Kommunal- og Regionsrådsvalg 2021


I Danmark bliver der afholdt kommunale og regionale valg hvert fjerde år. Det næste Kommunal- og Regionsrådsvalg skal afholdes tirsdag den 16. november 2021.

Her kan du læse mere om Kommunal- og Regionsrådsvalget:

Alle, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i Mariagerfjord Kommune, og som herudover enten
 • har dansk indfødsret,
 • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,
 • er statsborger i Island eller Norge, eller
 • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget de sidste fire år forud for valgdagen.

Valgret til Mariagerfjord Byråd har endvidere enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i én af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol.

Valgrettet er udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter Værgemålslovens §6, når disse i øvrigt opfylder ovennævnte valgretsbetingelser.

Valgretten er afskaffet for følgende personer:

 • Udlændinge på tålt ophold
 • Udvisningsdømte udlændinge
 • Administrativt udviste udlændinge
 • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af Kriminalforsorgens institutioner

Alle vælgere kan brevstemme i enhver kommune i Danmark i perioden 5. oktober – 12. november 2021.

Du kan i Mariagerfjord Kommune brevstemme i Borgerservice i Hadsund, Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund og Borgerservice Hobro, Korsgade 2, 9500 Hobro indenfor normal åbningstid.
Der holdes ekstra åbent for brevstemmeafgivning i Borgerservice Hadsund og Hobro:
Lørdag den 30. oktober kl. 10.00-12.00
Lørdag den 6. november kl. 10.00-13.00
Fredag den 12. november kl. 9.00-16.00

I perioden 8. november til og med 12 november kan man brevstemme på Mariager Bibliotek og På Arden Bibliotek og Kulturhus i den betjente åbningstid:
Mandag kl. 10.00-16.00
Tirsdag kl. 10.00-15.00
Torsdag kl. 12.00-17.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Brevstemmeafgivning i eget hjem
Det er muligt at brevstemme i eget hjem for vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen eller ved Borgerservice forud for valgdagen.

Vælgere, der ønsker at brevstemme i eget hjem, kan ansøge om dette ved telefonisk henvendelse til Borgerservice på 97 11 31 17. Der kan søges fra den 19. oktober 2021 og frem til den 4. november 2021 kl. 18.00.

Borgerservice vil herefter orientere vælgeren om tidspunkt, hvor to tilforordnede stemmemodtagere aflægger besøg i hjemmet for at tage imod brevstemme.

Det fremgår af dit valgkort, hvilket afstemningssted du skal møde op på på valgdagen.
 
Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at afgive stemme på et andet afstemningssted i kommunen fra den 19. oktober 2021. Udfyldt ansøgning skal afleveres til Mariagerfjord Kommune senest mandag den 8. november kl. 12.00. Du finder ansøgningsskemaet her. Har du spørgsmål til dette, kan du kontakte Borgerservice på tlf. 97 11 31 38.

Oversigt over kommunens afstemningssteder:

Arden Hallen, Hvarrevej 6, 9510 Arden
Vebbestrup Forsamlingshus, Kirkevej 2, 9500 Hobro
Valsgård Hallen, Ulstrupvej 3B, 9500 Hobro
Rosendalhallen i Hørby, Døstrupvej 23, 9500 Hobro
Onsild Hallen, Præstemarken 2A, 9500 Hobro
Hobro Idrætscenter, Amerikavej 22, 9500 Hobro
Mariager Hallen, Gl. Hobrovej 1, 9550 Mariager
Assens Hallen, Edderupvej 1, 9550 Mariager
Hadsund Hallerne, Stadionvej 25, 9560 Hadsund
Veddum Sal, Hovedgade 3, 9560 Hadsund (Veddum og Skelund)
 Als Kro og Badehotel, Øster Hurupvej 1, 9560 Hadsund

Bemærk, at afstemningsstedet i Hadsund er flyttet fra Hadsund KulturCenter til Hadsund Hallerne.

Når du kommer til afstemningsstedet, skal du aflevere dit valgkort ved bordet. Valgstyreren ved bordet scanner dit valgkort. Det er derfor vigtigt, at du husker at medbringe dette, når du skal stemme.

Der er frit bordvalg. Det betyder, at du kan gå til det bord med den korteste kø.

