Gå til hovedindhold

Vive - Ny spildevandsledning fra virksomheden H.J. Hansen til eksisterende pumpestation i Vive - Tillæg nr. 30 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan - Afgørelse

Afgørelsen kan ikke påklages.

Indhold

  Mariagerfjord Kommune har den 1. juni vedtaget Tillæg nr. 30 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan.

  Spildevandsplantillæggets indhold
  Tillægget beskriver etablering af ny spildevandsledning fra virksomheden H.J. Hansen, Hobrovej 103, Vive, 9560 Hadsund til eksisterende pumpestation i Vive.

  Tillægget kan ses under bilag her på siden.

  Klagevejledning
  Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed (Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3)

  Spørgsmål til afgørelsen
  Hvis du har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Jens Kalør, jkalo@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 37 06.

  Sidst opdateret: 20. juni 2022

  Bilag