Truede virksomheder


Få hjælp hvis din virksomhed er truet

Vores virksomhedskonsulenter står klar til at hjælpe i tilfælde af, at din virksomhed er truet. Du har mulighed for at booke vores konsulenter direkte herpå hjemmemsiden eller ved at kontakte dem på vores virksomhedslinje på telefonnummer 97 11 33 62.

Jo tidligere vi bliver kontaktet, jo bedre er mulighederne for at skabe et godt forløb. Kontakt vores virksomhedskonsulenter - hellere i dag end i morgen.

Læs mere om hvad vi yder rådgivning og hjælp indenfor

Hjælpeforanstaltninger

Rådgivning om mulige hjælpeprogrammer

Vores virksomhedskonsulenter yder vejledning om mulige hjælpeprogrammer, der kan hjælpe dig og din virksomhed igennem krisen. Hjælpeprogrammerne er gratis, og der bliver ydet en fortrolig og uvildig rådgivning indenfor følgende programmer:

 • Turnaround
 • Konkurs og rekonstruktion
Vi kan hjælpe med at sætte dig i forbindelse med relevante kontaktpersoner for disse hjælpeprogrammer. Vi rådgiver og vejleder dig ligeledes indenfor arbejdsfordeling, større afskedigelser og virksomhedslukning. 

Jo tidligere i kriseforløbet vi kommer ind, jo bedre chancer har vi for at hjælpe jer. Kontakt vores virksomhedskonsulenter - hellere i dag end i morgen.

Arbejdsfordeling

Alternative løsninger til fyringer

Arbejdsfordeling kan være et alternativ til fyringer i situationer, hvor din virksomhed er ramt af nedgangstider. Nedenfor kan du læse mere om, hvad din rolle som virksomhed er, og hvad arbejdsgangen eksempelvis kunne være.

Du har som virksomhed mulighed for at benytte dig af arbejdsfordeling, hvor

 • alle ansatte i virksomheden
 • en afdeling
 • en produktionsenhed
  (dog min. 2 personer) 

kommer på supplerende dagpenge i noget af arbejdstiden. Arbejdstiden skal enten være nedsat med:

 • Mindst 2 hele dage pr. uge
 • 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed
 • 2 ugers arbejde på fuldtid efterfulgt af 1 uges ledighed
 • 2 ugers arbejde på fuld tid efterfulgt af 2 ugers ledighed 
Der skelnes mellem arbejdsfordelingsager til og med og over 13 uger inden for 12 måneder.
1) Undersøg med alle de faglige organisationer, der repræsenterer medarbejderne, om din virksomhed er omfattet af en kollektiv overenskomst eller anden kollektiv aftale om midlertidig nedsættelse af  arbejdstiden for at undgå afskedigelser. Dette er en forudsætning for arbejdsfordelingen.

2) Til og med 13 uger: Virksomheden anmelder arbejdsfordelingen; senest 1 uge inden ikrafttræden til Virksomhedsservice - Mariagerfjord på blanketterne:

3) Over 13 uger: Virksomheden ansøger om godkendelse af arbejdsfordelingen ved Det Regionale Beskæftigelsesråd senest 4 uger inden, at den nye arbejdsfordelingsordning starter. Her bruges også blanketterne:

Anmodningen om arbejdsfordelingen ud over 13 uger sendes til:

Det Regionale Beskæftigelsesråd
Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland
Nybrogade 16, 1. sal
9000 Aalborg
Kontakt vores virksomhedskonsulenter på 97 11 33 62 for yderligere oplysninger. Vi kommer gerne på besøg i din virksomhed og fortæller om ordningen eller hjælper med at udfylde blanketter samt tilbyder hjælp til de berørte arbejdstagere.

Afskedigelse og lukning

Varsling og støttemuligheder 

Står din virksomhed overfor en større fyringsrunde eller lukning, er der varslingspligt. Det betyder, at du skriftligt skal varsle afskedigelserne til Det regionale beskæftigelsesråd i Nordjylland.

En varsling består af mindst to skriftlige orienteringer til Beskæftigelsesrådet:

 • Så tidligt som muligt skal virksomheden orientere Beskæftigelsesrådet om, at den står foran afskedigelser.
 • Senest 10 dage efter den første orientering skal virksomheden skriftligt underrette Rådet om resultaterne af forhandlinger med de ansatte og om hvilke personer, der vil være omfattet af afskedigelserne.Varslingspligten gælder ved:

 • mindst 10 afskediges i virksomheder, som normalt beskæftiger over 20 og mindre end 100
 • mindst 10 % af medarbejderne afskediges i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 100 og under 300
 • mindst 30 afskediges i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 300.
Ring til vores virksomhedskonsulenter på 97 11 33 62. De står klar til at orientere dig nærmere om, hvilke oplysninger der skal sendes til Det regionale beskæftigelsesråd, og hvordan du griber det an.


Mulighed for støtte fra varslingspuljen

Når varslingen er modtaget, vil Beskæftigelsesregion Nordjylland orientere os i Virksomhedsservice Mariagerfjord, så vi får mulighed for at sætte hurtigt og effektivt ind, så de berørte medarbejdere hurtigt kan komme i arbejde igen. I den forbindelse kan det være relevant at lave en indsatsplan i samarbejde med dig og din virksomhed. Det kan være, at planen går ud på at omskole de berørte medarbejdere til et fag med bedre beskæftigelsesmuligheder. Til det formål er der mulighed for at søge støtte i den såkaldte varslingspulje.

Varslinger af større afskedigelser bliver naturligvis behandlet fortroligt af både Beskæftigelsesregion Nordjylland og Virksomhedsservice Mariagerfjord.

Kontakt vores virksomhedskonsulenter på 97 11 33 62, som står klar til at:

 • lave en fremrykket indsats for dine berørte medarbejdere
 • afholde informationsmøder
 • hjælpe med at søge midler i varslingspuljen
 • være sparringspartner i forhold til at vælge de tilbud der skal søges midler til
 • etablere midlertidig ”satellit-kontor” på din virksomhed med det formål, at dine opsagte medarbejdere kan få en afklarende samtale og råd og vejledning til jobsøgning


Kontakt


Virksomhedsservice


Åbningstider
Mandag 8.00-15.30
Tirsdag 8.00-16.00
Onsdag 8.00-16.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-12.00

Opdateret 16.06.16    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?