Fælles Forandring – vejen til en bedre brug af det åbne land


Mariagerfjord Kommune skal være et godt sted at bo, leve og arbejde – også i landdistrikterne. Vi kan opnå en endnu bedre brug af det åbne land med en omfattende og helt frivillig jordfordeling, så jordejere får mere sammenhæng i deres jord og der bliver mere sammenhængende naturområder til gavn for naturen, klimaet og dem der bor i området.

Multifunktionel Jordfordeling

11 parter fra landbrugs- og skovbrugserhverv, grønne organisationer, kommuner, Friluftsrådet med flere har sammen udviklet og afprøvet multifunktionel jordfordeling, fordi alle kan se fordele. Projektet i Mariagerfjord Kommune skal demonstrere, at jord kan blive fordelt på en ny måde som på en og samme tid kan tilgodese flere mål og ønsker i det åbne land. Realdania tog i 2014 initiativ til at samle parterne i projektet Collective Impact – det åbne land som dobbelt ressource, om at udvikle løsninger for bedre brug af det åbne land.

Projektet i Mariagerfjord Kommune er det fjerde pilotprojekt og har fået navnet ”Fælles Forandring – vejen til en bedre brug af det åbne land”. Projektet bliver udført i området ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk, syd for Hobro.

Projektet skal understøtte og hjælpe lokale ønsker og initiativer på vej ved hjælp af multifunktionel jordfordeling. Det handler om at sætte folk med forskellige holdninger sammen og få dem til at skabe fælles værdi og bæredygtig udvikling i projektområdet.

Det er selvfølgelig frivilligt, om parterne vil deltage i multifunktionel jordfordeling, og ingen skal ’betale’ for at andre får det bedre. Alle skal gerne have en følelse af at få noget godt og brugbart med hjem fra forhandlingsbordet.

Hvis vi skal lykkedes med at opnå en bedre brug af det åbne land er det afgørende, at lokale vil påtage sig en aktiv rolle i projektet. Derfor bliver Råd for Fælles Forandring dannet med kræfter fra det lokale og det politiske system i kommunen.

Kort og godt om Fælles Forandring

Vi har lavet et faktaark, som ganske kort, fortæller, hvad projektet Fælles Forandring handler om. Nederst på arket kan du se, hvilke forandringer, der er mulighed for at skabe med projektets tilbud om at indgå i multifunktionel jordfordeling.

Hent kort og godt om Fælles Forandring faktaarket.

Infomøder, borgermøder og Workshops

Projektlederne for ’Fælles Forandring’ og ’Naturen – en rentabel del af landbruget’ rykker ud med en rød skurvogn for at fortælle om projekterne og modtage en masse ideer fra de lokale. Se hvor du kan møde den røde skurvogn.

Uge 19: Glenstrup sø vest, rasteplads ved bådebro (Glenstrup Søvej 1A)
Mandag 6. maj kl. 13-15
Fredag 10. maj kl. 11-13.

Uge 20: Glenstrup sø vest, rasteplads ved bådebro, (til GPS Glenstrup Søvej 1A)
Mandag 13. maj kl. 15-17
Onsdag 15 maj kl. 12-14.

Uge 21: True by, parkeringspladsen ved True forsamlingshus
Tirsdag 21. maj kl. 13-15
Onsdag 22. maj kl. 11-13

Uge 22: Villestrup ådal ved Oue - Parkeringspladsen ved Rosengårdscentret i Oue, Savværksvej 9
Mød landbrugsrådgivere fra projektet (Agri Nord og LMO)
Mandag 27. maj kl. 11-13
Onsdag 29. maj kl. 13-15

Uge 23: Kielstrup sø ved Låenhus, Lånhusvejen 8, 9500 Hobro
Tirsdag 4. juni kl. 10-12
Torsdag 6. juni kl. 13-15

De lokale i projektområdet er inviteret til workshop i True Forsamlingshus 2. februar kl. 10:00-14:30. Der har været snak om to workshops, én i vest og én i øst, men det er lavet om til den ene i True, hvor der bliver sat ekstra tid af.

Man er meget velkommen til workshoppen, selvom man måske er gået glip af informationsmøde eller borgermøde. Tilmelding er dog nødvendig af hensyn til forplejning.

Læs invitationen til workshop.

Tirsdag 8. januar var alle jordejere med mere end 5 hektar jord i projektområdet inviteret til informationsmøde i True Forsamlingshus. Her blev projektet præsenteret og Landbrugsstyrelsen fortalte, hvad jordfordeling kan betyde for det at drive et landbrug. LMO og Landboforeningen Kronjylland deltog. Det blev til gode snakke om forventninger og muligheder.

Se præsentationen af projektet fra lodsejermødet den 6. januar 2019.
Se Landbrugsstyrelsen præsentation af jordfordeling.