Mariagerfjord Kommune tilbyder i forbindelse med Byråds- og Regionsrådsvalget gratis transport på valgdagen for svagelige vælgere, der ikke selv kan komme til afstemningsstedet.

Vælgere, der har behov for transport, kan rette henvendelse til en af kommunens taxavognmænd, og udgiften vil blive betalt af Mariagerfjord Kommune.

Bemærk at transporten er udelukkende til og fra egen bopæl.

Alle 11 afstemningssteder i Mariagerfjord Kommune er tilgængelige for gangbesværede, kørestolsbrugere og lignende. Vi har også på alle afstemningssteder sørget for, at der en ekstra stor stemmeboks, hvor der er plads til kørestol eller rollator. På alle afstemningsstederne er der også LED-lampe og mulighed for at låne en lup.

Vælgere, der kommer til afstemningsstedet i bil, men ikke kan komme fra bilen og ind på afstemningsstedet, kan stemme ude i bilen, hvis chaufføren henvender sig ved valgbordet med valgkortet.

På afstemningsstedet i Hobro Idrætscenter vil der være mulighed for at benytte en ekstra stor stemmeboks med hæve-sænke bord og CCTV.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at afgive stemme på et andet afstemningssted i kommunen fra den 19. oktober 2021. Udfyldt ansøgning skal afleveres til Mariagerfjord Kommune senest mandag den 8. november kl. 12.00. Du finder ansøgningsskemaet her. Har du spørgsmål til dette, kan du kontakte Borgerservice på tlf. 97 11 31 38.

Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i lovgivningen eller i henhold til lovgivningen.

Her kan du se en oversigt over disse tidsfrister.

Hvis du er stemmeberettiget til kommunalvalget, er du som udgangspunkt også valgbar. De fleste kandidater stiller op for et politisk parti, men det er også muligt at stille op på en lokal liste eller alene.

Hvis du er interesseret i at stille op som kandidat til Mariagerfjord Kommunes Byråd, kan du læse mere om valgbarhed og hvordan man stiller op på ministeriets hjemmeside

Kandidatlister

Kandidatlister samt anmeldelse af listeforbund og valgforbund skal indleveres på en af Indenrigs- og Boligministeriets blanketter.

Blanketterne kan du få udleveret i Byrådssekretariatet, Ndr. Kajgade 1, Hobro.

Kandidatlister, der både opnåede repræsentation ved sidste valg i 2017 og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i Byrådet, Kan fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere.

Kandidatlister der ikke kan fritages, skal indsamle underskrifter fra mindst 25 og maksimalt 50 stillere.

Kandidatlister skal afleveres personligt i Byrådssekretariatet, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Vigtige datoer

Tirsdag den 31. august 2021:
Kandidatlister, der kan fritages for at indsamle underskrifter fra stillere, kan indleveres fra denne dag.

Tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.00:
Sidste frist for indlevering af kandidatlister, der søger fritagelse for at indsamle underskrifter fra stillere.

Kandidatlister, der ikke er fritaget for at indsamle underskrifter fra stillere, kan indleveres fra denne dag.

Tirsdag den 28. september 2021 kl. 12:
Sidste frist for indlevering af kandidatlister, der ikke er fritaget for at indsamle underskrifter fra stillere.

Mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00:
Sidste frist for afhjælpning over for valgbestyrelsen af mangler ved en kandidatliste eller indlevering af ny kandidatliste til valgbestyrelsen.

Sidste frist for kandidatlistens repræsentant til at tilbagekalde kandidatlister over for valgbestyrelsens formand.

Sidste frist for at anmelde indgående listeforbund eller valgforbund over for valgbestyrelsens formand. Anmeldelsen skal for hver kandidatliste være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Sidste frist for at trække anmeldelser om listeforbund eller valgforbund tilbage over for valgbestyrelsens formand. Meddelelsen skal være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Valgplakater må hænges op fra lørdag den 23. oktober 2021 kl. 12.00.

Her kan du læse mere om reglerne for ophængning af valgplakater.

Kontakt


Sarah Brandt Lauritsen

Center for Byråd, Personale og Strategi

 •  97113015
 •  

Louise Brønnerup Andersen

Center for Byråd, Personale og Strategi

 •  97113009
 •  

Opdateret 22.09.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?