Kommunal- og Regionsrådsvalg 2021


I Danmark bliver der afholdt kommunale og regionale valg hvert fjerde år. Det næste Kommunal- og Regionsrådsvalg skal afholdes tirsdag den 16. november 2021.

Her kan du læse mere om Kommunal- og Regionsrådsvalget:

I Mariagerfjord Kommune har vi indført en række tiltag, så du trygt kan afgive din stemme til Kommunal- og regionsrådsvalget, selvom COVID-19 stadig er en del af vores virkelighed.

 • Vi opfordrer til, at I benytter hele stemmeafgivningsperioden (kl. 8-20), så der undgås perioder med lange køer og sammenstimling indenfor.
 • Når du møder op, uanset om det er til brevstemmeafgivning eller på selve valgdagen, skal du sørger for at holde minimum en meters afstand til andre vælgere.
 • Der er håndsprit ved både indgang og udgang.
 • Stemmebokse og kuglepenne sprittes jævnligt af.
 • Har du ikke lyst til at bruge kuglepennen, der er i stemmeboksen, kan du få udleveret en ny eller medbringe din egen kuglepen eller blyant. Vi gør opmærksom på, at det skal være en almindelig kuglepennen eller blyant i en tydelig farve - f.eks. ikke en overstregningstus, glimmertus eller lignende.
 • Du er velkommen til at medringe mundbind eller andre værnemidler, hvis du ønsker dette.
 • Er du i isolation eller smittet med corona, kan du stadig møde op på valgdagen og afgive din stemme. Her har du mulighed for at stemme i bilen eller som almindeligt, hvis du følger disse anbefalinger:
  Anvend et CE-mærket mundbind og hold to meters afstand til andre, hvis du undtagelsesvis er nødt til at gå ud. Sørg for at gå ud på et tidspunkt, hvor der ikke er travlt på afstemningsstedet f.eks. i formiddagstimerne.

  Udenfor indgangen til hvert valgsted vil der hænge en plakat med et telefonnummer, som du kan ringe til, hvis du ikke ønsker at gå ind i valglokalet, fordi du er smittet eller er i særlig risiko. Når du ringer til dette telefonnummer, vil du få fat i en valgsekretær, der sørger for, at to valgstyrer kommer ud og hjælper dig med at afgive din stemme udenfor.

  Du kan også se telefonnumrene her:

  Hobro 97113960
  Hørby 97114072
  Onsild 97114078
  Valsgård 97114077
  Arden 97114070
  Vebbestrup 97114076
  Hadsund 97114071
  Veddum-Skelund 97114079
  Als 97114075
  Mariager 97114074
  Assens 97114073
Alle, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i Mariagerfjord Kommune, og som herudover enten
 • har dansk indfødsret,
 • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,
 • er statsborger i Island eller Norge, eller
 • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget de sidste fire år forud for valgdagen.

Valgret til Mariagerfjord Byråd har endvidere enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i én af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol.

Valgrettet er udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter Værgemålslovens §6, når disse i øvrigt opfylder ovennævnte valgretsbetingelser.

Valgretten er afskaffet for følgende personer:

 • Udlændinge på tålt ophold
 • Udvisningsdømte udlændinge
 • Administrativt udviste udlændinge
 • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af Kriminalforsorgens institutioner

Valgkortet sendes med fysisk post til alle personer, der er optaget på valglisten. Du modtager kortet med posten ugen op til valget.

Har du ikke modtaget dit valgkort, eller er det fejl på valgkortet?

Modtager du ikke dit valgkort senest 11. november eller er der fejl i oplysningerne på dit valgkort, kan du kontakte Borgerservice på tlf. 97 11 31 01.

Har du mistet dit valgkort?

Hvis dit valgkort er blevet væk, kan du få udskrevet et nyt på valgstedet.

For at få udskrevet et nyt valgkort, skal du medbringe gyldigt ID (sundhedskort, kørekort, pas eller lignende).

Har du brevstemt, men får alligevel et valgkort?

