Gå til hovedindhold

Hobro - Rostrupvej 3 - Anmeldelse af bortfald af vilkår om spalteskraber - Afgørelse

Klagefrist 21. oktober 2022 kl. 23.59

Indhold

    Mariagerfjord Kommune vurderer, at anmeldelsen om bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

    Det vurderes, at anmeldelsen om bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 235630 version 3.

    Anmeldelsen om bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven

    Sidst opdateret: 23. september 2022

    Bilag