Projekter i UU


UU Mariagerfjord deltager og har deltaget i flere projekter. Der er i UU Mariagerfjord mange projekter i gang for at skabe de bedste betingelser for at få unge i uddannelse.

I listerne nedenfor kan du, se hvilke projekter der er i gang og hvilke der er afsluttede.

Igangværende projekter i UU Mariagerfjord

Projekt "Ungeindsats Himmerland", er et samarbejdsprojekt med Vesthimmerland og Rebild

Det danske formidlingscenter Cabi har i 2013-2014 udarbejdet en evalueringsrapport af projektet. I den forbindelse har Cabi udarbejdet et notat, hvori de opsummere konklusionen af ungeindsatsen i Mariagerfjord kommune. I notatet har Cabi udarbejdet en række anbefalinger, som kommunen kan anvende ved fremadrettet indsats.

Ungeindsats Himmerland
Et tværkommunalt projekt ml. Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommune under Den Europæiske Socialfond - Vækstforum Nordjylland i perioden 15.10.2010 – 31.12.2014.
Målgruppen var unge uddannelsesparate mellem 15 og 29 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.
(Afslutter 31.12.2018)

 
Afsluttede projekter i UU Mariagerfjord


Regionsprojekt "De svære overgange", er et samarbejdsprojekt mellem de Nordjyske UU-centre samt Studievalg Nord, der indeholder følgende:
- Kompetenceudvikling af vejlederne i Nordjylland
- Forældrevejledning i grundskolen
- Karrierevalg fra student til videregående uddannelse
- Vejledning af studenter der ikke er i gang med uddannelse efter 2 år
- Karrierelæring og gruppevejledning i grundskolens 8. og 9. klasse
(Afsluttet, juni 2018)

Projektet ”Udvikling af kollektiv vejledning”, er et samarbejdsprojekt på tværs af en række delprojekter organiseret i de enkelte regioner.
Formålet med udviklingsprojektet er, at udvikle den kollektive vejledning og gruppevejledning, så den i højere grad udfordre og kvalificere elevernes uddannelsesvalg. Det overordnede mål med projektet er todelt:
- Udvikling af modeller, metoder og praksisformer i den kollektive vejledning og gruppevejledning.
- Kompetenceudvikling af vejledere, der forestår og har ansvaret for den kollektive vejledning.
(Afsluttet, juni 2016) 

Projekt ”Den røde Tråd”, et fælleskommunalt projekt med formål at synliggøre uformelle kompetencer i Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU, ved hjælp af OCN.
(Afsluttet 2013)

"Mere skub i EGU", er et projekt til styrkelse af EGU i Mariagerfjord kommune. (Afsluttet 2013)

Uddannelsesparat i Mariagerfjord er et LBR-projekt med det formål at få unge i uddannelse. (afsluttet 2012)

Kontakt


Ungdommens Uddannelsesvejledning Mariage


Opdateret 04.07.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?