Vær opmærksom på, at du kan modtage et valgkort med posten, selvom du har brevstemt. Hvis din brevstemme er taget i betragtning, er det dog ikke muligt at stemme igen. Når valgkortet bliver skannet skannet ved valgbordet, vil det fremgå, at der allerede er brevstemt.

Alle vælgere kan brevstemme i enhver kommune i Danmark i perioden 5. oktober – 12. november 2021.

Du kan i Mariagerfjord Kommune brevstemme i Borgerservice i Hadsund, Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund og Borgerservice Hobro, Korsgade 2, 9500 Hobro indenfor normal åbningstid.
Der holdes ekstra åbent for brevstemmeafgivning i Borgerservice Hadsund og Hobro:
Lørdag den 30. oktober kl. 10.00-13.00
Lørdag den 6. november kl. 10.00-13.00
Fredag den 12. november kl. 9.00-16.00

I perioden 8. november til og med 12 november kan man brevstemme på Mariager Bibliotek og På Arden Bibliotek og Kulturhus i den betjente åbningstid:
Mandag kl. 10.00-16.00
Tirsdag kl. 10.00-15.00
Torsdag kl. 12.00-17.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Brevstemmeafgivning i eget hjem
Det er muligt at brevstemme i eget hjem for vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen eller ved Borgerservice forud for valgdagen.

Vælgere, der ønsker at brevstemme i eget hjem, kan ansøge om dette ved telefonisk henvendelse til Borgerservice på 97 11 31 17. Der kan søges fra den 19. oktober 2021 og frem til den 4. november 2021 kl. 18.00.

Borgerservice vil herefter orientere vælgeren om tidspunkt, hvor to tilforordnede stemmemodtagere aflægger besøg i hjemmet for at tage imod brevstemme.

A. Socialdemokratiet
Leif Skaarup
Per Husted
Edin Hajder
Mette Binderup
Karen Østergaard
Lene Nielsen
Trine Blaabjerg Petersen
Peter Muhl
Rikke Fonnesbæk
Jane Grøn
Jens Riise Dalgaard
Dorthe Boddum
Pia Brøndum
Niels Peter Christoffersen
Faketa Leto
Helle Qvist Toft
Per Søndergaard Mathiesen
Alexander A. Hansen
Jesper Helbo Vinther
Peter Ruberg Kristensen
Thomas Høj
Ole Jakobsen

B. Radikale Venstre
Jens Lykke, Hobro
Heidi Vive, Hobro
Thorbjørn Aagaard, Hadsund
Peter Carstensen, Valsgård
Maren Tang, Rostrup

C. Det Konservative Folkeparti
Jens-Henrik Kirk, Mariager
Christian Johnson, Hobro
Jytte Birkkjær, Hadsund
Lise-Lotte Wagner, Hobro
Laura Holm, Norup
Simon Linde, Mariager
Belinda Vendelbo, Veddum
Bent Verner Madsen, Helberskov
Karsten Elkjær, Hadsund

D. Nye Borgerlige
Per de Fries, Nebstrup
Emma Houe Mølgaard, Vebbestrup
Søren Klein, Hobro
Finn Kjems, Hadsund

F. SF – Socialistisk Folkeparti
1. Peder Larsen, Mariager
2. Thorbjørn Boldsen, Hobro
3. Malene Platz, Hobro
4. Dennis Okkerholm, Onsild
5. Jonna Lauritsen, Mariager

K. Kristendemokraterne
1. Hanna-Maria Lyng
2. Charlotte Greibe

M. Mariagerfjordlisten
Svend Madsen, Hobro
Pernille Roth, Hadsund
Marianne Eiby, Hobro
Celina Toft Lienhøft, Hobro
Jan Jakobsen, Arden
Flemming Lienhøft, Hobro

O. Dansk Folkeparti
Jørgen Hammer Sørensen
Hans Henrik Sørensen
Lone Bak Dalsgaard
Kim Christiansen
Poul Larsen
Lasse Houmann Vestergaard

