Sundhedspleje og tandpleje


Sundhedsplejen og tandplejen har en række tilbud henvendt mod småbørn. Tilbuddene har til formål at sikre dit barns fysiske udvikling og mundhygiejne bedst muligt. Det kan du læse mere om her.

Sundhedsplejens tilbud til småbørn

Hjemmebesøg

Har du brug for at få besøg af en sundhedsplejerske pga. særlige problematikker, kan du kontakte den sundhedsplejerske, der kører i dit lokalområde. Er du i tvivl om, hvem det er, er du velkommen til at kontakte vores ledende sundhedsplejerske.

Sundhedsplejersken i institutionerne

Sundhedsplejersken kommer med jævne mellemrum i de institutioner, som ligger i det område, hvor hun har sit distrikt. Er der omstændigheder omkring dit barn, som du mener, sundhedsplejersken kan give dig råd og vejledning om, er du velkommen til at tage kontakt til hende. 

Sundhedsplejersken samarbejder også med dagpleje og vuggestuer.

Læs om Sundhedsplejens generelle tilbud til børnefamilier.

Tandplejens tilbud til småbørn

Den tidligere indsats

Alle småbørn i alderen 8-9 mdr. i Mariagerfjord Kommune indkaldes til babymøde/småbørnsmøde på de kommunale tandklinikker med henblik tidlig indsats. Det er vigtigt du giver dit barn gode vaner lige fra starten, og ved besøget vil vi vise, hvordan du kan børste dit barns tænder, giver svar på spørgsmål som fx: hvornår kommer tænderne, hvor meget tandpasta skal du bruge til dit barn, hvor meget sukker må de små få, hvordan kan sutter virke på tænderne, hvad gør du hvis dit barn slår tænderne, og meget mere.

Hent materiale til 8 måneders samtale.

Besøg ved 2½ års alderen

Når dit barn er 2½ år får du indkaldelse til et besøg på en af vores klinikker. Her får du mulighed for at tale om barnets tandfrembrud, brug af sut og kost, og vi introducerer barnet til klinikken og de fremtidige besøg. Et 2½-årigt barn er ofte for lille til et rigtigt tandeftersyn, men hvis det er muligt, vil tænderne også blive set efter. Vurderes det nødvendigt vil der blive aftalt flere besøg, så eftersynet kan gennemføres, når barnet er klar til det. Ved besøget kan du vælge, hvilken tandlægeklinik du ønsker, barnet skal tilknyttes. Ved det første besøg skaber vi ro og tryghed - f.eks. ved at lege lidt. Herefter indkalder vi barnet efter behov til den klinik, du har valgt.

Mælketænderne er vigtige

Det er en god idé at passe godt på mælketænderne. Selv om mælketænderne er dem, man taber igen senere, har de flere funktioner, der betyder noget for barnets udvikling. Mælketænderne holder blandt andet pladsen til de blivende tænder, som bryder frem omkring 6 års alderen (fra 4 til 8 år). Man passer på tænderne ved god tandbørstning, som starter med en lille blød børste ved frembrud af 1. tand. Vi anbefaler, at man bruger en lille smule tandpasta med fluor allerede fra 1. tand. Sund kost uden for mange søde mellemmåltider eller søde drikke. 

Læs om Tandplejens generelle tilbud.

Syg, forkølelsessår eller lus

Af hensyn til andre patienter og vores personale, forbeholder vi os ret til at undlade behandling på patienter som har:

 • Feber og feberlignende symptomer
 • Svær hoste og ondt i halsen
 • Svær forkølelse og influenzalignende symptomer
 • Forkølelsessår (herpes)Andre sygdomme som kan smitte andre patienter og vores personale
 • Lus.

Det kan være en god idé at ringe til klinikken, hvis man er i tvivl, om man skal komme eller i stedet bør flytte sin aftale. 

Bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje

Tandplejen kan uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver alene foretage undersøgelse uden brug af røntgen, give mundhygiejneinstruktion, foretage afpudsning og tandrensning.

