Projekter i Mariagerfjord Kommune


Hold dig opdateret og følg med i Mariagerfjord Kommunes aktuelle projekter.

En kommune i udvikling

For at kunne være et godt sted at bo, leve og arbejde kræver det at vi bliver ved med at udvikle og fornye os.

Fjernelse af spærringer i vandløb

Mariagerfjord Kommune gennemfører i øjeblikket restaureringsprojekter i nogle af kommunens vandløbet, med baggrund i miljømålsloven.
Se mere

Fælles forandring

- Vejen til en bedre brug af det åbne land. Et demonstrationsprojekt ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk.
Se mere

Bedre bredbånd og telefoni

Frem mod 2021 har vi valgt at sætte ekstra fokus på, at sikre en bedre digital infrastruktur for borgere og virksomheder.
Se mere
Små robåde i rød og gul på Mariager Fjord

Fjordstrategi

Fjorden skal være et enestående aktiv for alle os, som bor, lever og arbejder i Mariagerfjord Kommune. Kom til borgermøde om den nye fjordstrategi 22. juni.
Renseanlæg

Renseanlæg

Mariagerfjord Vand, Rebild Forsyning og Vesthimmerlands Forsyning ønsker i fællesskab at udbygge Mariagerfjord Renseanlæg.
Gåtur i gågaden i Hobro

Gågadeprojekt Hobro

Handelslivet i Hobro bymidte er udfordret. Projektet skal styrke handelslivet og skabe gode rammer for en sjov, spændende og venlig bymidte.
Torvet i Mariager, med gamle huse og brosten

Mariager udviklingsplan

Følg med i arbejdet omkring en udviklingsplan for Mariager.
Billede af landbrugsmaskine ved big baller

Biogas ved Tobberup

AN-Biogas Hobro Nord ApS ønsker at opføre et biogasanlæg nord for Tobberup. Inden der eventuelt kan gives tilladelse til projektet, skal der bl.a. være en fordebat, hvor alle interesserede kan komme med input