Aktiv hele dagen


Mariagerfjord Kommune vil med projektet AKTIV HELE DAGEN undersøge og udvikle børns og unges tilknytning til foreningslivet for på denne måde at bidrage til øget folkesundhed. Vi ønsker således med projektet at gøre flere børn foreningsaktive og udvikle en model for et bedre og mere effektivt samarbejde mellem skole, forening og andre aktører.

Beskrivelse af projektet

Formål

Projektets primære formål er at inspirere, motivere og fastholde flere børn og unge i foreningslivet i Mariagerfjord Kommune. Projektet vil udvikle og understøtte samarbejdet mellem skole, foreninger og andre aktører for på den måde at skabe gode oplevelser med motion, fællesskab og bevægelse, der kan motivere børn og unge til en aktiv fritid.

Projektet blev afsluttet i 2020. 

Læs evalueringsrapporten.

Læs hele projektbeskrivelsen.

Idéer og samarbejdspartnere.

Mål

  • At flere børn og unge deltager i foreningslivet
  • At børn og unge i kommunen oplever flere og bedre dage med den åbne skole
  • At der skabes mere bevægelse i skoledagen
  • At flere forskellige idrætsgrene præsenteres for børn og unge
  • At kommunens skoler, foreninger og andre aktører får øje på mulighederne i forbindelse med den åbne skole
  • At andre kommuner og andre interessenter får mulighed for at lære af vores erfaringer

Målgruppe

Den primære målgruppe for projektet er børn og unge i Mariagerfjord Kommune. Den sekundære målgruppe er hhv. de frivillige i foreningerne, andre aktører og lærere og pædagoger i skolen.

Baggrund

Det er en stor udfordring at inspirere, motivere og fastholde børn og unge i idrætslivet, og for første gang i nyere tid bliver der nu færre børn og unge, der dyrker motion i Danmark, ligesom der er stigende ulighed i forhold til sundhed og bevægelse: De aktive blive mere aktive, mens de mindre aktive oftere og oftere giver helt op. Disse tendenser vil Mariagerfjord Kommune gerne udfordre og har derfor i samarbejde med DGI Nordjylland og Trygfonden iværksat projektet AKTIV HELE DAGEN.

Undersøgelse

Projektet er blevet indledt med en stor undersøgelse af børn og unges tilknytning til foreningslivet i kommunen, og projektets videre forløb planlægges i forlængelse af resultaterne af undersøgelsen.
Kontakt Fagenheden for Kultur og Fritid for at se undersøgelserne og rapporterne for de enkelte skoler. 

Organisering

Projektet er et partnerskab mellem lokale foreninger, TrygFonden, DGI og Mariagerfjord Kommune. Projektet varetages i dagligdagen af projektleder Lene Kirstine Hougaard, der er tilknyttet kommunen under Kultur og Fritid.

Projektstøtte

Projektet støttes med midler fra TrygFonden.

Kontakt


Kultur- og Fritid


Opdateret 29.10.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?