Gå til hovedindhold

Ny affaldsordning

I første kvartal af 2023 indfører Mariagerfjord Kommune sortering af madaffald ved alle boliger. Det sker som led i den nationale strømlining af kommunernes affaldsordninger, hvor alle kommuner skal sikre deres borgere samme sorteringsmulighed ved boligen.

Indhold

  En ny affaldstype er på vej

  Vi sorterer allerede de fleste af affaldstyperne i dag, men fra første kvartal 2023 skal vi sortere madaffald fra restaffaldet. 

  Madaffald er rester af mad - både råt og tilberedt
  Det kan f.eks. være grøntsager, kød, frugt, ris, brød, æg, fisk, havregryn, kiks, kage, filtre med kaffegrums og teblade.

  Her kan du læse om hvordan ordningerne kommer til at fungere - afhængigt af om du bor i hus eller sommerhus, hvor I har jeres egne affaldsbeholdere - eller om du bor i f.eks. lejlighed eller bebyggelse hvor I har steder med fælles affaldsbeholdere. 

  De 10 affaldstyper

  De 10 affaldstyper, som alle borgere skal sortere deres affald i: Restaffald, madaffald, papir, pap, plast, metal, mad- og drikkekartoner, glas, farligt affald og tekstilaffald.

  Boligtyper

  240 liter beholder til mad- og restaffald

  Fra januar 2023 vil du modtage dine nye affaldsbeholdere til sortering af mad- og restaffald.

  Den nye affaldsordning kommer til at fastholde antallet af beholdere ved enfamiliehuse til to - dog vil din beholder til restaffald blive udskiftet til en ny todelt beholder, hvor det ene rum er til restaffald og det andet til madaffald. Din nye beholder til mad- og restaffald tømmes fortsat hver 14. dag. 

  Du kan se dine tømmedage for resten af 2022 på ”Dit affald” eller på app’en ”Affaldsportal”. Dine tømmedage kan ændre sig i 2023. 

  Du får også udleveret en spand til opsamling af madaffald i dit køkken. Madaffald skal puttes i plastikposer med en knude på, inden det lægges i rummet til madaffald i din affaldsbeholder. Du får to ruller poser udleveret, men fremover skal du selv stå for indkøb af poser. Der er ikke krav til poserne, så du kan bruge en almindelig plastikpose uanset farve - men husk stadig at slå knude på posen.

  I spanden får du også yderligere informationer om din nye ordning samt sorteringsvejledning. 

  Hvad skal du gøre med din gamle 240 liter affaldsbeholder til restaffald?

  Har du en affaldsbeholder mærket Mariagerfjord Kommune på låget, kommer vi og henter beholderen inden for fem dage efter levering af din nye beholder. Har du en egen beholder, har du selv råderet over den, og den kan f.eks. bruges til opsamling af haveaffald, regnvand eller som opbevaring til pantflasker. Alternativt kan du aflevere den i container nr. 10 til hård plast på genbrugspladsen.

  400, 660 eller 770 liter beholder til restaffald

  Har du i dag en beholder til restaffald på 400, 660 eller 770 liter med tømning hver anden uge, vil du som standard få tildelt en ekstra 140 liter beholder til madaffald. 

  Du kan bestille en spand til opsamling af madaffald i dit køkken. Madaffald skal puttes i plastikposer med en knude på, inden det lægges i rummet til madaffald i din affaldsbeholder. Du får to ruller poser udleveret, men fremover skal du selv stå for indkøb af poser. Der er ikke krav til poserne, så du kan bruge en almindelig plastikpose uanset farve - men husk stadig at slå knude på posen.

  Du kan bestille en madspand på "Dit affald". 

  Ændring af beholder på demosite

  Er du ikke enig i Mariagerfjord Kommunes tildeling af affaldsbeholdere hos dig, kan du som ejer ændre din tilmelding på https://mariagerfjord-swdk.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/materielandring.aspx 

  Ændringer skal ske senest søndag den 6. november 2022.

  Vi anbefaler, at du ser tiden an, inden du ændrer din tilmelding. Ønsker du efterfølgende at ændre tilmelding, vil du frem til den 1. juni 2023 kunne gøre det uden at blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på 199 kr.

  Priser

  Renovation - mad- og restaffald 2023
  140 liter ekstra beholder m. 14 dags tømning - mad 989 kr.
  140 liter ekstra beholder m. 14 dags tømning - rest 804 kr.
  240 liter beholder m. 14 dags tømning - mad og rest 1.096 kr.
  240 liter ekstra beholder m. 14 dags tømning - rest 1.022 kr.
  400 liter beholder m. 14 dags tømning - rest 1.667 kr.
  600 liter beholder m. 14 dags tømning - rest 2.043 kr.
  770 liter beholder m. 14 dags tømning - rest  2.538 kr.

   

  Alle sommerhusejere og gæster skal også være med til at affaldssortere. 

  240 liter beholdere til mad- og restaffald samt genbrug

  Fra januar 2023 vil du modtage dine nye affaldsbeholdere til sortering af mad- og restaffald samt papir/pap og plast/metal/mad- og drikkekartoner.

  Mad- og restaffald bliver tømt hver 14. dag og genbrug bliver tømt hver 3 uge. Du kan se dine tømmedage for resten af 2022 på ”Dit affald” eller på app’en ”Affaldsportal”. Dine tømmedage kan ændre sig i 2023.

  Du får også udleveret en spand til opsamling af madaffald i dit køkken. Madaffald skal puttes i plastikposer med en knude på, inden det lægges i rummet til madaffald i din affaldsbeholder. Du får to ruller poser udleveret, men fremover skal du selv stå for indkøb af poser. Der er ikke krav til poserne, så du kan bruge en almindelig plastikpose uanset farve - men husk stadig at slå knude på posen.

