Fælles Forandring – vejen til en bedre brug af det åbne land


Mariagerfjord Kommune skal være et godt sted at bo, leve og arbejde – også i landdistrikterne. Vi kan opnå en endnu bedre brug af det åbne land med en omfattende og helt frivillig jordfordeling, så jordejere får mere sammenhæng i deres jord og der bliver mere sammenhængende naturområder til gavn for naturen, klimaet og dem der bor i området.

Multifunktionel Jordfordeling

11 parter fra landbrugs- og skovbrugserhverv, grønne organisationer, kommuner, Friluftsrådet med flere har sammen udviklet og afprøvet multifunktionel jordfordeling, fordi alle kan se fordele. Projektet i Mariagerfjord Kommune skal demonstrere, at jord kan blive fordelt på en ny måde som på en og samme tid kan tilgodese flere mål og ønsker i det åbne land. Realdania tog i 2014 initiativ til at samle parterne i projektet Collective Impact – det åbne land som dobbelt ressource, om at udvikle løsninger for bedre brug af det åbne land.

Projektet i Mariagerfjord Kommune er det fjerde pilotprojekt og har fået navnet ”Fælles Forandring – vejen til en bedre brug af det åbne land”. Projektet bliver udført i området ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk, syd for Hobro.

Projektet skal understøtte og hjælpe lokale ønsker og initiativer på vej ved hjælp af multifunktionel jordfordeling. Det handler om at sætte folk med forskellige holdninger sammen og få dem til at skabe fælles værdi og bæredygtig udvikling i projektområdet.

Det er selvfølgelig frivilligt, om parterne vil deltage i multifunktionel jordfordeling, og ingen skal ’betale’ for at andre får det bedre. Alle skal gerne have en følelse af at få noget godt og brugbart med hjem fra forhandlingsbordet.

Hvis vi skal lykkedes med at opnå en bedre brug af det åbne land er det afgørende, at lokale vil påtage sig en aktiv rolle i projektet. Derfor bliver Råd for Fælles Forandring dannet med kræfter fra det lokale og det politiske system i kommunen.

Kort og godt om Fælles Forandring

Vi har lavet et faktaark, som ganske kort, fortæller, hvad projektet Fælles Forandring handler om. Nederst på arket kan du se, hvilke forandringer, der er mulighed for at skabe med projektets tilbud om at indgå i multifunktionel jordfordeling.

Hent kort og godt om Fælles Forandring faktaarket.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde 16. januar 2018 i True Forsamlingshus fra kl. 19-21.

Hent invitation og program for borgermødet.

Nyttige links

Collective Impact – det åbne land en dobbelt ressource: Projektet Collective Impact – det åbne land som dobbelt ressource er finansieret af Realdania, og har igangsat et fjerde demonstrationsprojekt i Mariagerfjord Kommune. Kommunen er ansvarlig for del lokale afvikling af projektet.

Læs mere om det overordnede projekt Collective Impactdet - åbne land som dobbelt ressource.

De 11 organisationer i Collective Impact- det åbne land som dobbelt ressource repræsenterer alle de vigtigste interesser i anvendelse af det åbne land.

Se de deltagende organisation i højre side på www.collectiveimpact.dk/det-aabne-land.

Analyser af potentialer, synergi og begrænsning i forhold til at tilbyde multifunktionel jordfordeling i projektområdet: En forskergruppe tilknyttet Collective Impact – det åbne land som dobbelt ressource har analyseret potentialerne tilknyttet multifunktionel jordfordeling indenfor seks fagområder: natur/biodiversitet, vandmiljø, landbrugets driftsøkonomi, klima, rekreative interesser og landdistriktsudvikling.

Læs mere om det overordnede projekt Collective Impact - det åbne land som dobbelt ressource.

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet en procesplan, som kort beskriver vores vision, selve projektområdet, inddragelse af lokale aktører, samt kommunens rolle som pilotkommune. Byrådet i Mariagerfjord Kommune har fået præsenteret procesplanen ved workshop 5. september på Bramslevgaard.

Læs hele procesplanen som beskriver visionen.

Medarbejdere fra Agri Nord, Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlæggere og kommunen vil sammen stå for inddragelse af lokale aktører. Gruppen vil inspirere, understøtte og hjælpe de lokale aktører med at udvikle de del-projekter, som giver værdi.

Agri Nord

Linda Udklit, projektkonsulent, Agri Nord
Hans Ole Kristensen, Landboretskonsulent, Agri Nord

Se mere på Agri Nords hjemmeside.

Landbrugsstyrelsen

Lars Grumstrup, chefkonsulent, Landbrugsstyrelsen
Jesper Blaabjerg, jordfordelingsplanlægger, Landbrugsstyrelsen

Se mere på Landbrugsstyrelsen hjemmesider.

ProjektområdetKortoversigt over projektområdet Glenstrup Sø og Østerkær Bæk.

Billeder af projektområdetBilleder af områderne Glenstrup Sø, Glenstrup By, Vestre Tørslev og True Station.
 • Glenstrup By
 • Glenstrup Sø
 • Glenstrup Sø
 • Glenstrup Sø blomster
 • Glenstrup Sø både
 • Glenstrup Sø både
 • Glenstrup Sø både
 • Glenstrup Sø grønt område
 • Glenstrup Sø tilløb
 • Glenstrup Sø udløb
 • True Station
 • Vestre Tørslev

Kontakt


Rasmus Fuglsang Frederiksen

Natur

 •  97113619
 •  

Opdateret 09.01.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?