Mariager udviklingsplan


Byrådet i Mariagerfjord Kommune satte med strategiplanen ’Med Byerne Forrest’ fra 2016 fokus på udviklingen af kommunens hovedbyer. Strategiplanen peger på, at Mariager skal danne rammen om det kvalitetsbevidste liv, med historiske og kulturelle oplevelser.

Hele Mariagers udviklingsplan

For at understøtte strategiplanens visioner har Byrådet besluttet at nedsætte et §17.4-udvalg, som skal udarbejde et forslag til en udviklingsplan for Mariager. Udviklingsplanen skal udstikke, hvilke konkrete retninger den fysiske udvikling skal gå, for, at strategiplanens visioner bliver til virkelighed.

Der er rig mulighed for at komme med input til planen selvom du ikke er en del af §17.4 udvalget. I løbet af processen afholder vi 3 Mariager Mødes, hvor vi samler hele Mariager til drøftelser på forskellige vis.

Videoen herunder er en appetitvækker og sætter fokus på nogle af de emner som Mariager udviklingsplan kommer til at handle om.

Til Mariager Mødes I startede vi dagen ud i bykontoret med livlig debat, skattejagt og tegnekonkurrence for børnene. Om eftermiddagen drøfte over 100 mariagerborgere hvordan fremtidens Mariager skal forme sig.

Til Mariager mødes II er det planen at vi bevæger os endnu mere ud i byen. Vi kommer til at sejle på fjorden, spise varme hveder på torvet, gå på opdagelse i byen og meget mere. Har du, din forening eller virksomhed noget at bidrage med på dagen så tag fat i projektleder Karina Lindved.

Er du mere til at swipe din mening til kende, så kan du løbende deltage i vores digitale Menti-spørgeskemaer. Nogle sendes bredt ud til alle borgere og virksomheder, andre sendes til mere specifikke målgrupper. Det kan eksempelvis være at skolebørnene får nogle spørgsmål når vi drøfter børneliv i Mariager.
Sæt tidsplan ind her.

Tidsplan

Klik på billedet, og se det i en støre udgave.

Tidsplan for Mariager udviklingsplan

§17.4 udvalget

Udvalget er sammensat af politikere, embedsfolk, repræsentanter erhvervslivet, foreninger og institutioner i Mariager samt 2 borgererepræsentanter valgt efter Mariager Mødes I. Udvalget har til opgave at komme med anbefalinger til byrådet i form af et udkast til en udviklingsplan for Mariager. Det er byrådet der i sidste ende vedtager den endelige Mariager udviklingsplan.

Indtryk fra borgermøde omkring Mariagers udvikling  • Bykontoret opslagstalve med input til udviklingsplanen
  • Borger på bykontoret der står rundt omkring et kort over Mariager og snakker sammen
  • Borge rpå bykontoret ser på forslag til Mariagers udvikling
  • Børn tegner og maler ved et bord på bykontoret i Mariager
  • mange borger var mødt frem til borgermødet for udviklingsplanen for Mariager
  • Borer snakker sammen til borgermøde i Mariager
  • Oplægsholder til borgermød ei Mariager

Kontakt


Karina Lindved

Center for Byråd, Personale og Strategi

  •  97113042
  •  

Opdateret 27.04.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?