Syn for sagen


Mariagerfjord Kommune tilbyder helbredstjek til medarbejdere i alle virksomheder i kommunen - både private og offentlige. Tilbuddet er gratis og foregår på din arbejdsplads. Et helbredstjek er første skridt mod at forebygge fremtidige livsstilssygdomme.

Et startskud til sundere vaner

Syn for sagen er en gratis mulighed for at komme til helbredstjek og få tal på dit helbred. Et godt helbred kommer ikke af sig selv, men små positive livsstilsændringer kan være med til at bedre dit helbred og livskvalitet. Til helbredstjekket får du en status på dit helbred og vejledning om små tilpasninger i din livsstil, som kan være med til at sikre flere gode år på arbejdsmarkedet, forebygge mulige livsstilsygdomme og nedslidning.

Et helbredstjek er gratis, varer kun 30 min. og foregår på din arbejdsplads. Helbredstjekket udføres af en professionel sundhedsvejleder.

I helbredstjekket kan følgende indgå:

 • Et indblik i din krops helbredstilstand gennem en kropsanalyse (f.eks. BMI, fedtprocent, kropsalder og lungefunktionsmåling).
 • En målrettet helbredssamtale med udgangspunkt i dine behov.
 • En personlig præsentation af resultaterne af dit helbredstjek.
 • En folder til at tage med hjem med dine resultater og handlepunkter.
 • Støtte og vejledning til livsstilsændringer ved behov - herunder gratis tilbud om f.eks. rygestoprådgivning eller holdtræning for muskler og led.
 • En telefonisk opfølgning efter 6 måneder ved samme sundhedsvejleder.

Sundhedsvejlederen har tavshedspligt, og din leder får ikke kendskab til resultatet af dit personlige helbredstjek.

Helbredstjek udbydes gennem virksomheder og arbejdspladser beliggende i Mariagerfjord kommune – både private og offentlige. Du skal derfor tage kontakt til din tillidsvalgte eller leder, hvis du synes, at ovenstående lyder som noget for dig og dine kolleger.

En gevinst for både medarbejder og virksomhed

Foruden dig kan din virksomhed eller arbejdsplads også opnå store gevinster ved at tilbyde et helbredstjek til medarbejderne - blandt andet:

 • Et lavere sygefravær.
 • Forebygge nedslidning og arbejdsskader.
 • Øget performance og stabil produktivitet.
 • Større medarbejderengagement.
 • Bedre arbejdsmiljø.

Efter gennemførte helbredstjek forpligter virksomheden sig til efterfølgende at arbejde med sundhed og trivsel gennem sundhedsstrukturelle tiltag.

For yderligere oplysninger om helbredstjek på virksomheder kontaktes fysioterapeut og sundhedsvejleder Martin Olesen. Kontaktoplysninger findes nederst på siden. 

Kontakt


Martin Olesen

Borgerrettet forebyggelse - Sundhedscent

 •  20279976
 •  

Annette Poulsen

Borgerrettet forebyggelse

 •  97113947
 •  

Opdateret 01.07.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?