Glatførebekampelse


Her kan du læse om vores glatførebekæmpelse (saltning) og om vores serviceniveau for saltning. Det er byrådet, der fastlægger serviceniveauet for kommunens vintertjeneste. Det kan du læse mere om nederst på siden.

Kørebaner

  • Vintervejklasse A: Glatførebekæmpelse kan igangsættes på alle ugens dage og alle tider af døgnet. Saltning udføres præventivt.
  • Vintervejklasse B: Glatførebekæmpelse udføres alle ugens dage i tidsrummet kl. 03.00 – kl. 20.00.
  • Vintervejklasse C: Glatførebekæmpelse iværksættes ved kraftig isslag.

Stier og fortove

  • Vinterstiklasse A: Glatførebekæmpelse kan foretages alle ugens dage i tidsrummet kl. 06.00 – kl. 19.00.
  • Vinterstiklasse B: Glatførebekæmpelse foretages ikke.

Rastepladser, holdebaner og lignende

Glatførebekæmpelse begynder normalt først efter genopretning af acceptabel trafiksituation på kørebaner.

Gennemgående veje

Glatførebekæmpelse sker normalt i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser. Trafikanterne skal i videst muligt omfang kunne forvente en ensartet glatførebekæmpelse på samme vejstrækning.

Kontakt


Park & Vej

Park og Vej

  •  97114245
  •  

Opdateret 04.02.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Billede af sne og advarsel

Giv et praj

Når det hele går løs, har vi travlt. Men du kan altid indmelde problemer via vores gratis app; Giv et praj.