Klar til skolestart


Er dit barn skoleklar? Hvis du er i tvivl om, at dit barn er skoleparat, kan der i samarbejde med barnets børnehave henvises til PPR, der laver en vurdering af dit barns skoleparathed. Dit barn har krav på at blive optaget på distriktsskolen, men I har også mulighed for at søge en anden skole. Læs mere om mulighederne her på siden.

Er dit barn skoleklar?

Mange forældre er bekymrede for, om deres børn er klar til at komme i skole. Vurderingen skal ikke foregå ud fra en tjekliste, men ud fra en generel vurdering af barnet. Denne vurdering kan med fordel foretages i samarbejde med barnets børnehave. 

I de seneste år er andelen af børn, der begynder rettidigt i skole steget markant. Det skyldes sikkert et udvidet samarbejde mellem børnehaven og børnehaveklassen, hvilket giver et bedre grundlag for at give det enkelte barn en bedre skolestart. 

I Mariagerfjord Kommune fortsætter samarbejdet mellem lærere og pædagoger i hele indskolingsafdelingen (0.-3. klasse). 

Information om skolestart.

Frit skolevalg

I Mariagerfjord Kommune er der elleve folkeskoler. Som forældre har du ved skolestart krav på at få dit barn optaget på distriktsskolen. 

Ønsker forældre, at deres barn ved skolestarten optages på en anden skole end distriktsskolen, kan de søge om det ved skoleindskrivningen. Hvis forældre ønsker deres barn optaget på en anden skole end distriktsskolen senere i skoleforløbet, kan der søges om det ud fra reglerne om skoleskift. Vær opmærksom på, at I som forældre selv betaler transportudgifter, hvis I vælger, at jeres barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen.

Ved indskrivningen kan barnet blive optaget på den ønskede skole, hvis der er plads til rådighed. 

  • I skoler med 1 0. klasse er der plads til max. 24 elever.
  • I skoler med 2 0. klasser er der plads til max. 50 elever.
  • I skoler med 3 0.klasser er der plads til max. 76 elever.
Hvis der er flere ansøgere end pladser anvendes følgende prioritering:

  1. Kommunens egne borgere går forud for andre.
  2. Søskende til elever på skolen går forud for andre.
  3. Nærmere boende går forud for fjernere boende.
  4. Lodtrækning, når ovennævnte objektive hensyn ikke fører til en prioritering.
Skolechefen kan undtagelsesvis dispensere fra ovenstående regler, hvis særlige grunde taler herfor. 

Folkeskoler i Mariagerfjord Kommune

Kontakt


Skoler

  •  Fjordgade 5 9550 Mariager
  •  97113144

Opdateret 27.01.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?