Skolestart


Skolestarten er et vigtigt tidspunkt i dit barns liv. Under skolestarten og de første år arbejder pædagoger og lærere tæt sammen for at sikre dit barns faglige og sociale trivsel. Det kan du læse mere om her på siden.

Skolestart

At begynde i skole er begyndelsen på en ny og vigtig periode i dit barns liv.

Skolelivet rummer nye udfordringer, nye venner og nye voksne. Dit barn får en ny hverdag, hvor det skal klare flere ting selv.

For at fremme børnenes trivsel, udvikling og læring er der behov for en velovervejet koordineret voksenstøtte før, under og efter overgangen fra børnehave til skole. På linket herunder kan du læse Mariagerfjord Kommunes handleplan for Brobygning:

Brobygning - Handleplan

Når dit barn begynder i folkeskolen har det en 10-årig grundskole foran sig. Den består af 0.-9. klasse. Derudover er det muligt at vælge en etårig 10. klasse, hvilket er et tilbud til unge efter grundskolen.

Informationspjecen "Skolestart i Mariagerfjord Kommune" .

Skoleåret 2021/2022 starter den 9. august 2021.

Læs om skolestart på hjemmesiden for Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling.

De første år

Børnene møder skolestarten med forskellige forudsætninger. Nogle børn har alderssvarende udvikling på alle områder, andre har på nogle områder, men ikke på andre. Nogle børn lærer bedst ved at lytte, andre lærer bedst, når de eksperimenterer eller bruger kroppen. Forskelligheden er stor.

I god overensstemmelse med dette, ønsker Mariagerfjord Kommune, at al læring i skolestarten tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder, så det får den bedste start på uddannelsesforløbet.

I de første skoleår samarbejder pædagoger og lærere om undervisningen, så de med hver deres professionelle tilgang til arbejdet kan være med til at sikre, at børnene føler sig trygge, og at der arbejdes for at skabe optimale vilkår for børnenes læring og udvikling. 

Pas på de små i trafikken

Sådan lærer du dit barn at færdes i trafikken - ti gode råd

  1. Træn skolevejen på cykel eller til fods med dit barn - både inden skolestart og i løbet af skoleåret.
  2. Træn ruten mange gange, så de gode vaner sidder fast hos barnet – også når barnet engang skal afsted alene. Tal om, hvad man skal huske at kigge efter og passe på.
  3. Vælg den sikreste rute til skolen - ikke den hurtigste. En sikker rute er eksempelvis via gang- og stisystemer, gangbroer, tunneller og fodgængerovergange.
  4. Er det svært at få tid til at cykle eller gå sammen til skole hver dag, kan I med fordel vælge en ugentlig gå- eller cykeldag.
  5. Har I langt til skole, så parker bilen et par hundrede meter fra skolen og gå det sidste stykke sammen, så dit barn får erfaring med at begå sig i trafikken.
  6. Lær dit barn de basale regler i trafikken: stop ved rødt lys og ved kantstenen, se dig for til begge sider, gå kun over vejen på sikre steder, hvor I kan orientere jer ordentligt og lignende.
  7. Hvis I cykler sammen, så husk hjelmen og lær dit barn at give tegn til stop og tegn for at dreje, så de andre trafikanter kender jeres intentioner.
  8. Gå ned i knæ og se trafikken med dit barns øjne - børn har ikke det samme overblik, som du har.
  9. Husk at du er rollemodel for dit barn - børnene kopierer dine vaner i trafikken.
  10. Tjek om skolen har en trafikpolitik, som handler om skolens regler og indsatser på området – og læs den.

Opdateret 25.05.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?