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Mogens Jespersen, Hadsund
Jørgen Pontoppidan, Hobro
Niels Erik Poulsen, Brøndbjerg
Peter Krogh Olsen, Hadsund
Henrik Sloth, Øster Hurup
Bente Fiil, Onsild
Per Laursen, Arden
Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariager
Marianne Ladefoged, Hadsund
Lone Sondrup, Hobro
Per Kragelund, Vebbestrup
Danny Juul Jensen, Veddum
Jesper Skov Mikkelsen, Hobro
Helle Mølgaard, Valsgård
Mogens Krogh Jensen, Mariager
Jan Andersen, Øster Hurup
Søren Greve, Hobro
Thomas Arentoft, Hadsund

Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
1. Malene Ingwersen, Hobro
2. Per Værum Mikkelsen, Skelund
3. Karen Reiths, Stenstrup
4. Annette Rasmussen, Hobro
5. Janne Toft-Lind, Hobro

F. SF – Socialistisk Folkeparti, Ø. Enhedslisten  - De Rød-Grønne og K. Kristendemokraterne er opstillet på partiliste, hvilket vil sige, at kandidaterne er opstillet i prioriteret rækkefølge.

Valgforbund:

Valgforbund 1:
B. Radikale Venstre
F. SF - Socialistisk Folkeparti
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne

Valgforbund 2:
C. Det Konservative Folkeparti
D. Nye Borgerlige
K. Kristendemokraterne
M. Mariagerfjordlisten
O. Dansk Folkeparti
V. Venstre, Danmark Liberale Parti
  
  

 

 

A. Socialdemokratiet
Ulla Astman, Gistrup
Peder Key Kristiansen, Skagen
Mogens Nørgård, Aabybro
Jørgen Hansen, Gandrup
Malene Busk, Aalborg
Pernille Buhelt, Hjørring
Lauge Larsen, Nykøbing Mors
Mogens Ove Madsen, Vesthimmerland
Lis Mancini, Hadsund
Ali Hassan, Aalborg
Jørgen Rørbæk Henriksen, Sæby
Lone Clausen, Hjallerup
Morten Klessen, Aabybro
Søren Valgreen Knudsen, Aalborg
Michael Bue Nielsen, Hjørring
Hanne Korsgaard, Thisted
Vagn Flink, Terndrup
Torben Ringe Christensen, Hobro
Arne Nielsen, Nørresundby
Kirsten Morild Andersen, Frederikshavn
Per Kjeldsen, Brønderslev
Zacharias Brix Madsen, Aalborg SV
Elsebeth Ryom, Aalborg
Birthe P. Poulsen, Vrå
Niels Martin Sunesen, Vesløs
Medzait Ljatifi, Støvring
Peter Lybech Jensen, Vebbestrup
Ole Stavad, Jammerbugt
Narcis George Matache, Aalborg Kommune
Ahmet Gezer, Aalborg

B. Radikale Venstre
Gitte Lopdrup, Aars
Marianne Mulle Jensen, Aalborg
Bo Fink, Mors
Gry Bruun Nielsen, Hirtshals
Steen Asgeir Petersen, Thisted
Lene Bjørn Sørensen, Hjørring
Anders Hind, Vodskov
Aage Langeland, Gravlev
Kristine Bloch Nielsen, Farsø
Keld K. Kvist, Nørresundby
Bjarne Axelsen, Aalborg
Frede Hansen, Dronninglund
Lone Varn Johannsen, Pandrup
Niels Mølgård, Nørresundby
Jens Klim Hansen, Hjørring
Vibeke Dalsgaard, Hune
Michael Portefée P. Lex, Rebild
Hans Jørgen Nygaard, Dybvad
Dorthe Kerschus, Dronninglund

