Gå til hovedindhold

Hobro - Brohusvej - Anmeldelse af mindre dyrehold - Afgørelse

Klagefrist 9. oktober 2023 kl. 23.59

Indhold

    Mariagerfjord Kommune vurderer, at anmeldelsen om etablering af et husdyrbrug opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgødningsbekendtgørelsens §25, jævnføre fravigelsesregler i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §7 stk. 1.

    Det vurderes, at anmeldelsen om etablering af et husdyrbrug kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes.

    Anmeldelsen om etablering af et husdyrbrug kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

    Sidst opdateret: 15. september 2023

    Bilag