Syn for sagen


Mariagerfjord Kommune tilbyder helbredstjek til medarbejdere i alle virksomheder i kommunen - både private og offentlige. Tilbuddet er gratis og foregår på din arbejdsplads. Et helbredstjek er første skridt mod at forebygge fremtidige livsstilssygdomme.

Helbredstjek på arbejdspladsen

Er du ansat på en virksomhed i Mariagerfjord Kommune, kan du få et helbredstjek. Helbredstjekket foregår på din arbejdsplads. Her får du en vurdering af dit helbred og vejledning om, hvad du kan gøre for at gavne din sundhed og trivsel. Til helbredstjekket får du en status på dit helbred og vejledning om små tilpasninger i din livsstil, som kan være med til at sikre flere gode år på arbejdsmarkedet, forebygge mulige livsstilsygdomme og nedslidning.

Et helbredstjek er gratis, varer kun 30 min. og udføres af en professionel sundhedsvejleder. I helbredstjekket får du mulighed for:

 • At få målt din fedtprocent, kropsalder, blodtryk og dit BMI
 • At få en samtale om din sundhed, der tager afsæt i dine behov
 • At få en tilbagemelding på dine resultater og handlepunkter
 • At få støtte og vejledning til livsstilsændringer og eventuelt henvisning til relevant sundhedstilbud
 • At få opfølgning på arbejdspladsen efter seks måneder

Vi har tavshedspligt, og din leder får ikke kendskab til resultatet af dit helbredstjek.

Helbredstjek udbydes gennem virksomheder og arbejdspladser beliggende i Mariagerfjord kommune – både private og offentlige. Kontakt din tillidsmand eller din leder, hvis du synes, at du og dine kolleger vil have gavn af et helbredstjek.

En gevinst for både medarbejder og virksomhed

Foruden dig kan din virksomhed eller arbejdsplads også opnå store gevinster ved at tilbyde et helbredstjek til medarbejderne - blandt andet:

 • Et lavere sygefravær.
 • Forebygge nedslidning og arbejdsskader.
 • Øget performance og stabil produktivitet.
 • Større medarbejderengagement.
 • Bedre arbejdsmiljø.

Efter gennemførte helbredstjek forpligter virksomheden sig til efterfølgende at arbejde med sundhed og trivsel gennem sundhedsstrukturelle tiltag.

For yderligere oplysninger om helbredstjek på virksomheder, kontaktes fysioterapeut og sundhedsvejleder Martin Olesen. Kontaktoplysninger findes nederst på siden. 

Kontakt


Martin Olesen

Borgerrettet forebyggelse - Sundhedscent

 •  20279976
 •  

Annette Poulsen

Borgerrettet forebyggelse

 •  97113947
 •  

Opdateret 06.01.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?