C. Det konservative Folkeparti
Per Larsen, Hjørring
Pia Buus Pinstrup, Aars
Vibeke Gamst, Aalborg
Tage Leegaard, Snedsted
Per Møller, Hjørring
Jens-Henrik Kirk, Mariager
Peter Laigaard, Strandby
Karsten Skov Petersen, Læsø
Jeanette Sagan, Suldrup
Kim Frost, Nykøbing Mors
Michael Peter Hansen, Brønderslev
Jørgen Ravn Christensen, Gjøl
Dianna Christina Pedersen, Aalborg
Morten Thiessen, Aalborg
Flemming Agerskov, Frederikshavn
Alex Klein, Thisted
Henrik Markmøller Bro, Nykøbing Mors
Thomas Hust, Nørresundby
Palle L. Nielsen, Fjerritslev
Gry Tange, Skørping
Jette Schiønning Aasholm, Brønderslev
René Sørensen, Aalestrup
Lotte Finck, Aalborg
Karsten Elkjær, Hadsund
Carsten Sørensen, Frederikshavn
Peter Brix, Aalborg
Thomas Strauss Jensen, Aalbæk
Thorkil Jensen, Gug
Lotte Nielsen, Aalborg
Thomas Greve Lund, Dronninglund
Thomas Jensen, Morsø
Rasmus Trenskow, Stae
Anders Weirum, Aalborg

D. Nye Borgerlige
Gitte Bundgaard
Jens Nygaard
Frode Larsen
Per de Fries
John Bjerg
Torben Mørk
Ib Stanley
Lars Rem
Andreas Huus Andersen
Emma Houe Mølgaard
Jesper Riis Hansen
Rikke Pedersen
Annfinn Halsagard
Stefan Larsen
Ronnie Hofs
Daniel Palsgaard
Sysser Nørholm
Kim Edberg
Susanne Marianne Møller
Nils-Bo Høgenhaug
Søren Pagh Albers
Nikolaj Schultz
Oliver Egelund Rose
Torben Simonsen
Lars E. Sørensen
Frederik Meyer Johannesen
Jens Ole Thomsen
Birthe Rugholm
Ib Schmidt Østenkær
Marcus Dal-Christiansen
Torben B. Christensen
David Godi

F. SF - Socialistisk Folkeparti
Lene Linnemann, Aalborg Kommune
Jimmi Kruse Sørensen, Hjørring Kommune
Lasse Hjorthøj Jensen, Aalborg Kommune
Anna-Grethe Sperling, Vesthimmerlands Kom.
Thomas Kjeldsen, Vejgaard
Katie Alexandra P. Henshaw, Aalborg Kommune
Henning Jørgensen, Brønderslev Kommune
Erik Holm, Hanstholm
Britta Mølgaard, Aalborg Kommune
Frank Østergaard, Jammerbugt Kommune
Anders Eisum, Thisted Kommune
Benjamin Risager Jørgensen, Aalborg Kommune
René Bjerre Andersen, Hjørring Kommune
Dorte M. Nielsen, Hjørring Kommune
Bente Toft-Nielsen, Nørresundby
Allan Bjørnskov Caspersen, Aalborg Kommune

G. Veganerpartiet
Wickie Holm
Uffe Koch

I. Liberal Alliance
Martin K. Madsen, Rebild
Kenneth Skatka Hammer, Aalborg Øst
Sólbjørg Jakobsen, Vestbjerg
Bo Ritterbusch, Hadsund
Michel Thrysøe, Nørresundby
Ronny V. T. Christiansen, Lindholm
Christian Wagner, Aalborg
HP Beck, Aalborg
Hans-Henning Terp-Hansen, Brønderslev

K. Kristendemokraterne
Anne-Marie Jørgensen, Løgstør
Britta Eckhardt, Tårs
Jesper Veiby, Aalborg
Ulla Boltz, Thisted
Andreas Müller, Sindal
Henning Feldtmose, Strandby
Jørgen Bjerregaard, Brovst
Jakup Jacobsen, Fjerritslev
Knud Pejstrup, Hjallerup
Hanna-Maria Lyng, Hobro
Inge Marie Sonne, Brønderslev
Christina Frost, Aalborg
Anne-Marie Winther, Frederikshavn
Benjamin Fossing, Brønderslev
Peter Øhrstrøm, Vestbjerg

O. Dansk Folkeparti
Ib Madsen
Jamie Voldby
Kristoffer Hjort Storm
Anne Mette Mortensen
Jørgen Hammer Sørensen
Liselotte Lynge Jensen
Per Hyldig
Carsten Ullmann Andersen
Ib Poulsen
Tommy Degn
Erik Høgh-Sørensen
Mathias Rump Hansen
Kim Christiansen

