Projekter i Mariagerfjord Kommune


Hold dig opdateret og følg med i Mariagerfjord Kommunes aktuelle projekter.

En kommune i udvikling

For at kunne være et godt sted at bo, leve og arbejde kræver det at vi bliver ved med at udvikle og fornye os.

Fjernelse af spærringer i vandløb

Mariagerfjord Kommune gennemfører i øjeblikket restaureringsprojekter i nogle af kommunens vandløbet, med baggrund i miljømålsloven.
Se mere

Fælles forandring

- Vejen til en bedre brug af det åbne land. Et demonstrationsprojekt ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk.
Se mere

Bredbåndspulje 2016 - 2019

 Nu kan der søges midler til at få din internethastighed forbedret!
Se mere
Renseanlæg

Renseanlæg

Mariagerfjord Vand, Rebild Forsyning og Vesthimmerlands Forsyning ønsker i fællesskab at udbygge Mariagerfjord Renseanlæg.
Gåtur i gågaden i Hobro

Gågadeprojekt Hobro

Handelslivet i Hobro bymidte er udfordret. Projektet skal styrke handelslivet og skabe gode rammer for en sjov, spændende og venlig bymidte.