Snerydning


Her kan du læse om vores snerydning og serviceniveau for snerydning. Det er byrådet, der fastlægger serviceniveauet for kommunens vintertjeneste. Det kan du læse mere om nederst på siden.

Kørebaner

  • Vintervejklasse A (fjerntrafik): Snerydning udføres ved drivedannelse, eller hvis der er faldet så meget sne, at det ikke er tilstrækkeligt at strø salt. Snerydning iværksættes hele døgnet, alle ugens dage.
  • Vintervejklasse B (nærtrafik): Snerydning udføres ved drivedannelse, eller hvis der er faldet så meget sne, at det ikke er tilstrækkeligt at strø salt. Der sneryddes i tidsrummet kl. 3 – kl. 20 alle ugens dage.
  • Vintervejklasse C (lokaltrafik): Der sneryddes i tidsrummet kl. 06 – kl. 19, når indsatsen på A og B veje er afsluttet.

Stier og fortove

  • Vinterstiklasse A (hovedstier): Snerydning kan foretages på hverdage i tidsrummet kl. 06 – kl. 19.
  • Vinterstiklasse B (lokalstier): Snerydning foretages ikke.

Øvrige veje og arealer

Fjerntrafikveje (vintervejklasse A) prioriteres før øvrige veje og arealer, når forholdene nødvendiggør prioritering.

Rastepladser, holdebaner og lignende

Snerydning af rastepladser, holdebaner og lignende begyndes normalt først efter genopretning af acceptabel trafiksituation på kørebaner.  

Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse samt fra cykelbaner, holdepladser og betydende vejkryds. Dog kun hvis vintervagten skønner det nødvendigt af hensyn til trafikken.

Snevolde

Inden arbejdet indstilles, bliver snevolde ved eller på kørebanen ved en offentlig vejs tilslutning til en anden offentlig vej så vidt muligt skubbet til side. Vejbestyrelsen fjerner normalt ikke snevolde ud for indkørsel til private ejendomme eller ud for private fællesvejes tilslutning til offentlig vej.

Kommunen har kastet sne på arealer, hvor grundejer har rydningspligt

Kommunen forsøger så vidt muligt at undgå, at sne kastes ind på arealer, hvor rydningspligten påhviler grundejeren. Hvis denne situation alligevel opstår, skal det betragtes som et nyt snefald. Denne sne fjernes ikke af vejbestyrelsen.

Gennemgående veje

Glatførebekæmpelse sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser. Trafikanterne skal i videst muligt omfang kunne forvente en ensartet glatførebekæmpelse på samme vejstrækning 

Kan skolebussen komme frem?

Hold dig opdateret på NTs hjemmeside om skolebussen er forhindret i at køre på grund af snevejret.

Kontakt


Park & Vej

Park og Vej

  •  97114245
  •  

Opdateret 04.02.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Billede af sne og advarsel

Giv et praj

Når det hele går løs, har vi travlt. Men du kan altid indmelde problemer via vores gratis app; Giv et praj.