Hjælp vognmanden - og dig selv


Nemme adgangsforhold til tanken er med til at lette vognmandens arbejde - og til at holde prisen på ordningen nede.

Du sørger for

 • at dit husnummer let kan ses fra vejen
 • at adgangsvejen er jævn og kørefast og fri for generende beplantning
 • at der er fri adgang til tanken - og plads til at lægge dækslet ved siden af tankens åbning
 • at dækslet ikke vejer mere en 50 kg - eller at du selv løfter det af inden tømningen.

Vogmanden sørger for, at fjerne eventuelt spild, der sker under tømningen og rengøre efter dette.

Hvis din bundfældningstank er i stykker, skal du kontakte en autoriseret kloakmester for at få tanken repareret.

Adgangsvejen

Der er de samme afstandskrav til adgangsvejen i forbindelse med tømning af bundfældningstanke, som for dagrenovation.

Vejen skal:

 • være mindst 3,2 m bred
 • der skal være en frihøjde på mindst 4,0 m. 
 • Der må højst være 25 m fra kørefast vej til tanken - der kan dog være længere ved ældre anlæg.

Er der særlige forhold på din ejendom, der gør, at du ikke kan leve op til disse krav, skal du kontakte kommunen.

Adgang til tanken

Du har selv ansvaret for,

 • at adgangsvejen til din bundfældningstank er let tilgængelig for vognmanden
 • at dit kloakdæksel ikke vejer for meget

Husk, at du selv skal betale for en ekstra kørsel, hvis vognmanden kører forgæves.

Dækslet

For at gøre det så let som muligt, både for dig selv og vognmanden anbefaler vi, at dækslet ikke vejer over 50 kg og er i terræn.

Hvis dækslet vejer over 50 kg, skal det være løftet af, og tanken skal altid være tilgængeligt på tømningstidspunktet. 

Hvis du er tvivl om, hvad dit dæksel vejer, kan du aflæse det i skemaet her:

Skema med tykkelse på betondæksler

EKSEMPEL:

Har du et dæksel på 60 cm i diameter og en tykkelse på 8 cm, vejer det 51,3 kg (markeret med * i skemaet).

Hvis dimensionerne på dækslet ligger inden for markeringen, vejer dækslet for meget og skal være løfte af, inden vi kommer og tømmer bundfældningstanken.

Kontakt


Marianne Hyldgaard Kristensen

Natur

 •  97113649
 •  

Opdateret 23.06.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?