Vindmøller i Mariagerfjord


Byrådet vil medvirke til at øge udbygningen med vindenergi i overensstemmelse med de nationale målsætninger. Målene er, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050 og at halvdelen af Danmarks elforbrug ved udgangen af 2020 skal dækkes af vindenergi. Dette indebærer, at der i Mariagerfjord Kommune vil blive udlagt tilstrækkeligt areal til potentielle vindmølleområder.

Hvad betyder det for mig som borger?

For at opnå 2020 planen om, at halvdelen af elforbruget skal dækkes af vindenergi, skal der opstilles 15 vindmøller i kommunen. Antallet dækker både ny vindenergi og erstatter vindenergi, der forsvinder, når gamle vindmøller bliver fjernet. 

Frem mod 2050 vil antallet af vindmøller gradvist blive reduceret fra ca. 70 vindmøller i 2014 til ca. 45 vindmøller i 2050, der til gengæld er større og har højere kapacitet, som kan dække en tilstrækkelig stor andel af energiforbruget, så Mariagerfjord Kommune kan blive ’selvforsynende’ med vedvarende energi. Det vil sige, at der bliver produceret lige så meget energi, som der bliver brugt i kommunen.

Hvor kommer de nye vindmøller?

Byrådet har besluttet at sanere og udvide eksisterende vindmøller. Det betyder at ældre vindmøller i kommunen skal fjernes og nye vindmøller skal opstilles. Vindmølleområderne ved Handest Hede og Veddum Kær er to af de områder, hvor det er muligt at erstatte ældre vindmøller og opstille nye. 

Ved Øster Doense er der udpeget et potentielt saneringsområde til vindmøller, der kan erstatte flere saneringsmodne vindmøller i området.
Området Als Enge er udpeget som potentielt vindmølleområde til landvindmøller. Staten har i 2013 udpeget det som testområde for serie 0-vindmøller (serie 0-møller er vindmølle af en ny type mølle, som afprøves inden de sættes i egentlig produktion.) og har givet kommunen mulighed for at planlægge for landvindmøller i området. 

Du kan se mere om vindmølleområderne i Kommuneplantillæg nr. 19 – Vindmølleplanlægning.

Hvordan er borgerne inddraget?

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg for vindmølleplanlægning i Mariagerfjord Kommune, som er vedtaget af Byrådet i september 2016. Forud for vedtagelsen har der været afholdt tre workshops, hvor alle interesserede kunne deltage og komme med ideer og forbehold til kommunen. Den første workshop blev afholdt på GASmuseet i Hobro i marts, hvor ideoplæg til vindmølleplanlægningen blev præsenteret og drøftet. I høringsperioden for kommuneplantillægget blev der afholdt workshop i Veddum og Handest og der blev nedsat følgegrupper med interessenter, der kan følge den videre proces og fungere som dialogforum mellem naboer, borgere i lokalområdet, foreninger, lodsejere, vindmølleudvikler og kommunen.

Du kan læse mere om følgegrupperne under vindmølleområderne for Handest Hede og Veddum Kær. 

Hvor længe tager det at stille nye vindmøller op?

Kommunen har udarbejdet en tidsplan for processen med at gennemføre vindmølleplanlægning. Den omfatter både den overordnede planlægning, der er gennemført og planlægningsprocessen for et vindmølleprojekt. Endvidere er der givet et bud på tidsplan for opstilling af de nye vindmøller med tilslutning til elnettet og efterfølgende økonomiske ordninger og støjmålinger.

Se tidsplanen.

Als Enge

Området Als Enge er udpeget som potentielt vindmølleområde til landvindmøller. Staten har i 2013 udpeget det som testområde for serie 0-vindmøller, men har givet kommunen mulighed for at planlægge for landvindmøller i området. Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af vindmøller og solceller i Als Enge. Politikerne i Udvalget for Teknik og Miljø har på deres møde den 11. maj 2020 besluttet at igangsætte den planlægningsproces, der skal gennemføres, inden de kan tage stilling til ansøgningen. Der er inviteret til et generelt informationsmøde og to dialogmøder i september.

Se mere under Vindmølleområde Als Enge.

Handest Hede

I vindmølleområdet Handest Hede er der i 2018 opstillet seks vindmøller, som hver har en effekt på 3,6 MW og en højde på 149,9 m til det yderste af vindmøllevingerne, når de er i den højeste lodrette position. De nye vindmøller erstatter 4 mindre vindmøller, som hver havde en effekt på 750 kW og en højde på 69 m. Tilsammen har de seks vindmøller potentiale til at producere el til forbruget i ca. 16.500 boliger.

Se mere under Vindmølleområde Handest Hede.

Veddum Kær

I vindmølleområde Veddum Kær har kommunen endnu ikke modtaget et projektforslag. De nuværende vindmøller bliver stående og producerer energi og der bliver først arbejdet videre med nye vindmøller, når kommunen modtager et projektforslag.

Se mere under Vindmølleområde Veddum Kær.

I de potentielle vindmølleområder ved Øster Doense og Als Enge vil borgerne blive inddraget, inden der tages endelig stilling til forhold om vindmølleplanlægningen og antallet af vindmøller i områderne.

Hvor kan jeg finde mere viden om vindmøller?

Staten har oprettet en hjemmeside med information om vindmøller. Siden er rettet mod henholdsvis borger, kommune og mølleopstiller. Under afsnit ’Borgere’ er der god information om vindmøller for dig som borger. Du kan eksempelvis læse om skygger, lys og støj, miljøpåvirkninger, økonomiske ordninger, lovgivning.

Læs mere på statens hjemmeside www.vindinfo.dk.

Opdateret 27.08.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?