  I spanden får du også yderligere informationer om din nye ordning samt sorteringsvejledninger.

  Hvad skal du gøre med dit gamle sækkestativ eller affaldsbeholder til restaffald?

  Har du et sækkestativ, kan du aflevere det i container nr. 35 til metal på genbrugspladsen. Har du en affaldsbeholder mærket Mariagerfjord Kommune på låget, kommer vi og henter beholderen inden for fem dage efter levering af dine nye beholdere. Har du en egen beholder, har du selv råderet over den, og den kan f.eks. bruges til opsamling af haveaffald, regnvand eller som opbevaring til pantflasker. Alternativt kan du aflevere den i container nr. 10 til hård plast på genbrugspladsen.

  Ændring af beholder på demosite

  Er du ikke enig i Mariagerfjord Kommunes tildeling af affaldsbeholdere hos dig, kan du som ejer ændre din tilmelding på https://mariagerfjord-swdk.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/materielandring.aspx 

  Ændringer skal ske senest søndag den 6. november 2022.

  Vi anbefaler, at du ser tiden an, inden du ændrer din tilmelding. Ønsker du efterfølgende at ændre tilmelding, vil du frem til den 1. juni 2023 kunne gøre det uden at blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på 199 kr.

  Adgangsforhold 

  Læs mere om hvordan du skal placere dine beholdere og hvordan du overholder adgangsforholdene.

  Priser

  Renovation - mad- og restaffald 2023
  140 liter ekstra beholder m. 14 dags tømning - mad 989 kr.
  140 liter ekstra beholder m. 14 dags tømning - rest 804 kr.
  240 liter beholder m. 14 dags tømning - mad og rest 1.096 kr.
  240 liter ekstra beholder m. 14 dags tømning - rest 1.022 kr.

   

  Genbrugsgebyr og miljøkasse 2023
  Genbrugsgebyr - sommerhuse 1.538 kr.
  Miljøkasse - sommerhuse 17 kr.

   

  140 liter beholder til madaffald

  Fra januar 2023 vil du modtage din nye affaldsbeholder til sortering af madaffald.

  Som udgangspunkt leveres der en 140 l. affaldsbeholder pr. 1-10 boligenheder.

  Det vil sige, at du som udlejningsejendom får leveret to 140 l. affaldsbeholdere, hvis du f.eks. har 13 boliger og tre 140 l. affaldsbeholdere, hvis du f.eks. har 26 boliger. 

  Madaffald har samme tømmedag som restaffald og bliver tømt hver 14. dag. Du kan se dine tømmedage for resten af 2022 på ”Dit affald” eller på app’en ”Affaldsportal”. Dine tømmedage kan ændre sig i 2023.

  Bestilling af madspand

  Du kan bestille en spand til opsamling af madaffald i dit køkken. Madaffald skal puttes i plastikposer med en knude på, inden det lægges i rummet til madaffald i din affaldsbeholder. Du får to ruller poser udleveret, men fremover skal du selv stå for indkøb af poser. Der er ikke krav til poserne, så du kan bruge en almindelig plastikpose uanset farve - men husk stadig at slå knude på posen.

  Du kan bestille en madspand på "Dit affald". 

  Ændring af beholder på demosite

  Er du ikke enig i Mariagerfjord Kommunes tildeling af affaldsbeholdere hos dig, kan du som ejer ændre din tilmelding her.

  Ændringer skal ske senest søndag den 6. november 2022.

  Vi anbefaler, at du ser tiden an, inden du ændrer din tilmelding. Ønsker du efterfølgende at ændre tilmelding, vil du frem til den 1. juni 2023 kunne gøre det uden at blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på 199 kr.

  140 liter beholder til madaffald

  Fra januar 2023 vil du modtage din nye affaldsbeholder til sortering af madaffald.

  Som udgangspunkt leveres der en 140 l. affaldsbeholder pr. 1-10 boligenheder. Endelig antal af affaldsbeholdere til din ejendom er vurderet efter behov.

  Det er muligt at etablere nedgravede løsninger til indsamling af madaffald. Udgiften afholdes af ejer.

  Læs mere om etablering af nedgravede løsninger.

  Madaffald har samme tømmedag som restaffald og bliver tømt hver 14. dag. Du kan se dine tømmedage for resten af 2022 på ”Dit affald” eller på app’en ”Affaldsportal”. Dine tømmedage kan ændre sig i 2023.

  Bestilling af madspand

  Du kan bestille en spand til opsamling af madaffald i dit køkken. Madaffald skal puttes i plastikposer med en knude på, inden det lægges i rummet til madaffald i din affaldsbeholder. Du får to ruller poser udleveret, men fremover skal du selv stå for indkøb af poser. Der er ikke krav til poserne, så du kan bruge en almindelig plastikpose uanset farve - men husk stadig at slå knude på posen.

  Du kan bestille en madspand på "Dit affald". 

  Ændring af beholder på demosite

  Er du ikke enig i Mariagerfjord Kommunes tildeling af affaldsbeholdere hos dig, kan du som ejer ændre din tilmelding her.

  Ændringer skal ske senest søndag den 6. november 2022.

  Vi anbefaler, at du ser tiden an, inden du ændrer din tilmelding. Ønsker du efterfølgende at ændre tilmelding, vil du frem til den 1. juni 2023 kunne gøre det uden at blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på 199 kr.

  Sidst opdateret: 31. oktober 2022

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Affaldskontoret

  Østergade 22

  9510 Arden

  Telefon: 97 11 37 80