Gå til hovedindhold

Hadsund - Tostrupvej 20 - Anmeldelse af gødningsopbevaringsanlæg - Afgørelse

Klagefrist 21. oktober 2022 kl. 23.59

Indhold

    Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte gødningsopbevaringsanlæg opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

    Det vurderes, at det anmeldte gødningsopbevaringsanlæg kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 235434 version 1.

    Det anmeldte gødningsopbevaringsanlæg kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

    Sidst opdateret: 23. september 2022

    Bilag