P. Stram Kurs
Christian Tindal

R. Kommunistisk Parti
Katrine Bregner Bromer, Nørresundby
Mathias Hjort Jensen, Nørresundby
Connie Trudslev, Valsted
Jonathan Zacho Bruun, Nørresundby
Jan Eriksen, Moseby
Jan Hermansson, Sæby
Ester Christiansen, Vejgaard

T. Trafikalt Folkeparti
Anders Wested

V. Venstre - Danmarks Liberale Parti
Mads Duedahl, Aalborg
Helena Palsgaard, Aalborg
Anne Honoré Østergaard, Nørresundby
Lone Olsen, Hjørring
Pia Karlsen, Skagen
Lina Hundebøll Jespersen, Thisted
Jess V. Laursen, Mariagerfjord
Malou Skeel, Aabybro
Henrik Hvorvarp, Vesthimmerland
Martin Bech, Brønderslev
Anny Winther, Støvring
Peter Therkildsen, Morsø
Christian Borrisholt Steen, Vester Hassing
Lars Peter Frisk, Storvorde
Henrik Buchhave, Østervrå
Mads Thomsen, Sulsted
Nanna Birkkjær, Aalborg
Anita Dålfogt, Støvring
Thomas Larsen, Nibe
Ole Friis, Aalborg
Peter Larsen, Thisted
Jytte Nimand Høyrup, Kvissel
Anna Pinnerup, Mariagerfjord
Phillip Sperling, Aalborg
Bøje Holmsgaard Lundtoft, Jammerbugt
Per Bisgaard, Aalestrup
Svend B. Bøgh, Dronninglund
Per Hedegaard-Andersen, Aalborg
Tobias Birch Johansen, Læsø
Alice Krabbe, Thy
Jørgen Pontoppidan, Hobro
Ulla Flintholm, Fjerritslev
Poul Pedersen, Jerslev
Michael Trabjerg, Nørresundby
Karina Laibjørn, Aalborg
Dennis Kvesel, Hjallerup
Keld Emil Damsgaard, Hjørring
Kurt Mikkelsen, Hjørring
Søren Meier Jensen, Aalborg

Z. Fremskridtspartiet
Niels M. Christensen

Æ. Frihedslisten
Michael Kastis, Gandrup
Brian Dahl, Gug
Kim Velf, Nørresundby

Ø. Enhedslisten
1. Susanne Flydtkjær, Aalborg
2. Janne Toft-Lind, Hobro
3. Søren B. Andersen, Aalborg
4. Linda Nørgaard, Thisted
5. Børge Bondeven Frederiksen, Skagen
6. Ingerliva Friiø, Bjergby, Mors
7. Hans Jensen, Hjørring
8. Runa Friis Hansen,Brønderslev
9. Solveig Lauritsen, Skørping
10. Annemette Bach, Ranum
11. Jens Otto Madsen, Thisted
12. Ida Skov, Frederikshavn
13. Pia Thorsen, Nykøbing Mors
14. Pernille Christensen, Syvsten
15. Poul-Erik Andersen, Ålbæk
16. Felicia Sjørvad, Vester Vandet
17. Christina Eilers, Brønderslev
18. Ole Lajgaard, Nykøbing Mors
19. Gitte Jakobsen, Hjørring
20. Per Værum Mikkelsen, Hadsund
21. Annemette Chemnitz Eilers, Brønderslev
22. Flemming Larsen, Nørager
23. Peter Philip Michaelsen, Klitmøller
24. Louise Hvelplund, Hjørring
25. Mai Jensen, Brønderslev
26. Maria Asha Boelsmand, Aalborg
27. Poul Sørensen, Sejerslev
28. Anna Udbye Rasmussen, Rebild
29. Karen Reiths, Stenstrup
30. Niels Jensen, Bælum
31. Zeinab Ali, Aalborg SV
32. Pernille Andreasen, Arentsminde
33. Lone Nedergaard, Brønderslev
34. Ivan Nielsson, Hjørring
35. Jan K. Højen, Kaas
36. Malene Ingwersen, Hobro
37. Per Clausen, Aalborg
38. Sisse Gramstrup Munk, Biersted
39. Kristina Gammelgaard-Larsen, Aalborg
40. Jens Svarre-Ankjær, Aalborg Øst
41. Rosalina Svane Schmidt, Aalborg
42. Victor A. Holmfort, Aalborg Øst
43. Bitt Juul Jensen, Skørping
44. Astrid Gravgaard Hald, Aalborg SV
45. Annette Rasmussen, Hobro

