Ledelse og organisation


UU Mariagerfjord er en kommunalenhed under fagenheden Arbejdsmarked. Sammen med Ungeteamet fra jobcenteret udgør vi det kommunale Ungecenter.

Strukturen i UU Mariagerfjord

LEDELSE OG ORGANISATION

Ungdommens Uddannelsesvejledning Mariagerfjord blev oprettet som kommunal enhed under arbejdsmarkedsfagenheden den 1. august 2010. 

I 2017 blev en ny Ungestrategi for Mariagerfjord kommune vedtaget af kommunalbestyrelsen, som etablerede Ungecenter Mariagerfjord bestående af UU Mariagerfjord og Jobcenterets ungeteam. Centerlederen af Ungecenter refererer til arbejdsmarkedschefen. 

UU Mariagerfjord skal etablere, kvalificere og udvikle vejledningen inden for UU’s målgruppe i henhold til gældende lov om vejledning og inden for de rammer kommunalbestyrelsen og arbejdsmarkedsudvalget sætter.
UU Mariagerfjord består af 1 Centerleder, 1 teamleder, 1 administrativ medarbejder og 7 vejledere.

UU Mariagerfjord

Læs nærmere om UU Mariagerfjord, som organisation

VIRKSOMHEDSPLAN

Siden starten af UU Mariagerfjord den 1. august 2010,

er der blevet gjort en særlig, målrettet indsats for at opfylde den kommunale målsætning i unge politikken omkring uddannelse. Den indeholder blandt andet:

 • Uddannelsesgaranti til alle
 • God overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse
 • Udvikling af overgangen mellem eventuel ledighed og uddannelse
 • Anerkendende tilgang til unge og møde dem med krav om selvstændighed, ansvar og respekt

Med de tre grundprincipper, værdighed, ordentlighed og respekt omkring de unge arbejdes,

er der ud fra fem overordnede værdier:

 • Vi har de unge i centrum
 • Vi leverer gode løsninger og resultater
 • Vi løfter i flok
 • Vi er helhedsorienterede
 • Vi er fagligt kompetente

Med dette som udgangspunkt er vi rustede til, med en positiv og dynamisk indsats,

at yde en professionel og troværdig vejledning til kommunens unge med henblik på, fremadrettet, at kunne;

 • Arbejde frem mod målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse
 • Bryde den negative sociale arv ved manglende valg af uddannelse
 • Tilbyde at alle får tilbud om at påbegynde og blive fastholdt i en ungdomsuddannelse
 • Styrke indsatsen for unge, der efter afsluttet grundskole er i fare for ikke at påbegynde eller fuldføre en ungdomsuddannelse

I samarbejde med kommunens jobcenter og andre samarbejdspartnere

etableres tilbud til unge med særlig behov for støtte og vejledning med henblik på påbegyndelse og fastholdelse i uddannelse.

Der udarbejdes uddannelsesplaner

der følges op på, af såvel en uddannelsesvejleder som beskæftigelsesmedarbejder. Der etableres en opfølgende vejledning og mentorindsats for unge der er i fare for ikke at gennemføre en påbegyndt ungdomsuddannelse.

Kontakt


Ungdommens Uddannelsesvejledning Mariage


Opdateret 06.08.18    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?