Grundejerens forpligtelser


Som grundejer har du en række forpligtelser ud for din ejendom. Det er vigtigt, at du sørger for at overholde de pligter, du har som grundejer. På den måde hjælper du dig selv og andre.

Kommunevej eller privat fællesvej?

Bor du i en by eller bymæssig bebyggelse, er det dit ansvar at holde fortove og stier ud for din ejendom fri for sne og is. Ejere af en privat fællesvej eller sti har også ansvar for, at der er ryddet for sne, og at der er saltet eller gruset mod glat føre.

Hvornår skal der ryddes?

Du skal som udgangspunkt sørge for, at der er ryddet mellem kl. 7.00 og kl. 22.00. Hvis du ikke rydder for sne og is, kan det medføre, at kommunen gør det på din regning.

Det kan også medføre anmeldelse til politiet og eventuel bødestraf. Hvis nogen falder og kommer til skade, kan det medføre erstatningsansvar.

Hjælp dem der hjælper dig

Tænk på, at det ofte er mørkt, når postbuddet eller renovationsmedarbejderen kommer. Sørg for at overholde de pligter du har som grundejer og undgå samlinger af sne langs vejene. Se evt. mere i filen nedenfor.

Supplerende illustrationer, der viser grundejerens forpligtelser

Kontakt


Gitte Nielsen

Trafik og Anlæg

  •  97113643
  •  

Mona-Lisa Erreboe Otte

Materielgården Hadsund - Administration

  •  97114245
  •  

Arne Lykkegaard

Materielgården Hadsund - Administration

  •  29686626
  •  

Opdateret 24.02.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?