Vindmølleområde Handest Hede


Handest Hede er udpeget som vindmølleområde, hvor der kan opstilles op til 6 vindmøller, under forudsætning af, at de nuværende 4 vindmøller bliver fjernet.

Nye vindmøller i Handest Hede

Eurowind Energy har indsendt et projektforslag til kommunen med ønske om at opstille 6 vindmøller i vindmølleområde Handest Hede. Derfor har kommunen gennemført en planproces for opstilling af vindmøllerne. Følgegruppen er blevet orienteret og der er afholdt et offentligt møde, hvor deltagerne blev orienteret om planprocessen for opstilling af vindmøller og indkaldt forslag til emner til vurderingen af virkningen på miljøet (VVM). Kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport for vindmølleprojektet Handest Hede var i høring fra den 28. februar til den 26. april 2017. Der var borgermøde i Handest forsamlingshus den 22. marts kl. 19, hvor planerne blev præsenteret. 

Byrådet har den 29. juni 2017 vedtaget Tillæg nr. 23 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering og Lokalplan 109/2017 for Vindmølleområde Handest Hede. Dokumenterne kan læses ved at hente dem på plansystem.dk eller kommunens hjemmeside under på følgende links:

Hent kommuneplantillæg som PDF.
Hent lokalplan som PDF.
Hent miljørapport som PDF.

Vindmølleudviklerne Eurowind Energy har oprettet en hjemmeside for vindpark Handest Hede, hvor der er en skrivelse af projekt, kort over opstillingen af vindmøllerne, tidsplan, oplæg fra borgermøder og andre informationer om vindmøller.

Se mere på www.vindparkhandesthede.dk.

Grøn ordning

Når vindmølleudvikleren stiller vindmøllerne op og de bliver tilsluttet til elnettet, udløser det midler fra Grøn ordning, som administreres af Energinet.dk 

Mariagerfjord Kommune har besluttet, at pengene ene og alene tildeles ansøgere fra nærområdet, det vil sige inden for 4,5 km fra vindmøllerne. Her tildeles 70 procent til området inden for 3 km, mens de resterende 30 procent tildeles området 3,0-4.5 km væk.

På kortet kan du se radius for 3,0 km og 4,5 km grænsen

Foreninger og organisationer med virke indenfor 4,5 km fra vindmølleområde Handest Hede kan søge tilskud til anlægsprojekter og formidling fra den grønne ordning. Da ordningen udløber i februar 2018, har staten netop meddelt, at ansøgninger skal modtages senest med udgangen af september 2017 for at tage højde for sagsbehandlingstid hos Energinet.dk.

Derfor har Mariagerfjord Kommune fastsat nye tidsfrister for indsendelse af projektansøgninger:

Frist for projektideer er mandag 4/9-2017

Ud fra projektideerne, kan kommunen oplyse ansøgerne om krav til den færdige ansøgning.

Frist for færdige ansøgninger er fredag 15/9-2017

Herefter vil Udvalget for Teknik og Miljø behandle ansøgningerne inden fremsendelse til Energinet.dk
Projektidéer og ansøgninger sendes til Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller raadhus@mariagerfjord.dk
For yderligere oplysninger læs mere her eller kontakt Vibeke Kjær Christensen på tlf. 97113674.

Du kan ansøge om midler fra Grøn ordning ved at udfylde ansøgningsskemaet

Du kan læse mere om grøn ordning på www.energinet.dk.

Følgegruppe

Der er nedsat en følgegruppe bestående af naboer, borgere i lokalområdet, foreningsrepræsentanter, lodsejere og vindmølleudvikler, som kommunen holder orienteret om processen. Der er afholdt to møder i følgegruppen.

Kommunens repræsentanter  
Vibeke Kjær Christensen Lokalplanlægger
Inger Taylor Miljøvejleder
Deltager efter behov  
Knud Erik Jensen Energikoordinator
Allan Hassing Kommuneplanlægger
Eva Margrét Reynisdóttir Kommuneplanlægger

Aktiv deltagelse i workshoppen

I høringsperioden for kommuneplantillæg nr. 19 – Vindmølleplanlægning afholdt Mariagerfjord Kommune workshop i Handest, hvor alle interesserede og lokalområderne Handest, Holmgaarde og Glenstrup m. fl. var inviteret til at deltage.

Der blev orienteret om byrådets beslutningsproces, om planlægningen, og fokus på informationsformidling, produktion og dialog. Der blev diskuteret udfordringer og muligheder og udarbejdet konkrete høringssvar på aftenen. Se billeder, oplæg og video fra workshoppen herunder.

Høringssvar fra borgerworkshoppen i Handest Hede

Billeder fra workshoppen i Handest HedeVisuelle indtryk fra workshoppen, som var meget godt besøgt af engagerede borgere.
 • Borgerworkshop Handest Hede
 • Borgerworkshop Handest Hede
 • Borgerworkshop Handest Hede
 • Borgerworkshop Handest Hede
 • Borgerworkshop Handest Hede
 • Borgerworkshop Handest Hede
 • Borgerworkshop Handest Hede
 • Borgerworkshop Handest Hede
 • Borgerworkshop Handest Hede

Kontakt


Inger Taylor

Natur

 •  97113612
 •  

Vibeke Kjær Christensen

Plan og Byg

 •  97113674
 •  

Opdateret 22.09.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?