Vindmøller i Mariagerfjord


Byrådet vil medvirke til at øge udbygningen med vindenergi i overensstemmelse med de nationale målsætninger. Målene er, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050 og at halvdelen af Danmarks elforbrug ved udgangen af 2020 skal dækkes af vindenergi. Dette indebærer, at der i Mariagerfjord Kommune vil blive udlagt tilstrækkeligt areal til potentielle vindmølleområder.

Vindmøller i Mariagerfjord

Læs om planer for vindmøller og hvordan borgerne bliver inddraget.
Se mere

Vindmølleområde Als Enge

Læs om vindmølleplaner, workshops og følgegruppen.
Se mere

Vindmølleområde Veddum Kær

Læs om vindmølleplaner, workshops og følgegruppen.
Se mere

Vidste du at...

1 mia. kr. årligt ryger ud af Mariagerfjord til betaling af fossil brændstof.

Vindmølle med blå himmel

Vindmølleområde Handest Hede

Læs om vindmølleplaner, workshops og følgegruppen.
Solceller der står på en mark

Grøn omstilling

Læs om grøn omstilling med energibesparelser, fjernvarme, varmepumper, sol. biogas med videre.
Illustration af fabrik, skyer og lysstråler

Klimahandleplan 2019

Handleplanen udgør sammen med klimatilpasningstemaer i Kommuneplan 2013-2025 Mariagerfjord Kommunes
Klimatilpasningsplan. Handleplanen kommer i 8 ugers høring, og der vil blive afholdt borgermøde.