Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017


I Danmark bliver der afholdt kommunale og regionale valg hvert fjerde år. Det næste Kommunal- og Regionsrådsvalg skal afholdes tirsdag den 21. november 2017.Her kan du læse mere om Kommunal- og Regionsrådsvalget

Du har stemmeret til Kommunalvalget, hvis du på valgdagen udover at være myndig med fast bopæl i Mariagerfjord Kommune opfylder mindst ét af følgende kriterier:
•er dansk statsborger
•er statsborger i et af de øvrige EU-lande, Island eller Norge
•har haft fast bopæl i Danmark uden afbrydelser de seneste tre år forud for valgdagen

Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i lovgivningen eller i henhold til lovgivningen.

Her kan du se en oversigt over disse tidsfrister.

Hvis du er stemmeberettiget til kommunalvalget, er du som udgangspunkt også valgbar. De fleste kandidater stiller op for et politisk parti, men det er også muligt at stille op på en lokal liste eller alene.

Hvis du er interesseret i at stille op som kandidat til Mariagerfjord Kommunes Byråd, kan du læse mere om valgbarhed og hvordan man stiller op på KL's hjemmeside.

Kandidatlister

Kandidatlister samt anmeldelse af listeforbund og valgforbund skal indleveres på en af Økonomi- og Indenrigsministeriets blanketter.

Blanketterne kan du få udleveret ved at kontakte Sitte Ansbjerg Jensen, Byrådssekretariatet, Ndr. Kajgade 1, Hobro, tlf. 97 11 30 12 eller du kan finde dem via nedenstående link:

Her finder du blanket til anmeldelse af kandidatliste

Her finder du blanket til anmeldelse af listeforbund og/eller valgforbund

Kandidatlister, der både opnåede repræsentation ved sidste valg i 2013 og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i Byrådet, Kan fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere. Kandidatlister der ikke kan fritages, skal indsamle underskrifter fra mindst 25 og maksimalt 50 stillere.

Kandidatlister skal afleveres personligt til Byrådssekretariatet, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Vigtige datoer

Tirsdag den 5. september 2017:
Kandidatlister, der kan fritages for at indsamle underskrifter fra stillere, kan indleveres fra denne dag.

Tirsdag den 19. september 2017 kl. 12.00:
Sidste frist for indlevering af kandidatlister, der søger fritagelse for at indsamle underskrifter fra stillere.

Kandidatlister, der ikke er fritaget for at indsamle underskrifter fra stillere, kan indleveres fra denne dag.

Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.00:
Sidste frist for indlevering af kandidatlister, der ikke er fritaget for at indsamle underskrifter fra stillere.

Mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00:
Sidste frist for afhjælpning over for valgbestyrelsen af mangler ved en kandidatliste eller indlevering af ny kandidatliste til valgbestyrelsen.

Sidste frist for kandidatlistens repræsentant til at tilbagekalde kandidatlister over for valgbestyrelsens formand.

Sidste frist for at anmelde indgående listeforbund eller valgforbund over for valgbestyrelsens formand. Anmeldelsen skal for hver kandidatliste være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Sidste fris for at trække anmeldelser om listeforbund eller valgforbund tilbage over for valgbestyrelsens formand. Meddelelsen skal være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Informationsmøde for kommende byrådskandidater
Mariagerfjord Kommune afholder informationsmøde for dig, der overvejer - eller allerede har besluttet - at stille op til kommunalvalget den 21. november 2017.

På informationsmødet vil der blive fortalt om, hvordan arbejdet som byrådspolitiker fungerer i praksis.

Der er tale om et frivilligt tilbud, og ikke noget, der er obligatorisk for personer, der ønsker at stille op til byrådet. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at takke ja til tilbuddet om at få et indblik i arbejdet som byrådspolitiker.

Hvor og hvornår?
Informationsmødet foregår torsdag d. 7. september 2017 kl. 18.00 i byrådssalen på Hadsund Rådhus, Himmerland, 9560 Hadsund

På mødet vil borgmester Mogens Jespersen og medlemmer af direktionen fortælle om den politiske og administrative organisation, kommunens økonomi og byrådspolitikernes rolle og arbejde samt andre relevante emner.

Tilmelding
Tilmelding senest den 4. september 2017 til sijen@mariagerfjord.dk eller på telefon 97 11 30 12

Opdateret 22.06.17    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Kontakt


Sitte Ansbjerg Jensen

Center for Byråd, Personale og Strategi

  •  97113012
  •  

Sarah Brandt Lauritsen

Center for Byråd, Personale og Strategi

  •  97113015
  •  

Louise Brønnerup Andersen

Center for Byråd, Personale og Strategi

  •  97113009
  •