Gå til hovedindhold

Hobro - Blåkildevej 19 - Tank med F-gas som alternativ til naturgas - Miljøgodkendelse

Høringsfrist 12. juli 2022 kl. 15:30

Indhold

  Vindø Teglværk, Blåkildevej 19, 9500 Hobro har søgt om miljøgodkendelse af tank med F-gas som alternativt brændsel til den nuværende anvendelse af naturgas.

  Baggrunden er, at virksomheden fra 1. oktober 2022 er optaget på Energinets liste over ikke-beskyttede kunder. Det betyder, at naturgasforsyningen til virksomheden kan blive afbrudt, hvis der opstår en alvorlig forsyningskrise. For at sikre produktionen ønsker Vindø Teglværk at etablere mulighed for i stedet at kunne anvende F-gas, hvilket bl.a. vil indebære, at der skal opsættes en 30 m3 gastank på virksomheden.

  Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive sendt pr. mail, når vi har modtaget en anmodning om dette. Bemærkninger til ansøgningsmaterialet skal sendes til os senest den 12. juli 2022 kl. 15.30. 

  Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelsen, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden for en frist på 14 dage fra det er modtaget.

  Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Lov om Aktindsigt i Miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningen, udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

  Henvendelse i sagen, herunder anmodning om at se ansøgningen eller at få tilsendt udkast til afgørelsen, skal rettes til Miljøafdelingen på virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk eller på tlf. 97113683.

  Sidst opdateret: 20. juni 2022