Tømning af bundfældningstanke


Alle ejendomme i Mariagerfjord Kommune med egen bundfældningstank er automatisk tilmeldt den kommunale tømningsordning.

Alle grundejere skal benytte ordningen. Du har som grundejer pligt til at sørge for, at tanken til enhver tid er tilgængelige for tømning. Hvis tanken ikke er tilgængelig, når tømningsbilen kommer ud til grunden, bliver du pålagt et ekstra gebyr for forgæves kørsel.

Bundfældningstankene tømmes 1 gang om året ved helårsbeboelse og hvert andet år ved fritids- og sommerhuse.

Den praktiske del af tømningsordningen bliver varetaget af firmaet FKSSlamson A/S. Det omfatter bl.a. behandling af borgerhenvendelser vedrørende alle praktiske forhold i forbindelse med tømningen.

Du kan kontakte firmaet på tlf. 63 42 10 17.

tankbil

Hvornår bliver min tank tømt

Se hvordan du finder din tankkode, og hvornår du får tømt din tank.


Frilægning af dæksel

Hjælp vognmanden - og dig selv

Nemme adgangsforhold til tanken er med til at lette vognmandens arbejde - og til at holde prisen på ordningen nede.Lås på pc

Tankkode

Indtast din tankkode og find flere oplysninger om din tank.


toemning_2side

Folder om tømningsordningen

Her finder du kommunens folder om tømning af bundfældningstanke.

Print den ud til din opslagstavle.


Lov

Regulativ for tømningsordning

Se mere om ordningen i kommunens regulativ for tømning af  bundfældningstanke (tømningsordningen).


Lad være med at bruge toilettet som skraldespand

Lad være med at bruge toilettet som skraldespand

Tømningsordningen - Læs mere om, hvad du må eller ikke må smide i toilettet.