Prioritering af vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse


Byrådet har vedtaget serviceniveauet for vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse, som er beskrevet i "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier".

Hvornår bliver min vej ryddet for sne eller saltet?

Kommunens veje er inddelt i tre klasser, og stierne er inddelt i to klasser. Glatførebekæmpelse og snerydning prioriteres efter denne klassificering. I ekstraordinære vintersituationer kan der forekomme omprioritering. 

Vintervedligeholdelse for vejene i Mariagerfjord Kommune

 

 Vejtype Snerydning Glatførebekæmpelse Mål
Klasse A
Fjerntrafik
 Hovedveje og veje med overordnet betydning for
fjerntrafikken og/eller den gennemkørende trafik.
Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige
gener hele døgnet alle ugens dage.
Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener hele døgnet alle ugens dage.
Glatførebekæmpelse udføres præventivt.
Sikker trafik. 
Det tilstræbes at trafikken kan afvikles sikkert hele døgnet alle ugens dage.
Klasse B
Nærtrafik
 Nærtrafikveje der skaber forbindelse mellem
fjerntrafikveje og lokale trafikveje. Desuden veje med afgørende betydning for den lokale nærtrafik samt offentlige parkeringspladser.
Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige
gener i tidsrummet 06-19 alle ugens dage. Snerydning påbegyndes hurtigst muligt efter snefald.
Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener i tidsrummet 06-19 alle ugens dage.  Sikker trafik. 
Det tilstræbes at trafikken kan afvikles sikkert i dagtimerne alle ugens dage.
Klasse C
Lokaltrafik
 Lokalveje uden gennemgående trafik, boligveje
og øvrige adgangsveje.
Tilstræbes holdt farbare i det omfang indsatsen
på klasse A og B veje er afsluttet.
Indsatsen udføres i tidsrummet 06-19.
Glatførebekæmpelse iværksættes ved kraftig isslag. Farbare veje.
Det skal være muligt, med omtanke, at færdes på disse veje.

 

Vintervedligeholdelse for stierne i Mariagerfjord Kommune

  Stitype Snerydning Glatførebekæmpelse Mål
 Klasse A  Hovedstier med væsentlig betydning for afvikling af trafikken i området. Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener alle ugens dage.
Dog kun undtagelsesvis i tidsrummet 19-06.
Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener alle ugens dage.
Dog kun undtagelsesvis i tidsrummet 19-06.
Sikker trafik.
Det tilstræbes at trafikken kan afvikles sikkert alle ugens dage.
 Klasse B  Mindre betydningsfulde stier.  Vintervedligeholdes ikke.  Vintervedligeholdes ikke.  

 

Kort over snerydning og saltning på de enkelte veje og stierPå kortet herunder kan du se, hvilken klasse de enkelte veje og stier hører til. I oversigten, som du finder ovenfor kan du se, hvordan vintervedligeholdelsen er for de enkelte vejklasser.

- Sorte veje er Klasse A veje (land)
- Røde veje er Klasse B veje (land)
- Blå veje er Klasse C veje (land)

Kontakt


Park & Vej

Park og Vej

  •  97114245
  •  

Opdateret 04.02.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Billede af sne og advarsel

Giv et praj

Når det hele går løs, har vi travlt. Men du kan altid indmelde problemer via vores gratis app; Giv et praj.