Fjordstrategi


Fjorden skal være et enestående aktiv for alle os, som bor, lever og arbejder i Mariagerfjord Kommune, men også for den store omverden. Derfor har Byrådet besluttet, at vi skal udvikle en strategi, som stiller skarpt på styrkerne og potentialerne ved kommunens unikke beliggenhed ved Mariager Fjord, og som giver os endnu bedre muligheder for at benytte, beskytte og udvikle fjorden og naturen omkring den.

Borgermøde 22. juni

Hvordan bliver vores fjord endnu dejligere for alle? Tag til borgermøde 22. juni kl. 17-19 og giv dit besyv med. Vi har brug for dine ideer og din begejstring, når vi skal lave en strategi for, hvordan vi benytter, beskytter og udvikler Mariager Fjord. Møderne finder sted fire skønne steder ved fjorden, som offentliggøres om kort tid.

Vi sørger naturligvis for god forplejning.

Link til online tilmelding.

Hvad skal en fjordstrategi?

Formålet med fjordstrategien:

 • give os ejerskab for fjorden, og gøre os stolte over at bo, leve og arbejde i Mariagerfjord Kommune.
 • skabe mere liv og aktivitet på fjorden, men også plads til ro og fordybelse i den unikke natur.
 • udvikle Mariager Fjords brand som Danmarks smukkeste fjord; En skøn og levende fjord, som appellerer til alle, der vil opleve vores land, når det er allerdejligst.
 • profilere attraktive fritidstilbud, der tiltrækker nye indbyggere og turister.

Fjordstrategien skal spille naturligt sammen med vores fjordnære attraktioner som for eksempel Det Maritime Kulturcenter, Saltcentret og naturligvis Fyrkat, som forhåbentligt snart bliver optaget på UNESCO’s verdensarvsliste.

Strategien skal sætte fokus på fire temaer, nemlig:

 • BRUG - Hvordan benytter vi fjordens potentiale optimalt?
 • BESØG - Hvordan markedsfører vi Mariager Fjord som turistmål?
 • STOLTHED - Hvordan skaber vi stolthed og ejerskab for fjorden?
 • BÆREDYGTIGHED – Hvordan bruger vi fjorden på en måde, som værner om naturen og miljøet?

Hvad bruger vi fjorden til?

Vi har spurgt fem lokale om, hvordan de bruger Mariager Fjord, og hvilke potentialer de ser. Se med her:

Del dit gode sted ved Mariager Fjord

Du kan også allerede nu vise os dine gode steder ved fjorden og komme med idéer til, hvordan fjorden kan blive et endnu bedre og skønnere sted at besøge. Det kan gøres via app'en Kollecto. Her kan du frem til søndag 27. juni uploade billeder af fjorden og de skønne steder, du besøger.

Klik ind på Kollecto og fortæl os om dit gode sted ved fjorden.

Hvad skal der ske?

Der er nedsat en følgegruppe som bredt repræsenterer borgere, brugere, foreninger med flere, der alle har interesse i Mariager Fjord og bruger den i dag. Vi har inviteret følgegruppen, så de kan være med til at lave et første bud på en fælles strategi for vores fjord.

Vi har planlagt følgende proces:

 • 23. marts: Følgegruppen drøfter temaet BRUG.
 • 15. april: Følgegruppen drøfter temaet BESØG.
 • 5. maj: Følgegruppen drøfter temaet STOLTHED.
 • 20. maj: Følgegruppen drøfter temaet BÆREDYGTIGHED.
 • 22. juni: Borgermøde om ønsker, ideer og drømme om Mariager Fjord – og berigelse af følgegruppens første ideer og strategier.
 • August: Følgegruppen samler op på udkastet til fjordstrategien.
 • Slut august: Temamøde for Byrådet om udkast til fjordstrategi.
 • September: Byrådet behandler fjordstrategien.

Følgegruppens sammensætning

Der er mange gode folk, der vil berige os i processen – og flere kommer til. Følgegruppen består for nuværende af følgende medlemmer:

 • Formand for Mariagerfjord Fritidsfiskerforening og medlem af Grønt Råd
 • Repræsentant for Landdistriktsrådet
 • Formand eller næstformand i Mariager Sejlklub vil supplere hinanden som repræsentant for HAVSU (en forening af havnenes brugere)
 • Formand for Mariager Kajakklub
 • Formand for Hadsund Roklub
 • Repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord
 • Erhvervschef for Mariagerfjord Erhvervsråd samt to øvrige erhvervsrepræsentanter
 • Direktør for Destination Himmerland
 • To ungeambassadører
 • Ungdomsskoleinspektør

Desuden bliver følgegruppen understøttet af en ekstern konsulent fra LYTT Architecture, projektejer og arbejdsgruppe for projektet, der er sammensat med repræsentation fra kultur- og fritidsområdet samt teknik- og miljøområdet.

Opdateret 04.06.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?