Barselsdagpenge

Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn.

Se mere

Familieydelser

Der findes forskellige familieydelser, som du enten får automatisk udbetalt eller kan søge om.
Se mere

Sundhedsplejens tilbud

Er du gravid eller har du lige født, har Sundhedsplejen en række tilbud til dig.  


Se mere