FGU


FGU

Formålet med uddannelsen

FGU (Den Forberedende Grunduddannelse) er for dig, som ikke er klar til at fortsætte direkte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i et job. Formålet med uddannelsen er, at du bliver fagligt, socialt og personligt rustet til at komme videre på en uddannelse eller i et job, som passer til dine interesser og til det, du er god til. Det giver FGU dig mulighed for at udforske.   

Varighed

Et uddannelsesforløb på FGU kan vare op til 2 år. Det er ikke et krav, at du gennemfører FGU på bestemt tid, og uddannelsens varighed vil være forskellig fra ung til ung.

Uddannelsens indhold

FGU består af både teori og praksis. Uddannelsen kan sættes sammen efter dine interesser og ønsker i samarbejde med din vejleder. Du får mulighed for til at blive stærkere i fag, du kender fra folkeskolen, eksempelvis dansk, matematik, engelsk og naturfag. Du kan få undervisning i og aflægge prøve i fag fra 9. klasses-niveau til HF-niveau. Uddannelsen giver også mulighed for at forbedre og afprøve praktiske færdigheder på de forskellige værksteder eller i erhvervstræning i en lokal virksomhed. Der er flere værksteder at vælge imellem. Det kan f.eks. være træværksted, multimedieværksted eller køkkenværksted.

Uddannelsens opbygning

På FGU er der tre spor du kan vælge imellem. De hedder AGU (almen grunduddannelse), PGU (produktionsgrunduddannelse) og EGU (erhvervsgrunduddannelse) og kan ses i figuren nedenfor. Hvis du er usikker på, hvilket spor du skal vælge, kan du begynde på et basisforløb, hvor du får chance for at snuse til de tre spor. Det er også muligt at skifte spor undervejs i din uddannelse. 

Uddannelsesmiljø

FGUs undervisere er der for at skabe de rigtige rammer for, at du har det godt. Der er fokus på det sociale fællesskab for at sikre, at du får skabt positive relationer og synes, det er sjovt og lærerigt at gå på FGU. Der er gruppearbejde og flere sociale arrangementer, men FGU er også en fleksibel uddannelse, så har du brug for at arbejde alene eller trække dig tilbage i perioder, er det en mulighed.

Adgangskrav

FGU kan være et tilbud til dig, der:

  • Er under 25 år
  • Ikke har taget eller er i gang med en ungdomsuddannelse
  • Ikke har et fuldtidsjob (20 timer eller mere)

For at komme ind på FGU skal du tale med din uddannelsesvejleder. I skal sammen finde ud af, om FGU er et godt valg for dig. Det gør i gennem en målgruppevurdering. Det er en snak om dig og om, hvad du synes, er spædende, svært og så videre.

Økonomi

Når du går på FGU kan du få skoleydelse. Den varierer afhængigt af, om du bor hjemme, for dig selv eller har børn. Du skal være opmærksom på, at du trækkes i ydelse, hvis du ikke møder op til undervisning. Det gælder dog ikke, hvis du har meldt dig syg eller har lovligt fravær.

Sådan kommer du videre


For at kunne begynde på FGU, skal du tage kontakt til din uddannelsesvejleder.  Hvis du ikke ved hvem din vejleder er, kan du slå det op på www.minvejleder.dk 

 

 

Opdateret 31.08.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?