Å. Alternativet
Gustav Sieg Sørensen, Thisted
Jens Harder, Aalborg
Nicklas Gjedsig Larsen, Hjørring
Liselotte Jakobe Lundgaard, Pandrup

Valgforbund

 • Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Venstre
 • Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne
 • Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Veganerpartiet, Kommunistisk Parti, Trafikalt Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet

 

Det fremgår af dit valgkort, hvilket afstemningssted du skal møde op på på valgdagen.
 
Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at afgive stemme på et andet afstemningssted i kommunen fra den 19. oktober 2021. Udfyldt ansøgning skal afleveres til Mariagerfjord Kommune senest mandag den 8. november kl. 12.00. Du finder ansøgningsskemaet her. Har du spørgsmål til dette, kan du kontakte Borgerservice på tlf. 97 11 31 01.

Oversigt over kommunens afstemningssteder:

Arden Hallen, Hvarrevej 6, 9510 Arden
Vebbestrup Forsamlingshus, Kirkevej 2, 9500 Hobro
Valsgård Hallen, Ulstrupvej 3B, 9500 Hobro
Rosendalhallen i Hørby, Døstrupvej 23, 9500 Hobro
Onsild Hallen, Præstemarken 2A, 9500 Hobro
Hobro Idrætscenter, Amerikavej 22, 9500 Hobro
Mariager Hallen, Gl. Hobrovej 1, 9550 Mariager
Assens Hallen, Edderupvej 1, 9550 Mariager
Hadsund Hallerne, Stadionvej 25, 9560 Hadsund
Veddum Sal, Hovedgade 3, 9560 Hadsund (Veddum og Skelund)
 Als Hallen, Vikingvej 8, 9560 Hadsund

Bemærk, at afstemningsstedet i Hadsund er flyttet fra Hadsund KulturCenter til Hadsund Hallerne og at afstemningsstedet i Als er flyttet fra Als Kro og Badehotel til Als Hallen.

Når du kommer til afstemningsstedet, skal du aflevere dit valgkort ved bordet. Valgstyreren ved bordet scanner dit valgkort. Det er derfor vigtigt, at du husker at medbringe dette, når du skal stemme.

Der er frit bordvalg. Det betyder, at du kan gå til det bord med den korteste kø.

Mariagerfjord Kommune tilbyder i forbindelse med Byråds- og Regionsrådsvalget gratis transport på valgdagen for svagelige vælgere, der ikke selv kan komme til afstemningsstedet.

Vælgere, der har behov for transport, kan rette henvendelse til en af kommunens taxavognmænd, og udgiften vil blive betalt af Mariagerfjord Kommune.

Bemærk at transporten er udelukkende til og fra egen bopæl.

Alle 11 afstemningssteder i Mariagerfjord Kommune er tilgængelige for gangbesværede, kørestolsbrugere og lignende. Vi har også på alle afstemningssteder sørget for, at der en ekstra stor stemmeboks, hvor der er plads til kørestol eller rollator. På alle afstemningsstederne er der også LED-lampe og mulighed for at låne en lup.

Vælgere, der kommer til afstemningsstedet i bil, men ikke kan komme fra bilen og ind på afstemningsstedet, kan stemme ude i bilen, hvis chaufføren henvender sig ved valgbordet med valgkortet.

På afstemningsstedet i Hobro Idrætscenter vil der være mulighed for at benytte en ekstra stor stemmeboks med hæve-sænke bord og CCTV.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at afgive stemme på et andet afstemningssted i kommunen fra den 19. oktober 2021. Udfyldt ansøgning skal afleveres til Mariagerfjord Kommune senest mandag den 8. november kl. 12.00. Du finder ansøgningsskemaet her. Har du spørgsmål til dette, kan du kontakte Borgerservice på tlf. 97 11 31 01.

