Gå til hovedindhold

Hobro - Amerikavej 1 - Ophævelse af Lokalplan 57/2011 - Afgørelse

Klagefrist 21. november 2022 kl. 23.59

Indhold

  Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på deres møde den. 5. september 2022 besluttet at ophæve Lokalplan 57/2011.

  Lokalplanens baggrund og indhold

  Lokalplan 57/2011 udlægger ejendommen til offentligt område og anvendelsen til administration. For at muliggøre at ejendommen kan anvendes til boligformål skal Mariagerfjord Kommune ophæve den gældende lokalplan 57/2011.

  Lokalplanen der ophæves kan ses under bilag her på siden.

  Indtil 2003 blev boligerne på Amerikavej 1 og 3 anvendt som rektor- og pedelboliger for Hobro Gymnasium. I 2003 lavede Hobro Kommune en ny lokalplan, som muliggjorde, at boligerne kunne anvendes til almindelige helårsboliger uden nærmere tilknytning til gymnasiet. I 2011 lavede Mariagerfjord Kommune en lokalplan for Amerikavej 1, som nu skulle anvendes til offentlige formål i form af administration for ungdommens uddannelsesvejledning - UU Mariagerfjord. Allerede da fremgik det af lokalplanen, at man ønskede, at Amerikavej 1 igen skulle kunne anvendes til almindelig helårsbolig, når UU Mariagerfjord ikke længere skulle bruge den.

  Nu anvendes ejendommen ikke længere til UU Mariagerfjord og derfor ønskes lokalplanen ophævet, da ejendommen igen anvendes som almindelig bolig.

  Hvis lokalplanen ophæves, vil området fortsat være reguleret gennem kommuneplanens rammer for rammeområde HOB.O.41 (offentligt område), men i forbindelse med Kommuneplanrevisionen vil ejendommen blive flyttet over i rammeområde HOB.B.4 (boligområde).

  Dermed kommer de eksisterende forhold i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og Amerikavej 1 vil fremover have de samme muligheder som de øvrige boliger i HOB.B.4.

  Screening for miljøvurdering

  Der er foretaget en screening til vurdering af, om ophævelse af lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Det vurderes, at ophævelsen af lokalplanen ikke udløser krav om miljøvurdering.

  Denne afgørelse blev offentliggjort samtidigt med den offentlige høring af forslag om ophævelse af lokalplan 57/2011 og kunne påklages til Planklagenævnet med en frist på fire uger fra offentliggørelsen. Den er ikke blevet påklaget.

  Høringssvar

  Forslag om ophævelse af lokalplan 57/2011 offentligt område Amerikavej 1 i Hobro har været i offentlig høring i otte uger. Ejer, lejere og naboer har haft mulighed for at udtale sig, men fagenheden har ikke modtaget nogen bemærkninger.

  Klagevejledning

  Klagevejledning kan ses under bilag her på siden.

  Spørgsmål og bemærkninger

  Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Britt Hald på 97113680 eller på bhald@mariagerfjord.dk.