På vej til fællesskab


Et gratis tilbud til dig i Mariagerfjord Kommune, som er over 65 år og føler dig alene. Tilbuddet har fokus på at forebygge og afhjælpe ensomhed og øge livskvaliteten. Det kræver ingen henvisning

Et fællesskab, der passer dig

Savner du aktiviteter og samvær med andre mennesker i din hverdag? Er det også svært at finde ud af, hvor og hvornår de forskellige tilbud foregår? Så vil vi rigtig gerne hjælpe. 

Sådan foregår det:

 • Kontakt fællesskabskoordinatoren på tlf. 61 36 59 82 (find yderligere kontaktoplysninger nederst på siden)
 • Vi besøger dig til en samtale om din livssituation, interesser og udfordringer
 • Sammen finder vi et fællesskab, som kan passe dig
 • Vi hjælper gerne med tilmelding
 • Har du brug for støtte i mødet med dit nye fællesskab, tager vi gerne med
 • Vi følger op med samtaler om din trivsel

Alle kan være ensomme

Der er mange grunde til ensomhed. Særligt livsændringer som at miste en nærtstående, flytte eller høre dårligt kan være skyld i ensomhed. Langvarig ensomhed kan være farlig for dit mentale og fysiske helbred. Derfor er det vigtigt at handle.

Tilbuddet kan være en hjælp for dig, som:

 • Har lyst til at komme ud, men har svært ved at komme af sted
 • Har mistet en partner eller har en alvorligt syg partner
 • Lider af en kronisk sygdom
 • Har nedsat hørelse
 • Vurderer dit eget helbred som dårligt
 • Føler dig alene, selvom du er sammen med andre mennesker

Er du pårørende eller bekymret medborger?

Det kan være svært at vide, om en forælder eller nabo er ensom. Ensomhed opleves forskelligt fra person til person og kommer til udtryk på forskellige måder. Oplevelsen af ensomhed er normal og ufarlig, hvis den er forbigående. Men langvarig ensomhed påvirker vores mentale og fysiske helbred og skal tages alvorligt. 

Der kan være mange grunde til ensomhed. Her kan du se nogle af de faktorer, som kan have særlig betydning for, om ældre oplever ensomhed.

Høj risiko for ensomhed, hvis den ældre:

 • Vurderer sit eget helbred som dårligt
 • Har gennemlevet kritiske sygdomsforløb
 • Har alvorligt syg ægtefælle
 • Har mistet ægtefælle eller en nærtstående indenfor de seneste seks måneder
 • Har problemer med hørelsen
 • Højest har kontakt til familie og venner en til to gange om måneden
 • Giver udtryk for at have svært ved at tage sig sammen til at gøre ting
 • Har svært ved at strukturere hverdagen
 • Mangler støtte og nogen at tale med, når der er problemer

Hvad kan du gøre som pårørende?

Ældre, som oplever ensomhed, kan have svært ved at tale om det og give udtryk for, at de behøver hjælp til at bryde ensomheden. Mange ældre har nemlig været vant til at klare sig selv og vil ikke være til besvær. Ensomhed kan føles som et nederlag, og det gør det ikke lettere at tale om. 

Som pårørende kan man tro, at det hele går fint, fordi man ikke hører andet. Derfor er det vigtigt at spørge ind til den ældre, selvom det kan være svært for begge parter.

Tal om det. Du kan måske tage udgangspunkt i dine egne oplevelser og spørge ind til, om den ældre genkender de ting, du siger. Nogle gange kan det være nemmere at tale om de ting, som er svære, når man går en tur.

Få mere at vide

Du kan få mere information om tilbuddet ved at ringe til vores fællesskabskoordinator på tlf. 61 36 59 82 eller sende en mail til faellesskab@mariagerfjord.dk 

 

Opdateret 07.04.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?