Tværfagligt Netværksforum


Hvem er det Tværfaglige Netværksforum

Det Tværfagligt Netværksforum udgøres af lederrepræsentanter fra PPR, Specialrådgivning, Familierådgivning og Ungecenter Mariagerfjord.

Baggrund for oprettelse af Tværfagligt Netværksforum

Vi ser en stigning af unge med fravær og skolevægring og en stigning af unge med komplekse udfordringer. Derfor ønsker vi med Tværfagligt Netværksforum at skabe et sparringsforum, der kvalificerer den forebyggende indsats for unge, der forlader grundskolen, og som er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

Få mere information om Tværfagligt Netværksforum, arbejdsgange og mødedatoer nedenfor. 

Tværfagligt Netværksforum

Få mere viden om Tværfagligt Netværksforum

Ved at trykke på linket nedenfor får du adgang til en Power Point præsentation, hvor der både vil være lyd og tekst, når du aktiverer diasshowet. Diasshowet  vil gøre dig klogere på, hvad Tværfagligt Netværksforum er.

Her kan du få et overblik over mødedatoer i Tværfagligt Netværksforum 

Kontakt 

Pernille Dybdahl Siem-Jørgensen
E-mail: peped@mariagerfjord.dk
Tlf.: 97 11 30 54

Opdateret 12.08.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?