Gå til hovedindhold

Hadsund - Visborgvej 46 - Tillægsgodkendelse til ændret placering af minivådområde - Tilladelse efter vandløbsloven

Klagefrist 5. december 2022 kl. 23.59

Indhold

    Mariagerfjord Kommune godkender hermed en ændring til følgende tilladelse af 3. august 2020: Tilladelse efter vandløbsloven til etableringen af et minivådområde på matr. 1ax og 1cu Visborggård Hgd., Visborg, ved Visborgvej 46, 9560 Hadsund.

    For at imødekomme ansøgers endelige tilpasning af placering af godkendte minivådområde på matrikel 1cu Visborggård Hgd., Visborg, godkender Mariagerfjord Kommune hermed en forrykning af minivådområdet på 200 m i sydgående retning, efter Vandløbsloven. Ingen øvrige forhold ændres eller påvirkes.

    Tillægsgodkendelsen samt tilladelsen efter vandløbsloven af 3. august 2020 og VVM-afgørelse af 29-07-2020 ses til højre.