Onsdag 16. januar var alle hustande i projektområdet inviteret til borgermøde i True Forsamlingshus til et tætpakket program:

 • Velkomst: Udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen, Mariagerfjord Kommune.
 • Collective Impact – det åbne land som dobbelt ressource, vil bidrage til at skabe vækst og udvikling i hele Danmark: Formand for styregruppen Collective Impact, Søren Møller.
 • Præsentation af projektet ’Fælles Forandring’: Projektleder Rasmus Fuglsang Frederiksen, Mariagerfjord Kommune.
 • Sådan får man noget ud af en multifunktionel jordfordeling: Lodsejer og formand for Hald Borgerforeningen, Olav Nørgaard.
 • Præsentation af Råd for Lokal Forandring: Rasmus Fuglsang Frederiksen
 • Spørgetid og afrunding

Der var nysgerrige, opklarende og udfordrende spørgsmål fra publikum, ligesom der var mange konkrete bud på, hvad der kan være spændende at arbejde videre med. De bliver nu samlet sammen, så de kan udvikles og blomstre.

En af de sidste pladser i Råd for Lokal Forandring blev besat, da Lise Murmann var frisk. Det er herligt med en ung landmand, som har lyst til at tage et ejerskab for eget lokalområde. Det var en af aftenens små succeshistorier.

Se Søren Møllers oplæg.
Se Rasmus Fuglsang Frederiksens oplæg.
Se Olav Nørgaards oplæg.

Hent invitation og program fra borgermødet den 16.01.2019.

Nyttige links

Collective Impact – det åbne land en dobbelt ressource: Projektet Collective Impact – det åbne land som dobbelt ressource er finansieret af Realdania, og har igangsat et fjerde demonstrationsprojekt i Mariagerfjord Kommune. Kommunen er ansvarlig for del lokale afvikling af projektet.

Læs mere om det overordnede projekt Collective Impactdet - åbne land som dobbelt ressource.

Svend Skifter Andersen fra Udvalget for Kultur og Fritid og Jørgen Hammer Sørensen fra Udvalget for Teknik og Miljø deltager i Råd for Lokal Forandring. Rådet skal blandt andet hjælpe med at sikre sammenhængskraft og inddragelse af lokal viden.

Dagsordenspunkter

Se Udvalg for Kultur og Fritid - dagsordenspunkt 'Jordfordelingsprojekt søger deltager til Råd for Lokal Forandring'.

Se Udvalg for Natur og Miljø -  dagsordenspunkt 'Jordfordelingsprojekt søger deltager til Råd for Lokal Forandring'.

Forskergruppen tilknyttet Collective Impact har lavet en folder; ’Multifunktionel jordfordeling ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk. Nye muligheder for bedrifter, miljø, natur, rekreation, landdistrikter og klima’.

Folderen, som bliver hustandsomdelt i projektområdet, er oplagt som forberedelse til workshoppen 2. februar. Den er bestemt også læsbar, hvis man bare er nysgerrig efter at vide, hvad en gruppe forskere kigger på i området omkring Glenstrup Sø og Østerkær Bæk.

Hent folderen 'Nye muligheder ved multifunktionel jordfordeling'.

De 11 organisationer i Collective Impact- det åbne land som dobbelt ressource repræsenterer alle de vigtigste interesser i anvendelse af det åbne land.

Se de deltagende organisation i højre side på www.collectiveimpact.dk/det-aabne-land.

Analyser af potentialer, synergi og begrænsning i forhold til at tilbyde multifunktionel jordfordeling i projektområdet: En forskergruppe tilknyttet Collective Impact – det åbne land som dobbelt ressource har analyseret potentialerne tilknyttet multifunktionel jordfordeling indenfor seks fagområder: natur/biodiversitet, vandmiljø, landbrugets driftsøkonomi, klima, rekreative interesser og landdistriktsudvikling.

Læs mere om det overordnede projekt Collective Impact - det åbne land som dobbelt ressource.

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet en procesplan, som kort beskriver vores vision, selve projektområdet, inddragelse af lokale aktører, samt kommunens rolle som pilotkommune. Byrådet i Mariagerfjord Kommune har fået præsenteret procesplanen ved workshop 5. september på Bramslevgaard.

Læs hele procesplanen som beskriver visionen.

Medarbejdere fra Agri Nord, Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlæggere og kommunen vil sammen stå for inddragelse af lokale aktører. Gruppen vil inspirere, understøtte og hjælpe de lokale aktører med at udvikle de del-projekter, som giver værdi.

Agri Nord

Linda Udklit, projektkonsulent, Agri Nord
Hans Ole Kristensen, Landboretskonsulent, Agri Nord

Se mere på Agri Nords hjemmeside.

Landbrugsstyrelsen

Lars Grumstrup, chefkonsulent, Landbrugsstyrelsen
Jesper Blaabjerg, jordfordelingsplanlægger, Landbrugsstyrelsen

Se mere på Landbrugsstyrelsen hjemmesider.

ProjektområdetKortoversigt over projektområdet Glenstrup Sø og Østerkær Bæk.

Billeder af projektområdetBilleder af områderne Glenstrup Sø, Glenstrup By, Vestre Tørslev og True Station.
 • Glenstrup By
 • Glenstrup Sø
 • Glenstrup Sø
 • Glenstrup Sø blomster
 • Glenstrup Sø både
 • Glenstrup Sø både
 • Glenstrup Sø både
 • Glenstrup Sø grønt område
 • Glenstrup Sø tilløb
 • Glenstrup Sø udløb
 • True Station
 • Vestre Tørslev

Kontakt


Rasmus Fuglsang Frederiksen

Natur

 •  97113619
 •  

Opdateret 23.05.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?