Tandplejen kan på baggrund af et generelt, udtrykkeligt samtykke fra forældremyndighedens indehaver foretage røntgenundersøgelse og fluoridbehandlinger.

Vi ser gerne at børn og unge ved besøg i tandplejen har ledsagelse af forældre, kan dette ikke lade sig gøre, vil man blive kontaktet inden behandlinger eller andet foretages jævnfør ovenstående

Tandpine, skader eller uheld

Kontakt Tandplejen hurtigst muligt i Tandplejens åbningstid. Klinikkernes telefoner er åbne alle hverdage kl. 7.30-12.00 og 13.00-14.00. Telefonnummeret er i Hobro 97 11 52 31 og Hadsund 97 11 44 80.På telefonsvareren opgives yderligere information i tilfælde at tandklinikkerne har lukket.

Udenfor Tandplejens åbningstid kan du kontakte:

 • Privat praktiserende tandlæge.
 • Den Regionale Tandpinevagt på telefonnummer 70 20 02 55. Tidsbestilling mellem kl. 9-10 - åbent i weekender og helligdage.
 • Skadestuen Aalborg Sygehus hver dag mellem kl. 8-16. Helligdage døgnåbent. Telefonnummer 70 15 03 00.

Nødberedskab i tandplejen

Der er iværksat gradvis øget aktivitet i tandplejen, dog med fokus på de overordnede hensyn om at minimere risiko for smittespredning i forbindelse med epidemien med COVID-19s forløb i Danmark.

Husk altid kontakte os telefonisk eller på mail inden et eventuelt fremmøde.

Vi gennemgår alle journaler på patienter, som skulle være tilset inden udgangen af juni eller som i perioden skulle indkaldes til behandling. Vi kontakter de patienter, som har et behandlingsbehov, vi vurderer, ikke kan udsættes.

Tandplejen varetager et øget omfang af alle vanlige tandplejeindsatser, herunder prioriterede behandlinger, kontroller, forebyggelse og diagnostiske undersøgelser. Mindre ikke symptomgivende behandlinger vil fortsat blive udsat.

Da tandplejen følger vejledninger om at planlægge færre fremmøde-tider, vil der i den kommende periode være et lavere dagligt patientflow i klinikken end forud for epidemien. Dette vil give øget ventetid på regelmæssige undersøgelser.

Kontakt tandplejen

Tandplejen har telefontid 97 11 52 31 mandag - torsdag kl. 07.30-14.50 og fredag kl. 07.30-11.50. Udenfor denne tid kan tandplejen endvidere kontaktes på tandplejen@mariagerfjord.dk.

Husk altid at kontakte os telefonisk eller på mail inden et eventuelt fremmøde.

Nødbehandling

Skulle du få behov for hjælp, råd eller nødbehandling, er du velkommen til at ringe eller skrive til os på ovenstående tidspunkter og kontaktmuligheder.

Spørgsmål kan også stilles direkte til overtandlæge Kirstine Juhl Thuesen på kirth@mariagerfjord.dk eller mobil 29 79 71 40.

Tandpine, skader eller uheld: Kontakt Tandplejen hurtigst muligt.

Udenfor Tandplejens åbningstid kan du kontakte:

 • Privat praktiserende tandlæge.
 • Den Regionale Tandpinevagt på telefonnummer 70 20 02 55. Tidsbestilling mellem kl. 9-10 - åbent i weekender og helligdage.
 • Skadestuen Aalborg Sygehus hver dag mellem kl. 8-16. Helligdage døgnåbent. Telefonnummer 70 15 03 00.

Sundhedsplejens generelle tilbud til børnefamilier

Hvem er sundhedsplejersken?

Sundhedsplejersken er særligt uddannet til at arbejde med sundhed hos familier med børn i alderen 0-17 år.
Foruden en bred erfaring som sygeplejerske og erfaring i arbejdet med børn bl.a. fra en børneafdeling, har sundhedsplejersken en 1½ årig videregående uddannelse for at blive sundhedsplejerske.

Hvad tilbyder Sundhedsplejen?

