Hvem er vi


Organisering af Kommunal Ungeindsats i Mariagerfjord Kommune

Målet med den kommunale ungeindsats i Mariagerfjord Kommune er at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Visionen er, at det kan lykkes via en sammenhængende, tværgående koordinering af den samlede ungeindsats på  uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet.

Formålet med den kommunale ungeindsats er, at den unge og den unges forældre møder kommunen som en samlet instans på tværs af de mange bagvedliggende kommunale kompetencer og opgaver. I Mariagerfjord Kommune håndteres dette via en tæt koordineret indsats på tværs af de fagområder, som har ansvar for kommunens indsatser for unge. 

Ungeindsatsen er organiseret i Ungecentret med uddannelsesvejledning og Jobcenters ungeindsats for uddannelseshjælpsmodtagere og ressourceforløb. Ungecenter er forankret under fagenheden Arbejdsmarked og har pr 1.10.19 adresse på Kirketoften 7, 9500 Hobro. Specialrådgivningen for unge er organiseret under fagenheden Handicap og er placeret på Hadsund Rådhus. Familierådgivningen, herunder efterværn, er organiseret under fagenheden Familie og er placeret på Mariager Rådhus. 

Pr. 1.8.2019 omdøbes Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) til Teamet for Uddannelsesvejledning i Ungecenter Mariagerfjord - og varetager som hidtil uddannelsesvejledning af kommunens unge op til 29 år.

Opdateret 22.10.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?