Gå til hovedindhold

Hadsund - Haslevgaardeskovvej 34 - Anmeldelse af hobbydyrehold - Afgørelse

Klagefrist 14. oktober 2022 kl. 23.59

Indhold

    Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte etablering af produktionsareal til hobbydyrehold opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

    Det vurderes, at den anmeldte etablering af produktionsareal til hobbydyrehold kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 234951 version 2.

    Den anmeldte etablering af produktionsareal til hobbydyrehold kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

    Sidst opdateret: 19. september 2022

    Bilag