Alle familier med spædbørn tilbydes besøg i hjemmet af en sundhedsplejerske. Antal af besøg er afhængig af familiens behov.
I kan tale med sundhedsplejersken om alt, der angår barnet: pleje, ernæring, kost, udvikling, stimulation, helbred og sygdom.
I kan også tale med hende om forhold, der har med familiens sundhed og trivsel at gøre. Også de ting der kan være svære at tale om.
Selvom sundhedsplejersken er stoppet med at tilse jeres barn kan I altid genoptage kontakten, hvis I har brug for råd og vejledning frem til skolestart.
Sundhedsplejersken tilbyder også konsultationer og Åbent Hus arrangementer. Kontakt jeres sundhedsplejerske for at høre nærmere. Se også folder om Åbent Hus

Mødregruppe

Sundhedsplejersken er behjælpelig med at arrangere mødregrupper, men du har også mulighed for at møde andre til Åbent Hus, der vil være med til at starte en mødregruppe.

Telefonrådgivning

Sundhedsplejerskerne kan kontaktes på alle hverdage i dagtimerne. Kan du ikke komme i kontakt med din egen sundhedsplejerske, er du velkommen til at kontakte en af de andre sundhedsplejersker eller Sundhedsplejens sekretær. Se bagsiden

Familieiværksætterne

Alle 1. gangs forældre tilbydes Familieiværksætterne, som er et gruppeforløb, der kan være med til at styrke jer i de nye roller som forældre. Forløbet starter under graviditeten og fortsætter til barnet er ca. 7 måneder gammelt. Se folder om Familieiværksætterne

Sundhedsplejerskens arbejdsmiljø

Vær opmærksom på jeres husdyr ikke er til gene for sundhedsplejerskens arbejde.
Vi henstiller til, at I ikke ryger indendørs under besøget.
Sundhedsplejersken har brug for en hensigtsmæssig arbejdsstilling, når hun undersøger jeres barn. Drøft med sundhedsplejersken, hvordan dette bedst kan imødekommes i jeres hjem. Det er vigtigt, at I melder afbud til sundhedsplejersken ved sygdom i familien, som f.eks. opkast, diarré , influenza.

Hvem samarbejder sundhedsplejersken med?

Sundhedsplejersken samarbejder først og fremmest med jer som forældre. Efter aftale/samtykke fra jer, kan vi i samarbejde med andre faggrupper som eksempelvis jordemødre, børnelæger, hospitaler, tandplejen, børneinstitutioner og sagsbehandlere.
Sundhedsplejersken har tavshedspligt.
Vi glæder os til samarbejdet med jer.
Venlig hilsen Sundhedsplejerskerne i Mariagerfjord Kommune

Sundhedsplejens distrikter

Se hvem der er sundhedsplejerske i dit område.

 

Hadsund

Elisabeth Nielsen

Mobil nr.

2131 7453

Hadsund, Hadsund Syd, Als, Skelund, Ø.Hurup

Dorte Skov

Mobil nr.

2333 5040

Arden, Rostrup, Astrup

Jane Schoeneburg

Mobil nr.

2943 6371

Valsgaard

Annie Vester Rytter

Mobil nr.

2333 5044

Hvilsom, Hørby, Døstrup

Helle Bornæs

Mobil nr.

2979 4942

Hobro Nord

Marie Østergaard

Mobil nr.

2183 0568

Hobro Midtby, Hobro Nord

Camilla Piculell

Mobil nr.

2146 4190

Hobro Syd

Heidi Borgholm

Mobil nr.

2491 7277

Hobro Syd

Tenna Tidemann

Mobil nr.

5121 8244

Skjellerup, Mariager

Trine Fog

Mobil nr.

5121 8747

Mariager, Assens

Louise Frey

Mobil nr.

5121 7750

Ledende sundhedsplejerske

Pia Ballentin

Mobil nr.

2053 2866

Sekretær

Hanne Rishøj Nielsen 

Mobil nr.

9711 3204

Kontakt


Sundhedsplejen

 •  Fjordgade 5 9550 Mariager
 •  97113204

Tandklinik Hobro


Tandklinik Hadsund


  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?