Vejledning til unge i Mariagerfjord Kommune

Teamet for uddannelsesvejledning i Ungecenter Mariagerfjord står klar til at veljlede dig og gå i dialog om din fremtid.

15-17

Vejledning i grundskolen

Ungecenter Mariagerfjord støtter og vejleder dig i forberedelsen af dit uddannelsesvalg. Det gør vi, i et samarbejde med dig gennem 7.-9. klasse (og 10. klasse).


Gruppe af unge smiler

Vejledning 15-30 årige

Er du mellem 15-17 år og har afsluttet grundskolen, har du pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse. Er du mellem 18-30 år og står uden udannelse eller job, kan vi støtte og vejlede dig.
EGU

STU

STU står for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og er en uddannelse, som retter sig mod unge der har særlige behov og ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse på almindelige vilkår eller støtte.
seks-unge

FGU

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for dig under 25 år, som endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse.
Ung mand med taske står forand bygning

Tilmelding til uddannelse

Få information om hvordan du skal søge ind på en ungdomsuddannelse. 
Lærer hjælper unge ved computer

Find din vejleder

Du kan her finde din uddannelsesvejleder.