Ansøg om hjælp til en opgave hos VAKS-teamet

Alle frivillige foreninger i Mariagerfjord Kommune kan søge om en hjælpende hånd fra VAKS-teamet til at få løst praktiske opgaver.
Når I har udfyldt denne formular, som er på 3 sider (tager ca. 5 minutter at udfylde), sendes jeres ønske til en kontaktperson fra det lokale landsbyråd. Kontaktpersonen koordinerer opgaven sammen med VAKS-teamet, og I vil blive kontaktet, når jeres opgave indgår i en prioritering.
Det er en fordel at sende jeres ønske ind i god tid – gerne mere end en måned før I ønsker at få opgaven løst. VAKS-teamet er meget afhængig af de ressourcer, de har til rådighed fra dag til dag, og derfor kan vi aldrig helt præcist sige, hvornår opgaven bliver løst.

Foreningen

Skriv navnet på den forening, du sender dit ønske for.
Obs. Tjek at mailadressen er indtastet rigtigt. Vi sender en kvittering til denne mail-adresse, når du har indsendt formularen. Kvitteringen indeholder jeres opgavebeskrivelse og oplysninger på kontaktpersonen fra VAKS.

Stedet hvor I ønsker at få hjælp

Indtast enten adresse for det sted, I ønsker at få hjælp, eller klik på kortet, hvis det ikke er muligt at angive en nøjagtig adresse.
Det er vigtigt, at det er det sted, hvor opgaven skal udføres, og IKKE foreningens adresse, medmindre det er det samme sted.

Klik på kortet der hvor du har opgaver du ønsker hjælp til.

Orientering om vores behandling af dine personoplysninger

Mariagerfjord Kommune har modtaget oplysninger fra dig. Når vi modtager personoplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række oplysninger, som du kan læse om i dette brev. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.
Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne hjælpe jeres forening med at løse en konkret praktisk opgave, som I har bestilt hos VAKS-teamet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger vil følge af:
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c og e, samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler kun almindelige personoplysninger om dig, så som navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til andre myndigheder eller organisationer. Der kan dog forekomme situationer, hvor vi alligevel er forpligtet til at udlevere personoplysningerne, herunder hvis vi bliver det pålagt af en retsinstans eller lov.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Mariagerfjord kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Mariagerfjord kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
CVR-nr.: 29 18 94 55
Telefon: 97 11 30 00
Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på:
E-mail: dbr@mariagerfjord.dk

Opbevaring af dine personoplysninger, rettigheder og klagemuligheder:
Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger herunder opbevaring, dine rettigheder samt om dine klagemuligheder til Datatilsynet på kommunens hjemmeside:
https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Databeskyttelse

 Jeg er indforstået med Mariagerfjord Kommunes behandling af mine personoplysninger