Tømningsordningen


Alle ejendomme i Mariagerfjord Kommune med egen bundfældningstank er automatisk tilmeldt den kommunale tømningsordning.

Alle ejendomme i Mariagerfjord Kommune med egen bundfældningstank er automatisk tilmeldt den kommunale tømningsordning.

Alle grundejere skal benytte den tømningsordningen.

Bundfældningstankene tømmes 1 gang om året ved helårsbeboelse og hvert andet år ved fritids- og sommerhuse.

Du har som grundejer pligt til at sørge for, at tanken til enhver tid er tilgængelige for tømning. Hvis tanken ikke er tilgængelig, når tømningsbilen kommer ud til grunden, bliver du pålagt et ekstra gebyr for forgæves kørsel.

Den praktiske del af tømningsordningen varetages af firmaet FKSSlamson A/S, og omfatter bl.a. behandling af borgerhenvendelser vedrørende alle praktiske forhold i forbindelse med tømning.

Kontakt


Marianne Hyldgaard Kristensen

Natur

  •  97113649
  •  

Opdateret 23.06.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Kloakrør med spildevand der ledes ud i en sø

Spildevand

Spildevand omfatter alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, bebyggelse i øvrigt samt fra befæstede arealer.