Om SSP


Læs om SSP/Ungdomskonsulenternes arbejde

Om SSP

Gennem SSP-samarbejdet i kommunen arbejder vi på at forebygge kriminalitet og misbrug blandt alle børn og unge. Vores indsats er helhedsorienteret, og vi inddrager også forældrene i samarbejdet. På den måde sikrer vi den bedste fysiske, psykiske og sociale trivsel, og vi kan forhindre, at børn og unge kommer ud i kriminalitet eller misbrug af alkohol eller rusmidler.

Vi vil gerne skabe kontakt med de unge, og vi inviterer til dialog med både dem og deres forældre. Den positive kontakt kan vi opnå ved at være synlige i gadebilledet og ved at være til stede, hvor de unge også færdes. Det er et vigtigt redskab for at os studere de unges adfærd i lokalområderne, så vi bedre kan hjælpe og støtte på den rigtige måde.

Vi har et godt samarbejde med politiet i hele kommunen, og vi arbejder tæt sammen med ungdomsklubberne og skolerne, så vi nå ud i lokalområderne i rette tid til at forebygge.  Din henvendelse til os kan gøre en forskel for dig og din familie.

Plan imod ungdomskriminalitet.

Vores arbejde

Råd og vejledning

Ungdomskonsulenternes primære opgave er at give råd og vejledning til alle, som har brug for det. Ungdomskonsulenterne kan yde kortvarig støtte til unge og forældre i sager, som ikke kræver foranstaltninger iværksat af en socialrådgiver. 

Skolebesøg

Ungdomskonsulenter samarbejder med skolerne omkring forebyggelse i lokalområderne. Vi kommer gerne forbi skolerne.. Det kan være i frikvarterne, timerne og til forskellige arrangementer. Skolerne kan kontakte den lokale ungdomskonsulent, hvis der er bekymringer omkring en enkelt elev eller større grupperinger. Vi kan også hjælpe, hvis skolen oplever problemer med mobning, bekymrende skolefravær eller bekymrende adfærd/trivselsproblemer hos en enkelt elev. 

Line Heidi

Arden Skole

Bymarkskolen 

Assens Skole 

E-klassen

Astrup Friskole

Hobro Friskole

Astrup Skole

Hvilsom Friskole

Hadsund Skole 

Onsild Idrætsskole

Havbakkeskolen

Rosendalskolen

Mariager Skole

Søndre Skole

Solhverv Privatskole

Valsgård Skole

Vindblæs Friskole

10. Klassecenter

Gadearbejde

I kan møde Ungdomskonsulenterne i jeres lokale miljø. Ungdomskonsulenterne forsøger at være synlige ved arrangementer, hvor unge og deres forældre kommer. Her kan bla. nævnes AMBU-festen, alkoholfrie fester, sidste skoledag osv.

Projekter

Ungdomskonsulenterne går gerne med i projekter, som kan skabe gode aktiviteter for unge.

Politi

Ungdomskonsulenterne har et bredt samarbejde med det lokale politi. Sammen kan vi skabe et overblik over, hvad der rører sig blandt de unge i kommunen. Ungdomskonsulenterne deltager også i afhøringer hos politiet og/eller retssager, når den unge er under 18 år. Ungdomskonsulenternes opgave er at støtte den unge og familien gennem hele forløbet.

Ekstremisme og radikalisering

Radikaliseret adfærd er risikabel adfærd, og den kan forekomme i forskellige miljøer, hvor større børn og unge udfolder sig. 

Derfor har vi i Mariagerfjord Kommune i samarbejde med Nordjyllands Politi indsatser til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Indsatserne er organiseret under det virtuelle infohus Mariagerfjord.

Ser du faresignaler, f.eks. markant ændring i adfærd, isolation, intolerance, ekstreme synspunkter eller handlinger, så kan du få råd og vejledning.

Oplever du bekymring - som enten borger eller medarbejder - kan du ringe til SSP-konsulenterne (se kontaktoplysninger nederst på siden). Din bekymring behøver ikke kun gælde børn og unge, men borgere i alle aldre.

Vil du vide mere?

SSP-samrådet

Det Kriminalpræventive råd

Stof-info

Socialstyrelsen

Sundhedsstyrelsen

Rådet for sikker trafik

Børns brug af IT

Kontakt


Heidi Filskov Jørgensen

Ressourcecenter

  •  20536174
  •  

Line Flügel Lunde

Ressourcecenter

  •  30363514
  •  

Opdateret 01.12.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?