Grundejerens forpligtelser


Som grundejer har du en række forpligtelser ud for din ejendom. Det er vigtigt, at du sørger for at overholde de pligter, du har som grundejer. På den måde hjælper du dig selv og andre.

Kommunevej eller privat fællesvej?

Bor du i en by eller bymæssig bebyggelse, er det dit ansvar at holde fortove og stier ud for din ejendom fri for sne og is. Ejere af en privat fællesvej eller sti har også ansvar for, at der er ryddet for sne, og at der er saltet eller gruset mod glat føre.

Hvornår skal der ryddes?

Du skal som udgangspunkt sørge for, at der er ryddet mellem kl. 7.00 og kl. 22.00. Hvis du ikke rydder for sne og is, kan det medføre, at kommunen gør det på din regning.

Det kan også medføre anmeldelse til politiet og eventuel bødestraf. Hvis nogen falder og kommer til skade, kan det medføre erstatningsansvar.

Hjælp dem der hjælper dig

Tænk på, at det ofte er mørkt, når postbuddet eller renovationsmedarbejderen kommer. Sørg for at overholde de pligter du har som grundejer og undgå samlinger af sne langs vejene.

Du kan herunder finde en beskrivelse inklusiv illustrationer af de forhold, du skal overholde som grundejer.

Illustrationen viser en hjørnegrund, der grænser op til tre kommuneveje med fortov. Grundejeren kan pålægges pligten på alle sider, da vejene ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen.

Grundejerens forpligtelser ved snerydning

 

I nedenstående illustration ses ligeledes en hjørnegrund, hvor pligten kan pålægges grundejeren fra alle sider. Dog kan grundejeren ikke pålægges pligten rundt om oversigtsarealet, da dette ikke er nærmest beliggende ejendom.

Hjørnegrund, forpligtelser ved snerydning

Illustrationen viser en hjørnegrund, der grænser op til både kommunevej og privat fællesvej/-sti. Grundejeren kan i dette tilfælde pålægges pligten for det kommunale fortov, og tilsvarende pålægges pligten for den private fællesvej/-sti for den del af strækningen, der liggere nærmest ejendommen.

Hjørnegrund, forpligtelser ved snerydning

 

I nedenstående tilfælde kan pligten dog ikke pålægges grundejeren for den del af det offentlige fortov, som ikke er beliggende nærmest ejendommen.

Hjørnegrund, forpligtelser ved snerydning

Illustrationen viser en hjørnegrund, der grænser op til to kommuneveje, og hvor sidevejen er lukket med eksempelvis beplantning eller skilt. Fortovet går forbi lukningen, og pligten for fortovet forbi denne kan pålægges grundejeren.

Hjørnegrund, forpligtelser ved snerydning

 

I nedenstående illustration  er vejtilslutningen udført med afvigende belægning i forlængelse af den ene vejs fortov, eller som gennemgående fortov langs denne. Pligten for selve vejtilslutningen påhviler kommunen.

Hjørnegrund, forpligtelser ved snerydning

Illustrationen viser en hjørnegrund, der grænser op til to kommuneveje med fortov. Da der kun er vejadgang til den ene kommunevej, og fortovet på den anden side ikke ligger i ubrudt forlængelse af adgangen, kan pligten på siden uden adgang ikke pålægges grundejeren.

Hjørnegrund, forpligtelser ved snerydning

I nedenstående illustration er grundejerens vejadgang til en kommunevej uden fortov. Pligten for fortovet på vejen, som grundejeren ikke har adgang til, kan ikke pålægges grundejeren.

Hjørnegrund, forpligtelser ved snerydning

Illustrationen viser en grund, hvor busstoppestedet med tilhørende perron er en del af fortovet. I dette tilfælde påhviler pligten grundejeren.

Hjørnegrund, forpligtelser ved snerydning

 

I nedenstående illustration er busperronen ikke en del af fortovet, men busstoppestedet har en særskilt busperron i forbindelse med fortovet. I dette tilfælde påhviler pligten også grundejeren.

Hjørnegrund, forpligtelser ved snerydning

 

I nedenstående illustration  har busstoppestedet en særskilt busperron mellem cykelsti og kørebane. I dette tilfælde påhviler pligten kommunen.

Eksempel på grundejerens forpligtelser ved busstoppested med særskilt busperron mellem cykelsti og kørebane

 

Kontakt


Park & Vej

Park og Vej

  •  97114245
  •  

Opdateret 04.02.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Billede af sne og advarsel

Giv et praj

Når det hele går løs, har vi travlt. Men du kan altid indmelde problemer via vores gratis app; Giv et praj.