobro
Hobro Idrætscenter, Amerikavej 22, 9500 Hobro
Mariager Hallen, Gl. Hobrovej 1, 9550 Mariager
Assens Hallen, Edderupvej 1, 9550 Mariager
Hadsund Kulturcenter, Koncertsalen, Kirkegade 2-4, 9560 Hadsund
Veddum Sal, Hovedgade 3, 9560 Hadsund (Veddum og Skelund)
 Als Kro og Badehotel, Øster Hurupvej 1, 9560 Hadsund

 

Vi bruger digital valgliste på vores valgsteder i Mariagerfjord Kommune. Det har vi gjort i en del år efterhånden, men det er første år, vi har det på alle 11 valgsteder.

Digital valgliste betyder, at vælgeren får læst sit valgkort digitalt. Så når du kommer til valgstedet, skal du stadig aflevere dit valgkort ved bordet. Men i stedet for at slå op i en mappe med liste over alle vælgerne, kan valgstyreren ved bordet scanne dit valgkort. Det giver en meget hurtigere og sikrere ekspedition.

På valgsteder med flere valgborde vil det fremgå af dit valgkort, hvilket bord du skal gå til. Men med digital valgliste kan du blot gå til bordet med den korteste kø, for pc’erne på bordene indeholder de samme oplysninger.


Alle 11 valgsteder i Mariagerfjord Kommune er tilgængelige for gangbesværede, kørestolsbrugere og lignende. Vi har også på alle valgsteder sørget for, at der en ekstra stor stemmeboks, hvor der er plads til kørestol eller rollator. Der er samtidig mulighed for at låne en lup.

Vælgere, der kommer til valgstedet i bil, men ikke kan komme fra bilen og ind på valgstedet, kan stemme ude i bilen, hvis chaufføren henvender sig ved valgbordet med valgkortet.

På valgstedet Hobro Idrætscenter vil der være mulighed for at benytte en ekstra stor stemmeboks med hæve-sænke bord. Vælgere med handicap eller nedsat førlighed, der hører til på andet valgsted, kan ansøge om at afgive stemme på dette eller et andet valgsted i kommunen fra den 24. oktober 2017.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at afgive stemme på et andet valgsted i kommunen fra den 24. oktober 2017 ved henvendelse til tlf. 97 11 31 38.

Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i lovgivningen eller i henhold til lovgivningen.

Her kan du se en oversigt over disse tidsfrister.

Hvis du er stemmeberettiget til kommunalvalget, er du som udgangspunkt også valgbar. De fleste kandidater stiller op for et politisk parti, men det er også muligt at stille op på en lokal liste eller alene.

Hvis du er interesseret i at stille op som kandidat til Mariagerfjord Kommunes Byråd, kan du læse mere om valgbarhed og hvordan man stiller op på KL's hjemmeside.

Kandidatlister

Kandidatlister samt anmeldelse af listeforbund og valgforbund skal indleveres på en af Økonomi- og Indenrigsministeriets blanketter.

Blanketterne kan du få udleveret ved at kontakte Sitte Ansbjerg Jensen, Byrådssekretariatet, Ndr. Kajgade 1, Hobro, tlf. 97 11 30 12 eller du kan finde dem via nedenstående link:

Her finder du blanket til anmeldelse af kandidatliste

Her finder du blanket til anmeldelse af listeforbund og/eller valgforbund

Kandidatlister, der både opnåede repræsentation ved sidste valg i 2013 og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i Byrådet, Kan fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere. Kandidatlister der ikke kan fritages, skal indsamle underskrifter fra mindst 25 og maksimalt 50 stillere.

Kandidatlister skal afleveres personligt til Byrådssekretariatet, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Vigtige datoer

Tirsdag den 5. september 2017:
Kandidatlister, der kan fritages for at indsamle underskrifter fra stillere, kan indleveres fra denne dag.

Tirsdag den 19. september 2017 kl. 12.00:
Sidste frist for indlevering af kandidatlister, der søger fritagelse for at indsamle underskrifter fra stillere.

Kandidatlister, der ikke er fritaget for at indsamle underskrifter fra stillere, kan indleveres fra denne dag.

Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.00:
Sidste frist for indlevering af kandidatlister, der ikke er fritaget for at indsamle underskrifter fra stillere.

Mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00:
Sidste frist for afhjælpning over for valgbestyrelsen af mangler ved en kandidatliste eller indlevering af ny kandidatliste til valgbestyrelsen.

Sidste frist for kandidatlistens repræsentant til at tilbagekalde kandidatlister over for valgbestyrelsens formand.

Sidste frist for at anmelde indgående listeforbund eller valgforbund over for valgbestyrelsens formand. Anmeldelsen skal for hver kandidatliste være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Sidste fris for at trække anmeldelser om listeforbund eller valgforbund tilbage over for valgbestyrelsens formand. Meddelelsen skal være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Valgplakater må hænges op fra kl. 12.00 lørdag den 28. oktober 2017.

Her kan du se reglerne for ophængning af valgplakater:
- Vejledning i opsætning
- Notat fra Vejdirektoratet
- Illustration af reglerne

Opdateret 22.06.17    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Kontakt


Sitte Ansbjerg Jensen

Center for Byråd, Personale og Strategi

  •  97113012
  •  

Sarah Brandt Lauritsen

Center for Byråd, Personale og Strategi

  •  97113015
  •  

Louise Brønnerup Andersen

Center for Byråd, Personale og Strategi

  •  97113009
  •