Gå til hovedindhold

Hobro - Hedeagervej 6 - Anmeldelse af ny kornsilo - Afgørelse

Klagefrist 21. juli 2022 kl. 23.59

Indhold

    Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte opførelse af kornsiloen opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, under forudsætning af, at opførelsen kan godkendes efter Bygningsreglementet 2018 (BR18).

    Det vurderes, at den anmeldte opførelse af kornsilo kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 232099 version 3

    Den anmeldte opførelse af kornsiloer kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

    Sidst opdateret: 20. juni 2022

    Bilag