Kræft


For at deltage i forløbet skal du have en henvisning fra egen læge eller sygehuset. Forløbet indledes med en samtale, hvor vi i samarbejde afklarer dine behov. Forløbet strækker sig over 12 uger med undervisning 1 gang ugentligt og træning 2 gange ugentligt. Efter endt forløb har du mulighed for selvtræning i vores lokaler.

Hjælp til at leve med kræft

Har du en kræftdiagnose, kan din læge henvise dig til et forløb, hvor du får hjælp til at tackle din sygdom. Når du starter i et forløb hos os, vil du og evt. dine pårørende komme til en indledende samtale, hvor dine ønsker, behov og mål for rehabilitering afklares. 

Vi kontakter dig telefonisk eller skriftligt, når vi modtager din henvisning.

Læs mere om henvisning til rehabilitering.

12 uger med træning, faglige oplæg og socialt samvær

I løbet af 12 uger øger du din livskvalitet og din sundhed via træning og undervisning, som varetages af et tværfagligt personale bestående af en fysioterapeut, en klinisk diætist og sygeplejersker. I forløbet træner du to gange om ugen sammen med andre kræftramte. Vi sørger for, at du kan deltage på dine præmisser.

Tilbuddet omfatter også oplæg og gruppesamtale om emner som:

  • Hvordan det er at leve med kræft
  • Hvordan behandlingen påvirker din krop
  • Hvordan du spiser korrekt i forhold til din sygdom
  • Effekt af og vigtigheden af fysisk aktivitet og træning

Sted

Sundhedscenter Hadsund, Vestergade 4
Sundhedscenter Hobro, Fayesgade 14 C st. th.

Mulighed for selvtræning

Når du har deltaget 12 uger på vores forløb, har du mulighed for op til 6 måneders selvtræning. Der vil ikke være personale til stede. Det forventes derfor, at du kan klare træningen på egen hånd med det træningsprogram, du har fået udleveret af terapeuten. Du får udleveret et adgangskort, som du skal medbringe hver gang og forevise ved efterspørgsel. 

Motion og Café

Træn med andre, der har eller har haft kræft. Motion og Café byder på fysisk træning og socialt samvær. Den ugentlige træning forbedrer din kondition, udholdenhed, styrke og balance. Det gavner din sundhed og kan øge din livskvalitet. Træningen tager afsæt i dine behov. Derfor kan du være med uanset din alder og fysiske formåen.

Efter træningen åbner caféen, hvor du kan drikke en kop kaffe sammen med de øvrige deltagere. Her er der fokus på det sociale samvær. Kaffe og brød koster 20 kr. pr. gang.

Tid og sted:

  • Sundhedscenter Hadsund, Vestergade 4, 9560 Hadsund. Hver onsdag fra kl. 9.00 -11.30
  • Hobro Alderdomshjem, Fayesgade 14 C stuen, 9500 Hobro. Hver onsdag fra kl. 13.00-15.00

Tilbuddet kræver ikke tilmelding. Bare mød op med en flaske vand og løstsiddende tøj. Du kan deltage i Motion og Café i op til 1 år. 

For mere information:

For yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på
tlf.: 97 11 34 25 eller på e-mail: livri@mariagerfjord.dk

Læs mere om tilbuddet i folderen om Motion og Cafe

Har du spørgsmål?

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores Rehabiliteringsteam på tlf. 97 11 35 55.

Læs mere om vores forløb til rehabilitering af kræft.

Opdateret 23.09.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?