Her kan du læse Bolig- og Indenrigsministeriets folder omkring hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler.

Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i lovgivningen eller i henhold til lovgivningen.

Her kan du se en oversigt over disse tidsfrister.

Hvis du er stemmeberettiget til kommunalvalget, er du som udgangspunkt også valgbar. De fleste kandidater stiller op for et politisk parti, men det er også muligt at stille op på en lokal liste eller alene.

Hvis du er interesseret i at stille op som kandidat til Mariagerfjord Kommunes Byråd, kan du læse mere om valgbarhed og hvordan man stiller op på ministeriets hjemmeside

Kandidatlister

Kandidatlister samt anmeldelse af listeforbund og valgforbund skal indleveres på en af Indenrigs- og Boligministeriets blanketter.

Blanketterne kan du få udleveret i Byrådssekretariatet, Ndr. Kajgade 1, Hobro.

Kandidatlister, der både opnåede repræsentation ved sidste valg i 2017 og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i Byrådet, Kan fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere.

Kandidatlister der ikke kan fritages, skal indsamle underskrifter fra mindst 25 og maksimalt 50 stillere.

Kandidatlister skal afleveres personligt i Byrådssekretariatet, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Vigtige datoer

Tirsdag den 31. august 2021:
Kandidatlister, der kan fritages for at indsamle underskrifter fra stillere, kan indleveres fra denne dag.

Tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.00:
Sidste frist for indlevering af kandidatlister, der søger fritagelse for at indsamle underskrifter fra stillere.

Kandidatlister, der ikke er fritaget for at indsamle underskrifter fra stillere, kan indleveres fra denne dag.

Tirsdag den 28. september 2021 kl. 12:
Sidste frist for indlevering af kandidatlister, der ikke er fritaget for at indsamle underskrifter fra stillere.

Mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00:
Sidste frist for afhjælpning over for valgbestyrelsen af mangler ved en kandidatliste eller indlevering af ny kandidatliste til valgbestyrelsen.

Sidste frist for kandidatlistens repræsentant til at tilbagekalde kandidatlister over for valgbestyrelsens formand.

Sidste frist for at anmelde indgående listeforbund eller valgforbund over for valgbestyrelsens formand. Anmeldelsen skal for hver kandidatliste være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Sidste frist for at trække anmeldelser om listeforbund eller valgforbund tilbage over for valgbestyrelsens formand. Meddelelsen skal være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Der kan opsættes valgplakater i Mariagerfjord Kommune fra lørdag den 23. oktober 2021 kl. 12. Plakaterne skal være nedtaget igen senest den 24. november 2021.

Hvis plakaterne opsættes inden for rammerne af de regler, som findes i vejlovgivningen, kræver det ingen forudgående tilladelse af opsætte valgplakater.

Regler om valgplakater

Valgplakater på offentlige veje reguleres af Vejloven §§ 84 og 85, og på private fællesveje i byer og bymæssige områder findes reglerne i privatvejloven §§ 66a og 66b.

Se lovgrundlaget her.

Det er værd at bemærke, at er der tale om en privat fællesvej, kan der alene opsættes valgplakater på master til vejbelysning samt elforsyningsmaster. På offentlig vej kan der også opsættes valgplakater på vejtræer, hegn samt indretninger fæstet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

Yderligere vejledning kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside.

Opsætning af valgplakater på valgsteder

Valgbestyrelsen i Mariagerfjord Kommune har besluttet, at der på valgdagen ikke må forefindes valgplakater på valgstedernes matrikler. Eventuelle valgplakater ophængt på valgstederne, skal derfor nedtages inden valgdagen.

Her kan du se matrikelkort over de enkelte valgsteder, som du kan orientere sig i ved ophængning af valgplakater.

Kontakt


Sarah Brandt Lauritsen

Center for Byråd, Personale og Strategi

 •  97113015
 •  

Louise Brønnerup Andersen

Center for Byråd, Personale og Strategi

 •  97113009
 •  

Opdateret 15.11.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?