Andre skoletilbud


Mariagerfjord Kommune har et bredt udvalg af skoletilbud. Du kan se dem i listen herunder og finde den, der passer til netop dit behov.

Andre skoletilbud

Efterskoler kan have forskellige fokus. Her kan du finde mere information om efterskoler i Mariagerfjord Kommune:


Efterskolen Frydensberg 
Hobro Efterskole
Mariager Efterskole
Onsild Efterskole
Skrødstrup Efterskole
Thorsgaard Efterskole
Østerskov Efterskole

Mariagerfjord Kommune giver som hovedregel ikke tilskud til ophold på efterskoler. Undtagelser kan forekomme ved ophold på specialefterskoler. En bevilling om støtte hertil vil ske efter en individuel vurdering.

I Danmark er der undervisningspligt, men ikke skolepligt.

Forældre, som selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal meddele det skriftligt til Mariagerfjord Kommune. Meddelelsen kan indsendes i nedenstående skema.

Hvis dit barn har varig eller meget nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du ansøge om at blive godkendt til at hjemmeundervise dit barn. Herefter afgør visitationsudvalget, om ansøgningen kan imødekommes.

Kommunen kan hvert år afholde prøver i dansk, matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturfag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der normalt kræves i folkeskolen. Den, som har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med distriktsskolens inspektør.

Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, meddeler skolefagenheden forældrene om, at der skal afholdes en ny prøve efter 3 måneder. Hvis undervisningen derefter stadig er mangelfuld, skal børnene undervises i en skole.

Send blanket omkring hjemmeundervisning

Mariagerfjord Kulturskole tilbyder undervisning og andre aktiviteter - primært for børn og unge - i hele kommunen.

Den primære aktivitet er musik, men skolen har også tilbud inden for teater og billedkunst. Desuden arbejdes der på alle niveauer fra nybegynderundervisning til talentudvikling.

Kulturskolen har base på Christiansgade 1 i Hobro, men bestræber sig på at tilbyde aktiviteter overalt i kommunen.

Mariagerfjord Kulturskole.

Mariagerfjord Naturskole er et tilbud til kommunens skoler og daginstitutioner. 

Naturvejlederens aktiviteter er et supplement til skolernes undervisning i alle fag. I samarbejde med lærere og pædagoger planlægges og afholdes aktiviteter i naturen, som støtter op om skolernes undervisningsplaner og Fælles Mål og daginstitutionernes læreplaner.

Pt. afholdes de fleste aktiviteter i skolernes og institutionernes nærområde og på Laaenhus, men der arbejdes på at lægge nogle af aktiviteterne på Fyrkat Møllegaard ved Hobro.

Skoler og institutioner kan kontakte naturvejlederen for at aftale nærmere om et forløb i naturen.

I Mariagerfjord Kommune er der én ungdomsskole.

Ungdomsskolen ved, at unge er engagerede, virkelystne og aktive. Derfor tilbyder Ungdomsskolen et bredt udbud af aktiviteter, så de unge i kommunen får alle de udfordringer, de har brug for.

Ungdomsskolen skaber rammerne for, at de unge kan dyrke deres fritidsinteresser, tilegne sig ny viden, rejse ud i verden og indgå i styrkende fællesskaber og netværker.

Listen af aktiviteter og tilbud er lang – Der er tilbud til alle unge i kommunen mellem 13 og 18 år, uanset talenter, interesser, ressourcer og kompetencer. 

Ikke mindst ved Ungdomsskolen, hvad de unge vil ha’ – fordi de spørger dem!.

Kontakt


Skoler

  •  Fjordgade 5 9550 Mariager
  •  97113144

Opdateret 01.06.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?