Vindmølleområde Veddum Kær


Veddum Kær er udpeget som vindmølleområde, hvor der kan opstilles op til 9 vindmøller, under forudsætning af, at de nuværende 8 vindmøller bliver fjernet.

Nye vindmøller i Veddum Kær

Byrådet har på møde den 23. maj 2019 vedtaget forslag til Lokalplan 152/2019 for vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær og forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Forslagene ledsages af en miljøkonsekvensrapport, en miljørapport og en § 25-tilladelse.

Planforslagene er fremlagt i offentlig høring i 10 uger i perioden den 27. maj 2019 til den 6. august 2019.

Kom til borgermøde

Mariagerfjord Kommune afholder et borgermøde, hvor vi vil orientere om de fremlagte planer.

Borgermødet vil finde sted

Tirsdag den 25. juni 2019 kl. 18.30

Adresse

Kulturhuset Veddum Sal
Veddum Hovedgade 3, 9560 Hadsund

Følgegruppe

Der er nedsat en følgegruppe bestående af naboer, borgere i lokalområdet, foreningsrepræsentanter, lodsejere og vindmølleudvikler, som kommunen holder orienteret om processen. Der er afholdt et møde i følgegruppen og en bustur, hvor lokalbefolkningen blev inviteret til at deltage for at komme tæt på nye vindmøller, der er opstillet ved Hejring og Døstrup Vest.

Kommunens repræsentanter  
Vibeke Kjær Christensen Lokalplanlægger
Inger Taylor Miljøvejleder
Deltager efter behov  
Knud Erik Jensen Energikoordinator
Allan Hassing Kommuneplanlægger
Eva Margrét Reynisdóttir Kommuneplanlægger

Aktiv deltagelse i workshoppen

I høringsperioden for kommuneplantillæg nr. 19 – Vindmølleplanlægning afholdt Mariagerfjord Kommune workshop i Veddum, hvor alle interesserede og lokalområderne Skelund og Veddum var inviteret til at deltage.

Der blev orienteret om byrådets beslutningsproces, om planlægningen, og fokus på informationsformidling, produktion og dialog. Der blev diskuteret udfordringer og muligheder og udarbejdet konkrete høringssvar på aftenen. Se billeder, oplæg og video fra workshoppen herunder.

Høringssvar fra borgerworkshoppen i Veddum Kær

Billeder fra workshoppen i Veddum KærVisuelle indtryk fra workshoppen, som var meget godt besøgt af engagerede borgere.
 • Borgerworkshop Veddum Kær
 • Borgerworkshop Veddum Kær
 • Borgerworkshop Veddum Kær
 • Borgerworkshop Veddum Kær
 • Borgerworkshop Veddum Kær
 • Borgerworkshop Veddum Kær
 • Borgerworkshop Veddum Kær
 • Borgerworkshop Veddum Kær
 • Borgerworkshop Veddum Kær
 • Borgerworkshop Veddum Kær
 • Borgerworkshop Veddum Kær

Kontakt


Inger Taylor

Natur

 •  97113612
 •  

Vibeke Kjær Christensen

Plan og Byg

 •  97113674
 •  

Opdateret 04.08.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?