Skriv dit barn op eller udmeld dit barn fra et pasningstilbud


Skriv dit barn op til en plads i dagpleje, vuggestue, børnehave eller udmeld dit barn fra et pasningstilbud gennem den digitale pladsanvisning.

Digital pladsanvisning til indmeldelse og udmeldelse i dagtilbud

Opskrivning og udmeldelse

På den digitale pladsanvisning kan du skrive dit barn op og/eller udmelde dit barn til vores dagtilbud. Udover at skrive dit barn op eller udmelde kan du:

  • Godkende/bekræfte et fremsendt tilbud
  • Se fakta om kommunens dagtilbud
  • Søge og beregne økonomisk fripladstilskud til forældrebetalingen

Opskrivning

I forhold til ny lovgivning, der trådte i kraft pr. 1. januar 2019, vil du blive anvist en plads efter anciennitet for datoen, du har skrevet dit barn op på ventelisten.

Det er derfor vigtigt, at du skriver dit barn op til en plads umiddelbart efter fødslen. Du skal både skrive dit barn op til dagpleje/vuggestue samt børnehave.

Når du skriver dit barn op til en dagtilbudsplads, får du automatisk en kvittering. Du får tilbudt en plads inden den ønskede dato.

Her kan du se en årsplan for visitering af pladser 2021 til henholdsvis dagpleje, vuggestue- og børnehave.

Tildeling af en dagtilbudsplads

Pladsfordelingen sker i følgende prioriterede rækkefølge:

  1. Børn med særlige behov
  2. Søskendefordel
  3. Anciennitet beregnet ud fra opskrivningsdato

Børn der er indmeldt i vuggestue i en integreret  daginstitution, er sikret  indmeldelse i  børnehave i samme institution.

Søskendefordel

Har dit barn har søskende i en institution eller dagpleje, kan barnet få søskendefordel.

Er der ledig plads i dagtilbuddet, kan du bruge søskendefordelen.  Det er det søskendebarn, der har stået på venteliste til pågældende tilbud længst tid, der får første ledige plads.

Det betyder, at dine børn skal være i samme tilbud i mindst en måned. Søskende kan således ikke arve en plads fra hinanden.

Der er søskendefordel for børn, der er tilmeldt samme folkeregisteradresse.

Tvillinger, trillinger med videre kan få tilbudt plads i samme pasningstilbud.

Retningslinjer for optagelse og fordeling af dagtilbudspladser.

Udmeldelse

Hvis du vil melde dit barn ud af et pasningstilbud, skal det ske med en måneds varsel inden den 1. i måneden.

Du modtager automatisk en kvittering for udmeldelsen fra dagtilbuddet.

Hvis du flytter til en anden kommune, skal du huske at give Pladsanvisningen besked.

Ulykkesforsikring

Du er selv forpligtet til at tegne en ulykkesforsikring for dit barn, der dækker den tid, det opholder sig i dagtilbud.

Det er vigtigt, at børn trives i daginstitutionerne  • En baby, der ligger med sit legetøj.
  • Børn og en pædagog på udflugt.
  • Børn sidder med frugtspyd.

Kontakt


Pladsanvisningen

  •  Fjordgade 5, 9550 Mariager

Telefontid i Pladsanvisningen

Mandag-onsdag kl.10.00-12.00
Torsdag kl.13.00-15.00
Fredag kl.10.00-12.00

Mariager: 97 11 32 74
Hadsund: 97 11 32 89
Arden: 97 11 32 78
Hobro: 97 11 32 79

Opdateret 30.11.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?